Mobilní aplikace

Často kladené dotazy k odpovědnosti mazlíčků

Jdete rádi k jádru věci? Tady najdete nejčastěji kladené otázky o odpovědnosti mazlíčků, které jsem pro vás přehledně roztřídil podle témat.


Pojištění mazlíčků

 • Pojištění domácích mazlíčků je přímo od Frenkeeho?
  Pojištění odpovědnosti domácích mazlíčků je pojistným produktem Slavia pojišťovny a. s.

  Pojišťovacím zprostředkovatelem je společnost Slavia partner s.r.o., IČ: 04757416, která poskytuje služby na základě zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění a platného oprávnění od ČNB.

  Pojištění domácích mazlíčků je přímo od Frenkeeho?
 • Jsou součástí pojištění psů a koček nějaké asistenční služby?
  Ano, součástí pojištění je PET asistence a Zvířecí detektiv. Na PET asistenta se obraťte, když potřebujete doporučení v oblastech výživy, výcviku, prevence chorob, prostředí a vybavení pro chov svých mazlíčků. Stejně tak poradí i ohledně pravidel pro cestování se zvířaty do zahraničí.
  Jsou součástí pojištění psů a koček nějaké asistenční služby?
 • Co je zvířecí detektiv k pojištění odpovědnosti psů a koček?
  Zvířecí detektiv vám pomůže s hledáním ztraceného zvířete a nemusí jít jen o psa nebo kočku. Najde třeba i koně nebo papouška. Součástí služby je zpracování pátracího letáku, zápisy do databází ztracených zvířat a informování organizací, jako jsou např. útulky.
  Co je zvířecí detektiv k pojištění odpovědnosti psů a koček?
 • Jak se spojím s PET asistentem?
  PET asistenta můžete kontaktovat každý den od 9:00 do 19:00 na tel: 255 790 264 nebo pomocí e-mailu asistence@customerhat.cz
  Jak se spojím s PET asistentem?
 • Kolik stojí pojištění domácích mazlíčků?
  Základní balíček sjednáte už od 29 Kč/měsíc.
  Kolik stojí pojištění domácích mazlíčků?
 • Vztahuje se pojištění odpovědnosti zvířat jen na ČR?
  Pojištění domácích mazlíčků není nijak územně omezeno a platí pro celý svět.
  Vztahuje se pojištění odpovědnosti zvířat jen na ČR?
 • Jaká je výše pojistného plnění pro vzniklou událost z pojištění psů a koček?
  Pojištění se sjednává pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období (12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích), maximálně však do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. U našich balíčků je to 250 tis. Kč, resp. 1 mil. Kč.
  Jaká je výše pojistného plnění pro vzniklou událost z pojištění psů a koček?
 • Zaplatí pojišťovna i škodu způsobenou rodinnému příslušníkovi, který nebydlí ve stejné domácnosti (bratr, babička...)?
  Ano, zaplatí.
  Zaplatí pojišťovna i škodu způsobenou rodinnému příslušníkovi, který nebydlí ve stejné domácnosti (bratr, babička...)?
 • Kde a jak nahlásím škodu z pojištění odpovědnosti domácích mazlíčků?
  Pro hlášení škody využijte klientskou linku pojišťovny Slavia +420 255 790 111.
  Kde a jak nahlásím škodu z pojištění odpovědnosti domácích mazlíčků?
 • Na co se pojištění domácích mazlíčků nevztahuje?
  Na události vzniklé před a po skončení trvání pojistné smlouvy.

  Na úmyslné jednání pojištěného, pojistníka, nebo další osoby z jejich podnětu, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván.

  Na události vzniklé v příčinné souvislosti s požitím alkoholu nebo návykových, omamných a psychotropních látek.

  Na úhradu nákladů za veterinární léčbu při úrazu a nemoci zvířete.

  Na úhradu nákladů za preventivní a kosmetické veterinární zákroky.

  Na události způsobené jinými než domácími zvířaty.

  Na události způsobené zvířaty, která nejsou ve vlastnictví pojištěného.

  Na co se pojištění domácích mazlíčků nevztahuje?
 • Platí se u pojištění domácích mazlíčků nějaká spoluúčast?
  Neplatí, pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
  Platí se u pojištění domácích mazlíčků nějaká spoluúčast?
 • Co musím doložit, když chci nárokovat příspěvek na chovatelské potřeby?
  Doložit veterinární zprávu, identifikaci zvířete, fakturu a doklad o úhradě za pořízené zboží.
  Co musím doložit, když chci nárokovat příspěvek na chovatelské potřeby?
 • Jaké jsou výluky v případě přiznání příspěvku na chovatelské potřeby?

  Pokud má zvíře dědičná a vrozená onemocnění. Ve výlukách je i léčení chronického onemocnění, nejedná-li se o prvotní propuknutí onemocnění, které je následně diagnostikováno jako chronické. Dále pak preventivní, kosmetické, zkrášlovací či jiné život nebo zdraví zvířete neohrožující zákroky, léčba alergie, kastrace či sterilizace a nemoci způsobené vysokým věkem zvířete.

  Jaké jsou výluky v případě přiznání příspěvku na chovatelské potřeby?</p><p>
 • Jak můžu zrušit pojištění domácích mazlíčků?
  Odstoupením od pojistné smlouvy před vznikem pojištění.

  Výpovědí pojištění do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní a začíná běžet od následujícího dne po doručení výpovědi, jejím uplynutím pojištění zaniká.

  Výpovědí ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období.

  Výpovědí pojištění do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi začíná běžet výpovědní lhůta jeden měsíc, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

  Nenašli jste odpověď?

  Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.

  +420226633522 | Po – Pá (09:00 – 17:00)

  Jak můžu zrušit pojištění domácích mazlíčků?

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0