Platnost pojištění odpovědnosti

 • FAQ - otázka

  Jak dlouho mohu být v zahraničí, aby mi pojistka platila?

  Pojistka na blbost platí jen při krátkodobých pobytech v zahraničí. Každá pojišťovna má jiné podmínky, ale obvykle se pracuje s limitem 3 měsíců v zahraničí, po které vás pojištění odpovědnosti kryje.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pojistka na blbost platí jen při krátkodobých pobytech v zahraničí. Každá pojišťovna má jiné podmínky, ale obvykle se pracuje s limitem 3 měsíců v zahraničí, po které vás pojištění odpovědnosti kryje.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Platí pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti i na rozestavěnou nemovitost/stavbu?

  Ano platí.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Ano platí.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Platí pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitost i na škody, které způsobí moji krátkodobí hosté přes Airbnb?

  Pojištění se nevztahuje na činnosti spojené s krátkodobými pronájmy nemovitosti.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pojištění se nevztahuje na činnosti spojené s krátkodobými pronájmy nemovitosti.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde najdu výluky z pojištění odpovědnosti u své pojistky?

  Nejjistější cestou je pročíst si všeobecné pojistné podmínky a návrh smlouvy. Detaily k Frenkeeho pojištění odpovědnosti najdete v sekci Pojistné podmínky.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Nejjistější cestou je pročíst si všeobecné pojistné podmínky a návrh smlouvy. Detaily k Frenkeeho pojištění odpovědnosti najdete v sekci Pojistné podmínky.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde všude platí pojištění odpovědnosti?

  Obvykle po celé Evropě a v Turecku, u některých pojišťoven lze získat levnější pojistku na blbost jen po ČR. Dražší pojistky platí na celý svět, obvykle bez Severní Ameriky.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Obvykle po celé Evropě a v Turecku, u některých pojišťoven lze získat levnější pojistku na blbost jen po ČR. Dražší pojistky platí na celý svět, obvykle bez Severní Ameriky.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Chovám pro radost včely a ty mi uletí k sousedům. Kryje pojistka na blbost škody na majetku, náklady hasičů na likvidaci roje nebo i škodu na zdraví?

  Toto je v pojistných podmínkách ve výlukách, pojišťovna škodu neuhradí.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Toto je v pojistných podmínkách ve výlukách, pojišťovna škodu neuhradí.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Hradí pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti i škody, které způsobí např. strom na na mém pozemku?

  Ano, vztahuje se na všechny věci na pozemku, které vlastníte jako majitel pozemku.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Ano, vztahuje se na všechny věci na pozemku, které vlastníte jako majitel pozemku.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Uteče mi stádo koz a spase zahradu souseda, bude možné uhradit škodu z občanské odpovědnosti?

  Takovou škodu pojišťovna neuhradí.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Takovou škodu pojišťovna neuhradí.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Vztahuje se pojistka na blbost na škody způsobené drony?

  Tyto škody jsou ve výlukách.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Tyto škody jsou ve výlukách.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Vztahuje se pojištění odpovědnosti i na půjčené věci? Půjčím si cizí mobil a ten mi spadne na zem.

  Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na věci zapůjčené bez písemné smlouvy. Důvodem je zvýšené riziko podvodů. Také se nevztahuje na věci zapůjčené pro vykonávání povolání nebo pro zajištění výdělku. Třeba když si jako řemeslník půjčíte z hobby marketu vrtačku.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na věci zapůjčené bez písemné smlouvy. Důvodem je zvýšené riziko podvodů. Také se nevztahuje na věci zapůjčené pro vykonávání povolání nebo pro zajištění výdělku. Třeba když si jako řemeslník půjčíte z hobby marketu vrtačku.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Vztahuje se plnění i na škody v rámci jedné rodiny? Např. dcera rozbije matce telefon?

  Bohužel, pojistka na blbost se nevztahuje na škody způsobené rodinným příslušníkům a členům stejné domácnosti.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Bohužel, pojistka na blbost se nevztahuje na škody způsobené rodinným příslušníkům a členům stejné domácnosti.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak zrušit pojištění odpovědnosti?

  Obvykle se výpověď pojistky na blbost váže k výročí smlouvy, ale u Frenkeeho pojistky od Directu záleží na domluvě. Mezi další způsoby ukončení patří:

  a) Odstoupení od smlouvy, pokud vy nebo my při sjednání smlouvy uvedeme klamavé informace. Odstoupit od smlouvy může ale pouze ten, kdo nepravdivou informaci obdržel. Pokud odstoupí pojistník, do jednoho měsíce od zaslání žádosti o odstoupení mu vrátíme zaplacené pojistné snížené o vyplacené pojistné plnění. Jestliže odstoupíme my, do jednoho měsíce nám pojistník uhradí případná vyplacená pojistná plnění snížená o zaplacené pojistné.

  b) Odstoupením od smlouvy do 14 dní od sjednání na dálku nebo mimo naši pobočku či obchodní místo.

  c) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do dvou měsíců od sjednání s tím, že pojištění ukončíme v 8denní lhůtě od jejího přijetí.

  d) Dohodou obou smluvních stran, kdy k zániku pojištění dojde k datu stanovenému v rámci dohody.

  e) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do tří měsíců od oznámení pojistné události s tím, že pojištění ukončíme do 30 dní od jejího přijetí.

  f) Zasláním výpovědi pojištění ke konci pojistného období, pokud nám bude výpověď doručena minimálně 6 týdnů před koncem daného období. Pokud nám bude výpověď doručena po tomto termínu, bude smlouva ukončena ke konci dalšího pojistného období.

  g) Oznámením zániku majetku, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu zániku majetku.

  h) Oznámením úmrtí pojistníka, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu úmrtí pojistníka. Smlouva však může pokračovat, pokud pojištěný uplatní právo na pojistné plnění z pojistné události, jejíž příčina nastala po smrti pojistníka, nebo pokud po smrti pojistníka bude pojistné řádně hrazeno, nebo pokud s pokračováním pojištění vysloví pojištěná osoba písemný souhlas.

  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

  Obvykle se výpověď pojistky na blbost váže k výročí smlouvy, ale u Frenkeeho pojistky od Directu záleží na domluvě. Mezi další způsoby ukončení patří:

  a) Odstoupení od smlouvy, pokud vy nebo my při sjednání smlouvy uvedeme klamavé informace. Odstoupit od smlouvy může ale pouze ten, kdo nepravdivou informaci obdržel. Pokud odstoupí pojistník, do jednoho měsíce od zaslání žádosti o odstoupení mu vrátíme zaplacené pojistné snížené o vyplacené pojistné plnění. Jestliže odstoupíme my, do jednoho měsíce nám pojistník uhradí případná vyplacená pojistná plnění snížená o zaplacené pojistné.

  b) Odstoupením od smlouvy do 14 dní od sjednání na dálku nebo mimo naši pobočku či obchodní místo.

  c) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do dvou měsíců od sjednání s tím, že pojištění ukončíme v 8denní lhůtě od jejího přijetí.

  d) Dohodou obou smluvních stran, kdy k zániku pojištění dojde k datu stanovenému v rámci dohody.

  e) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do tří měsíců od oznámení pojistné události s tím, že pojištění ukončíme do 30 dní od jejího přijetí.

  f) Zasláním výpovědi pojištění ke konci pojistného období, pokud nám bude výpověď doručena minimálně 6 týdnů před koncem daného období. Pokud nám bude výpověď doručena po tomto termínu, bude smlouva ukončena ke konci dalšího pojistného období.

  g) Oznámením zániku majetku, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu zániku majetku.

  h) Oznámením úmrtí pojistníka, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu úmrtí pojistníka. Smlouva však může pokračovat, pokud pojištěný uplatní právo na pojistné plnění z pojistné události, jejíž příčina nastala po smrti pojistníka, nebo pokud po smrti pojistníka bude pojistné řádně hrazeno, nebo pokud s pokračováním pojištění vysloví pojištěná osoba písemný souhlas.

  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Složky a typy pojištění odpovědnosti

 • FAQ - otázka

  Co je občanská odpovědnost a odpovědnost ze života?

  Jde o vaši osobní odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které způsobíte vy, vaše děti a další svěřené osoby na majetku na zdraví nebo majetku jiných fyzických nebo právnických osob.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Jde o vaši osobní odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které způsobíte vy, vaše děti a další svěřené osoby na majetku na zdraví nebo majetku jiných fyzických nebo právnických osob.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je odpovědnost z vlastnictví nemovitosti?

  Odpovědnost za škody, které “spáchá” jedna vaše konkrétní nemovitost, nebo majetek na ní - třeba strom na vaše pozemku. Přečtěte si více o tomto druhu odpovědnosti.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Odpovědnost za škody, které “spáchá” jedna vaše konkrétní nemovitost, nebo majetek na ní - třeba strom na vaše pozemku. Přečtěte si více o tomto druhu odpovědnosti.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je odpovědnost z vlastnictví všech nemovitostí klienta?

  Odpovědnost za škody, které “spáchají” všechny vaše nemovitosti - třeba byt, chata a garáž. Přečtěte si více o tomto druhu odpovědnosti.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Odpovědnost za škody, které “spáchají” všechny vaše nemovitosti - třeba byt, chata a garáž. Přečtěte si více o tomto druhu odpovědnosti.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je odpovědnost za zvíře?

  Odpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví, za které může váš domácí mazlíček nebo hospodářské zvíře. Nejčastěji zákazníci hledají pojištění odpovědnosti za psa.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Odpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví, za které může váš domácí mazlíček nebo hospodářské zvíře. Nejčastěji zákazníci hledají pojištění odpovědnosti za psa.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je pojištění osobní odpovědnosti?

  Jde o stejné pojištění jako pojištění odpovědnosti z běžného občanského života viz výše.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Jde o stejné pojištění jako pojištění odpovědnosti z běžného občanského života viz výše.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to pojištění odpovědnosti statutára?

  Co se týče pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které je často součástí 1 balíčku s pojištěním odpovědnosti z běžného občanského života, tak se pojištění statutára vztahuje na újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Co se týče pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které je často součástí 1 balíčku s pojištěním odpovědnosti z běžného občanského života, tak se pojištění statutára vztahuje na újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak pojistit elektroniku v rámci pojištění odpovědnosti?

  S Frenkeem si můžete připojistit škody na cizí drobné elektronice - třeba při rozbiti mobilního telefonu. Nesmí jít ovšem o pracovní nástroje, které máte přidělené od zaměstnavatele, nebo elektroniku dalších členů vaší domácnosti.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  S Frenkeem si můžete připojistit škody na cizí drobné elektronice - třeba při rozbiti mobilního telefonu. Nesmí jít ovšem o pracovní nástroje, které máte přidělené od zaměstnavatele, nebo elektroniku dalších členů vaší domácnosti.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak pojistit pronajaté věci v rámci pojištění odpovědnosti?

  S Frenkeem si můžete připojistit pronajaté věci, na které máte písemnou smlouvu.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  S Frenkeem si můžete připojistit pronajaté věci, na které máte písemnou smlouvu.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Volba typu pojištění odpovědnosti

 • FAQ - otázka

  Mám pronajatý byt a bojím se škod, které bych mohl způsobit sousedům. Mám si sjednat pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti, nebo pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

  Stačí pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti by měl mít váš pronajímatel.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Stačí pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti by měl mít váš pronajímatel.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Existuje speciální pojištění odpovědnosti při lyžování?

  Dobrá zpráva - škody na zdraví a majetku, které způsobíte při rekreačním lyžování, kryje jak pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, tak pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění. U občanského pojištění si jen dejte pozor na územní platnost ČR/EU/Svět.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Dobrá zpráva - škody na zdraví a majetku, které způsobíte při rekreačním lyžování, kryje jak pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, tak pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění. U občanského pojištění si jen dejte pozor na územní platnost ČR/EU/Svět.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Existuje speciální pojistka na blbost pro důchodce?

  Co víme, tak ne. Seniorům se bude pojištění odpovědnosti hodit stejně jako mladším.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Co víme, tak ne. Seniorům se bude pojištění odpovědnosti hodit stejně jako mladším.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Existuje speciální pojistka na blbost pro studenty?

  Neexistuje, ale v rámci pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nabízejí některé pojišťovny i krytí škody způsobené během studijní praxe, pokud za ni nepobíráte plat. Jinak praxe, stáže a brigády obvykle spadají do Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání. Vždy si projděte pojistné podmínky konkrétní pojišťovny.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Neexistuje, ale v rámci pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nabízejí některé pojišťovny i krytí škody způsobené během studijní praxe, pokud za ni nepobíráte plat. Jinak praxe, stáže a brigády obvykle spadají do Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání. Vždy si projděte pojistné podmínky konkrétní pojišťovny.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak se liší pojištění odpovědnosti z běžného občanského života a pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?

  Klasická pojistka na blbost kryje škody, které přímo způsobíte. Pokud jde o škody vyplývající jen z toho, že je přeneseně způsobila vaše nemovitost, kryje je pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Klasická pojistka na blbost kryje škody, které přímo způsobíte. Pokud jde o škody vyplývající jen z toho, že je přeneseně způsobila vaše nemovitost, kryje je pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak zvolit správnou výši pojistného limitu?

  Pokud rádi sportujete a jste během dne aktivní, pak je lepší zvolit vyšší pojistný limit. Riziko, že někomu způsobíte škodu je u vás přece jen vyšší, než u osoby, která nesportuje a dává přednost čtení knih. Limit pojistného krytí je možné zvolit v rozmezí 3 až 25 milionů Kč.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pokud rádi sportujete a jste během dne aktivní, pak je lepší zvolit vyšší pojistný limit. Riziko, že někomu způsobíte škodu je u vás přece jen vyšší, než u osoby, která nesportuje a dává přednost čtení knih. Limit pojistného krytí je možné zvolit v rozmezí 3 až 25 milionů Kč.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Hlášení a vyřízení škody z pojištění odpovědnosti

 • FAQ - otázka

  Jak dlouho trvá vyřízení škody z pojištění odpovědnosti?

  Pokud jste tím, kdo způsobil škodu, o vyřízení se postará vaše pojišťovna, která se vás možná doptá na doplňující informace. Jinak nemusíte nic řešit. Pokud už jste vynaložili nějaké své náklady, v případě uznaného nároku vám pojišťovna zašle peníze do 15 dní od ukončení šetření.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pokud jste tím, kdo způsobil škodu, o vyřízení se postará vaše pojišťovna, která se vás možná doptá na doplňující informace. Jinak nemusíte nic řešit. Pokud už jste vynaložili nějaké své náklady, v případě uznaného nároku vám pojišťovna zašle peníze do 15 dní od ukončení šetření.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jsem poškozený, za jak dlouho dostanu náhrady své škody od pojišťovny jejího klienta?

  I když má pojišťovna na vyřízení škodní události až 3 měsíce, dnes se většinou vyřeší v řádu dní, pokud nejde o komplikovanou situaci se škodou na zdraví a soudní dohrou.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  I když má pojišťovna na vyřízení škodní události až 3 měsíce, dnes se většinou vyřeší v řádu dní, pokud nejde o komplikovanou situaci se škodou na zdraví a soudní dohrou.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to registrační dopis?

  Dopis, který vám přijde od pojišťovny s registračním číslem vaší škodní události. Pojišťovna jím dává na vědomí, že případ zaregistrovala a případně vás požádá o doplnění některých dokumentů.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Dopis, který vám přijde od pojišťovny s registračním číslem vaší škodní události. Pojišťovna jím dává na vědomí, že případ zaregistrovala a případně vás požádá o doplnění některých dokumentů.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to písemná forma nároku na náhradu škody?

  Pokud jste poškozený, lepší než ústní uznání škody, je písemné potvrzení od viníka, že ke škodě došlo. Stačí popis škody s datem škody a podpisem obou stran.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pokud jste poškozený, lepší než ústní uznání škody, je písemné potvrzení od viníka, že ke škodě došlo. Stačí popis škody s datem škody a podpisem obou stran.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak nahlásit a zdokumentovat škodu z pojištění odpovědnosti?

  Přečtěte si Frenkeeho článek.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Přečtěte si Frenkeeho článek.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co jsou regresy státních orgánů a pojišťoven?

  Regresy jsou náklady na léčení újmy, které byly vynaloženy zdravotní pojišťovnou n aléčbu poškozeného, nebo poskytnuté dávky sociálního pojištění.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Regresy jsou náklady na léčení újmy, které byly vynaloženy zdravotní pojišťovnou n aléčbu poškozeného, nebo poskytnuté dávky sociálního pojištění.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je následná finanční újma?

  Jinými slovy jde o ušlý zisk, který by mohl poškozený získat, když by mu vámi nebyla způsobena škoda na zdraví nebo majetku.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Jinými slovy jde o ušlý zisk, který by mohl poškozený získat, když by mu vámi nebyla způsobena škoda na zdraví nebo majetku.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mám sjednanou pojistku na blbost u pojišťovny Direct. Může škodu nahlásit i někdo jiný, například můj makléř?

  Ano, je to možné. Pro nahlášení škody není nutné mít plnou moc, ale následně už ji pojišťovna bude potřebovat.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Ano, je to možné. Pro nahlášení škody není nutné mít plnou moc, ale následně už ji pojišťovna bude potřebovat.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Pojištění odpovědnosti u dětí

 • FAQ - otázka

  Jsem jako rodič zodpovědný i za škody, co dítě natropí na školním výletě nebo ve škole?

  Nejste, za tyto případy nese odpovědnost škola.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Nejste, za tyto případy nese odpovědnost škola.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak posoudí pojišťovna, zda to dítě neudělalo schválně, když nehradí úmyslné škody?

  Chápeme, že dítě může být občas trochu zlomyslné, ale každý případ se posuzuje individuálně a řeší se, zda z dané situace může mít už “rozum”. Jinak se přistupuje k nehodě, kterou způsobí 5letý capart, a jinak k té, kterou způsobí teenager.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Chápeme, že dítě může být občas trochu zlomyslné, ale každý případ se posuzuje individuálně a řeší se, zda z dané situace může mít už “rozum”. Jinak se přistupuje k nehodě, kterou způsobí 5letý capart, a jinak k té, kterou způsobí teenager.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Do kolika let dítě spadá do pojištění odpovědnosti rodiče?

  Váš potomek mezi pojištěné spadá, i když s vámi nežije, pokud studuje prezenční studium do 26 let věku a máte k němu vyživovací povinnost.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Váš potomek mezi pojištěné spadá, i když s vámi nežije, pokud studuje prezenční studium do 26 let věku a máte k němu vyživovací povinnost.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jsou v rámci pojištění občanské odpovědnosti pojištěné i děti?

  Ano jsou, včetně dalších osob žijících ve společné domácnosti nebo těch, kteří vám v domácnosti vypomáhají. Musí však jít o osoby blízké, tedy příbuzné.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Ano jsou, včetně dalších osob žijících ve společné domácnosti nebo těch, kteří vám v domácnosti vypomáhají. Musí však jít o osoby blízké, tedy příbuzné.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky