Mobilní aplikace

Často kladené dotazy k životnímu pojištění

Jdete rádi k jádru věci? Tady najdete nejčastěji kladené otázky o životním pojištění, které jsem pro vás přehledně roztřídil podle témat.


Sjednání životního pojištění

 • Co je to životní pojištění?
  Životní pojištění chrání pojištěnou osobu a jeho/její blízké před možnými riziky. Životní pojištění by mělo být sjednáno především pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Výhodou životního pojištění je skutečnost, že si s pomocí nejrůznějších připojištění můžete vytvořit pojistný produkt přesně na míru. Některé druhy životního pojištění mohou sloužit také k tvorbě finančních rezerv do budoucna (např. investiční životní pojištění).
  Co je to životní pojištění?
 • Jaké jsou druhy životního pojištění?
  V rámci životního pojištění rozlišujeme celkem 5 druhů životního pojištění (rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, flexibilní životní pojištění, důchodové životní pojištění). Pojišťovny dále nabízejí životní pojištění pro děti a úvěrové životní pojištění. 
  Jaké jsou druhy životního pojištění?
 • Jak poznám kvalitní životní pojištění?
  Správně sestavené životní pojištění by mělo obsahovat pojištění pro případ smrti, pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity. Takto pokryjete kratší (pracovní neschopnost) i delší (invalidita) časový horizont a v případě smrti finančně zajistíte své nejbližší (splatíte bankovní úvěry).
  Jak poznám kvalitní životní pojištění?
 • Kolik stojí životní pojištění?
  Výslednou cenu životního pojištění ovlivňuje především klientův věk, zdravotní stav, povolání nebo volnočasové aktivity. Na cenu zásadním způsobem působí také druh životního pojištění, rozsah pojištění a nastavené pojistné částky. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto individuální pojistný produkt, je v zásadě nemožné určit průměrnou cenu životního pojištění. Lepší představu o tom, kolik stojí životní pojištění, získáte po zadání základních údajů do Frenkeeho online kalkulačky životního pojištění
  Kolik stojí životní pojištění?
 • Jak funguje životní pojištění?
  Životní pojištění vás chrání před riziky, která jsou uvedena v pojistné smlouvě. V případě pojistné události vám vyplatí pojišťovna sjednané pojistné plnění. Výjimkou je vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta, kdy peníze získává osoba, která je uvedena v pojistné smlouvě (tzv. obmyšlená osoba). Pokud klient ve smlouvě nikoho neurčí, řídí se pojišťovna při vyplácení pojistky občanským zákoníkem.
  Jak funguje životní pojištění?
 • Proč mít životní pojištění?
  Stále nechápete, k čemu je životní pojištění dobré a jaké má životní pojištění výhody? Životní pojištění chrání vás, vaše příjmy a vaše nejbližší. Zvážit by ho měl každý, kdo už má nebo zakládá rodinu, má finanční závazky (např. hypotéku, leasing na auto), nebo se nechce spoléhat na pomoc ostatních. Životní pojištění vás sice neochrání před nepřízní osudu, ale zajistí vám a vašim blízkým finanční prostředky, abyste vzniklou situaci mohli vyřešit.
  Proč mít životní pojištění?
 • Jak si můžu sjednat životní pojištění?
  Životní pojištění si můžete sjednat osobně na pobočce pojišťovny nebo online z pohodlí domova. Pokud se vám tedy nechce nikam chodit, není nic jednoduššího, než využít Frenkeeho online kalkulačky životního pojištění.
  Jak si můžu sjednat životní pojištění?
 • Co se stane při neplacení životního pojištění?
  Pokud nezaplatíte životní pojištění, dostanete od pojišťovny nejprve upomínku. V případě, že dluh neuhradíte ani po této výzvě, pojišťovna životní pojištění ukončí. Ale pozor! Ukončená smlouva neznamená konec vašeho závazku. Pojišťovna po vás může dluh vymáhat, a vy tak můžete ve výsledku zaplatit i tučné penále. Pokud tedy nejste s pojistkou spokojeni, raději zvažte výpověď životního pojištění nebo převod životního pojištění k jiné pojišťovně.
  Co se stane při neplacení životního pojištění?
 • Jak správně nastavit rizika u životního pojištění?
  Životní pojištění by mělo vždy vycházet z vaší momentální životní situace. Správně nastavená pojistka by měla vždy obsahovat pojištění pro případ smrti, pojištění invalidity a pojištění pracovní neschopnosti. K tomuto základu pak můžete připojit i další pojistná rizika (např. pojištění karcinomu insitu, pojištění horních končetin a další). Pokud jsou na vás další osoby finančně závislé (např. manželka, nezletilé děti), pak je potřeba nastavit především vyšší pojistné částky pro riziko smrti. Naopak nezadaní třicátníci bez dětí nebo jiných finančních závazků mohou v rámci pojištění smrti zvolit pouze nejnižší možný limit a zaměřit se naopak na pojištění invalidity nebo pracovní neschopnosti.
  Jak správně nastavit rizika u životního pojištění?
 • Jak správně nastavit pojistné částky u životního pojištění?
  Konkrétní nastavení pojistných částek u životního pojištění vychází z vašeho ročního příjmu. Pokud tedy změníte zaměstnání, nebo se jinak upraví vaše příjmy a výdaje, je nutné pojistku co nejdříve aktualizovat. Více informací o tom, jak nastavit životní pojištění, najdete ve Frenkeeho průvodci.
  Jak správně nastavit pojistné částky u životního pojištění?
 • U jaké pojišťovny je dobré se pojistit na život?
  Základem je vybrat pojišťovnu, která umí pojistit váš skutečný životní styl (zaměstnání, volnočasové aktivity). Nenechte se zlákat pouze nízkou cenou, protože nejlevnější životní pojištění nemusí být nejvýhodnější. Zároveň si uvědomte, že se pojišťovna v případě pojistné události vždy řídí obsahem pojistné smlouvy a pojistnými podmínkami. Proto byste se s podmínkami smlouvy měli před podpisem důkladně seznámit. Nebo si s životním pojištěním nechte poradit od Frenkeeho, který vám během chvilky připraví nezávaznou kalkulaci životního pojištění.
  U jaké pojišťovny je dobré se pojistit na život?
 • Musím do zdravotního dotazníku uvést všechny zdravotní problémy?
  Ano, ve zdravotním dotazníku v žádném případě nelžete. Dříve či později by se na to přišlo. Dostanete se tak do situace, kdy vám pojišťovna pravděpodobně neschválí pojistné plnění v případě pojistné události, která souvisí s vaším onemocněním. Budete tak zbytečně platit za životní pojištění, které vás reálně nechrání. Pokud vám pojišťovna životní pojištění zruší, snadno se také může stát, že vás už nikde nepojistí.
  Musím do zdravotního dotazníku uvést všechny zdravotní problémy?
 • Je možné uzavřít životní pojištění bez zkoumání zdravotního stavu?
  Ano, některé pojišťovny v současné době nabízejí životní pojištění bez lékařské prohlídky. Počítejte ale s tím, že po případných klientech vyžadují vždy minimálně vyplnění zdravotního dotazníku. Životní pojištění bez zdravotního dotazníku se v nabídce pojišťoven také čas od času objevuje. Ovšem tato nabídka neplatí pro klienty, kteří v minulosti zdravotní dotazník pojišťovně nedodali, nebo již byli v pojišťovnách odmítnuti.
  Je možné uzavřít životní pojištění bez zkoumání zdravotního stavu?
 • Od kdy životní pojištění platí?
  Životní pojištění začíná platit dnem uvedeným na pojistce jako počátek pojištění, a to přesně v 00.00 hodin.
  Od kdy životní pojištění platí?
 • Co potřebuji ke sjednání životního pojištění?
  Aby bylo možné sjednat životní pojištění, musíte uvést identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu) a dále poskytnout informace o zaměstnání (případně i volnočasových aktivitách) nebo zdravotním stavu (pokud to pojišťovna vyžaduje). Pojišťovnu může zajímat také to, zda máte hypotéku nebo jiný typ úvěru. Na základě těchto informací získáte nezávaznou kalkulaci životního pojištění. Pokud se vám nechce navštěvovat pobočku pojišťovny, během chvíle získáte nezávaznou kalkulaci životního pojištění také u Frenkeeho.
  Co potřebuji ke sjednání životního pojištění?
 • V jakých intervalech musím hradit MetLife životní pojištění?
  Pojištění můžete platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně. V rámci investičního životního pojištění MetLife máte zároveň možnost využít i jednorázové platby.
  V jakých intervalech musím hradit MetLife životní pojištění?

Výluky z životního pojištění

 • Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?
  Informace o výlukách životního pojištění najdete v pojistných podmínkách zvolené pojišťovny. Mezi nejčastější výluky z životního pojištění patří pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s trestnou činností, účastí ve válečných konfliktech, duševní nemocí nebo také pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním omamných látek nebo při sebepoškozování.
  Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?

Pojmy ze životního pojištění

 • Kdo je pojištěným v životním pojištění?
  Pojištěným je ten, na koho se životní pojištění vztahuje. Je to osoba, která získá peněžní plnění v případě pojistné události (s výjimkou smrti pojištěného, kdy peníze získá obmyšlená osoba nebo dědic).
  Kdo je pojištěným v životním pojištění?
 • Co je to pojistné?
  Pojistné je peněžní částka, kterou platíte pojišťovně za poskytnutí pojistné ochrany. Informaci o výši pojistného najdete v pojistné smlouvě.
  Co je to pojistné?
 • Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?
  Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu (má povinnost platit pojistné). Pojištěný je osoba, na kterou se pojistná smlouva vztahuje. Když například uzavřete životního pojištění dětí pro svou dceru, jste vy pojistníkem a vaše dcera pojištěnou.
  Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?
 • Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
  Jde o osobu, která má v případě smrti pojištěného nárok na pojistné plnění z životního pojištění. Ve smlouvě může být uvedena jmenovitě (např. Adam Novák) nebo příbuzenským vztahem k majiteli pojistné smlouvy (např. manželka). Pokud není obmyšlená osoba ve smlouvě zmíněna, řídí se pojišťovna při vyplácení pojistky občanským zákoníkem.
  Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
 • Co je to pojistná částka a kde ji najdu?
  Je to částka stanovená jako horní hranice pojistného plnění v případě, že dojde ke vzniku škody (např. smrt, zlomená ruka). Výši pojistné částky pro jednotlivá rizika najdete v pojistné smlouvě.
  Co je to pojistná částka a kde ji najdu?

Zrušení životního pojištění

 • Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?
  Životní pojištění můžete vypovědět do 14 dnů od sjednání smlouvy (v případě tzv. obchodu na dálku), do 2 měsíců od uzavření smlouvy, pokud vám v pojišťovně poskytli nepravdivé nebo neúplné informace, nebo 2 měsíce od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Dále pak 3 měsíce od oznámení pojistné události, nebo kdykoli během trvání pojištění, jestliže se na výpovědi dohodnete s pojišťovnou. V případě životního pojištění od pojišťovny Metlife, které nabízí i Frenkee, můžete smlouvu vypovědět také 6 týdnů před koncem pojistného období.
  Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?

Životní pojištění a daně

 • Kdy mohu využít životní pojištění ke snížení daňového základu?
  Snížení daňového základu u životního pojištění můžete uplatnit, pokud je výplata pojistného plnění možná až po uplynutí 60 kalendářních měsíců (5 let) od uzavření smlouvy, výplatu pojistného plnění získáte nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete 60 let věku, podmínky pojistné smlouvy klientovi neumožňují vybírat peníze z životního pojištění, životní pojištění je sjednáno pro případ dožití nebo smrti a dožití, pojistník (osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu) je totožný s pojištěnou osobou a částka pro případ dožití je v pojistné smlouvě pevně stanovena (minimálně 40 tis. Kč u pojistné doby 5 až 15 let nebo 70 tis. Kč u pojistné doby delší než 15 let). Všechny výše uvedené podmínky musíte splnit současně.
  Kdy mohu využít životní pojištění ke snížení daňového základu?

Hlášení škody a výplata plnění z životního pojištění

 • Mám sjednané životní pojištění. Kdy dostanu peníze, když se mi něco stane?
  Aby vám pojišťovna mohla vyplatit pojistné plnění, v první řadě musí ukončit šetření pojistné události. Na to má ze zákona 3 měsíce, samozřejmě to může stihnout dříve. Základním předpokladem pro rychlé vyřízení škodní události z životního pojištění je rychlé odeslání správně vyplněných dokumentů a lékařských zpráv. Vyplácení peněz v rámci pojištění úrazu je obecně rychlejší, zpravidla vám pojišťovna zaplatí už v průběhu léčení.
  Mám sjednané životní pojištění. Kdy dostanu peníze, když se mi něco stane?

Životní pojištění MetLife

 • Jaký je vstupní věk pro MetLife životní pojištění?
  Vždy záleží na zvolené variantě pojištění. Životní pojištění OneLife a Garde si může sjednat klient od narození do 75 let věku. V případě životního pojištění Vision musí být hlavní pojištěný ve věku od 14 do 70 let.
  Jaký je vstupní věk pro MetLife životní pojištění?
 • Na jak dlouhou dobu se sjednává MetLife životní pojištění?
  Pojištění si můžete sjednat minimálně na 5 let a maximálně pak do věku 80 let.
  Na jak dlouhou dobu se sjednává MetLife životní pojištění?

Životní pojištění Kooperativa

 • Je potřeba upravit životní pojištění Kooperativa, když mám hypotéku?
  Ano, aby životní pojistka skutečně fungovala, tak je potřeba ji aktualizovat při každé větší životní změně. V souvislosti s hypotéku jde především o zajištění splácení úvěru i pro případ vaší smrti nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.

  Nenašli jste odpověď?

  Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.

  +420226633522 | Po – Pá (09:00 – 17:00)

  Je potřeba upravit životní pojištění Kooperativa, když mám hypotéku?


Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0