Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Životní pojištění pro děti: Jak funguje

Životní pojištění dětí je jedním z druhů životního pojištění. Sjednat ho můžete pro dítě buď samostatně, nebo malého sviště zahrnout do pojistné smlouvy jiného člena rodiny (např. do smlouvy rodičů).

Principem životního pojištění pro děti je ochrana před nástrahami života a případně i zajištění lehčího startu do života dospělých (pokud je zahrnuta investiční složka).

Frenkee box
Počítej ale s tím, že finanční zhodnocení tohoto typu pojistného produktu je jen minimální. Životní pojištění s investiční složkou je spíše přežitek a užitečný nástroj vychytralých finančních poradců, jak z dospělých vytáhnout peníze. Namísto investičního životního pojištění pro děti tak raději zvol stavební spoření nebo peníze jednoduše odkládej na spořicí účet.

Životní pojištění pro děti sjednávají rodiče, prarodiče nebo jiný dospělý starší 18 let (i bez příbuzenského vztahu).

Frenkee box
Víš, že dětské životní pojištění můžeš uzavřít pro dítě už ode dne narození až do 18 let věku? Počítej ale s tím, že trvání pojistky je časově omezeno, a to maximálně do 26 let věku (u některých pojišťoven dokonce jen do 25 let věku). Před sjednáním si tak důkladně prostuduj pojistné podmínky.
 

Životní pojištění pro děti: Na co se vztahuje

Do životního pojištění pro děti můžete zahrnout následující rizika:

 • Pojištění vážných nemocí. Seznam všech onemocnění, které pojišťovna uzná, najdete v pojistných podmínkách. Patří sem například klíšťová encefalitida, dětská mozková obrna nebo nemoc motýlích křídel.
 • Pojištění úrazů. Rodiče se zpravidla shodnou na tom, že stačí jen chvíle nepozornosti a dítě se může nepříjemně zranit. S tímto pojištěním může dítě využít nadstandardní léčbu, zatímco mu můžete věnovat zvýšenou péči.
 • Pojištění trvalých následků úrazu. Pokud je to možné, zvolte u pojištění trvalých následků progresivní plnění. Progresivní plnění v praxi znamená, že čím vážnější úraz se dítěti stane, tím vyšší plnění získáváte.

K výše zmíněnému základu můžete navíc přidat:

 • Pojištění denního odškodného. Tím se rozumí částka, kterou dostane pojištěný (v tomto případě dítě) za každý den, kdy se léčí z úrazu. Může tedy nahradit například ušlou část příjmů rodiče, který se o dítě stará.

Frenkee box
Jsi OSVČ nebo pracuješ na DPP? Počítej s tím, že v těchto případech nemáš nárok na tzv. ošetřovné. Tedy peněžní podporu v okamžiku, kdy musíš pečovat například o nemocné dítě, které ti nevezmou do školky. A přesně v této situaci využiješ pojištění denního odškodného.

 • Pojištění hospitalizace. Obecně platí, že čím delší je hospitalizace, tím víc peněz od pojišťovny dostanete.

Frenkee box
Některé pojišťovny v rámci pojištění hospitalizace hradí i pobyt v rehabilitačním zařízení. Opět ale musíš vycházet z pojistných podmínek.

 • Pojištění zproštění od placení. V případě tragédie v rodině (např. smrt rodičů), hradí celé pojistné pojišťovna, a to až do konce pojistného období (uvedeno v pojistné smlouvě).

Životní pojištění pro děti: Kde sjednat

Dětské životní pojištění se stává vcelku rozšířeným produktem, který můžete sjednat:

 • Samostatně (např. pojištění Flexi Junior od pojišťovny Kooperativa si můžete aktuálně sjednat v České spořitelně).
 • V rámci balíčku životního pojištění (Pojišťovna MetLife).
 • Prostřednictvím připojištění k životnímu pojištění (NN Životní pojišťovna).

Životní pojištění pro děti: Na co si dát pozor

Stále zvažujete, jestli dětské životní pojištění skutečně dává smysl? Před podpisem smlouvy udělejte následující:

 • Informujte se o délce čekací doby. To je doba od vzniku pojištění, po kterou nemá pojišťovna povinnost vám poskytnout pojistné plnění. V případě životního pojištění dětí je použita u vážných nemocí.

Frenkee box
V rámci životního pojištění dětí používají pojišťovny čekací dobu 2 nebo i 3 měsíce. Pokud tedy malému dítěti potvrdí lékař diagnózu v průběhu tohoto období, rodina zpravidla u pojišťovny neuspěje a peníze z pojistky nezíská.

 • Otočte nejdříve pozornost na sebe. Dítě totiž potřebuje především rodiče, kteří se o něj mohou starat. Jako zodpovědní rodiče byste si v první řadě měli sjednat životní pojištění pro sebe. Pokud už pojistku máte, možná je ten správný moment na kontrolu nastavených pojistných limitů v rámci jednotlivých rizik.

Frenkee box
Přečti si mé průvodce a udělej si jasno v tom, jak vybrat životní pojištění a jak nastavit životní pojištění.

 • Pečlivě zvažte, co pojistit a jaké pojistné limity u jednotlivých pojištění zvolit. Šetření nebo naopak zbytečné rozhazování nedává smysl. Ne nadarmo se říká, že nejlevnější životní pojištění nemusí být nejvýhodnější. Ale ani opačný extrém, kdy sjednáte zbytečně vysoké pojistné limity, nedává smysl. Pojistné se tak vyšplhá do nesmyslných výšin.

Frenkee box
Namísto placení přehnaně vysokých limitů, další peníze raději odkládej stranou a vytvářej si finanční rezervu pro nepředvídatelné situace.

Ani po podpisu životního pojištění pro děti byste neměli zahálet. S tím, jak dítě postupně roste, je důležité pojistnou smlouvu upravovat. Vhodně nastavené životní pojištění pro batole už nemusí být nutně ideální pro sportujícího teenagera. Pojistku tak pravidelně aktualizujte.

Pár minut věnujte také srovnání životního pojištění. Dost možná zjistíte, že najdete lepší nabídku někde jinde.

Máte zájem o životní pojištění pro děti? Využijte Frenkeeho kalkulačku, která vám po zadání potřebných údajů nabídne nezávaznou kalkulaci přesně pro vás.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je to životní pojištění?

  Životní pojištění chrání pojištěnou osobu a jeho/její blízké před možnými riziky. Životní pojištění by mělo být sjednáno především pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Výhodou životního pojištění je skutečnost, že si s pomocí nejrůznějších připojištění můžete vytvořit pojistný produkt přesně na míru. Některé druhy životního pojištění mohou sloužit také k tvorbě finančních rezerv do budoucna (např. investiční životní pojištění).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?

  Informace o výlukách životního pojištění najdete v pojistných podmínkách zvolené pojišťovny. Mezi nejčastější výluky z životního pojištění patří pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s trestnou činností, účastí ve válečných konfliktech, duševní nemocí nebo také pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním omamných látek nebo při sebepoškozování.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?

  Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu (má povinnost platit pojistné). Pojištěný je osoba, na kterou se pojistná smlouva vztahuje. Když například uzavřete životního pojištění dětí pro svou dceru, jste vy pojistníkem a vaše dcera pojištěnou.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Jana Malá, 32 let, pravidelná revize nastavení pojistky

Jana má několik let sjednanou smlouvu životního pojištění. Zařizovala si ji, když jí bylo 22 let a nastupovala do první práce. Tenkrát chtěla ušetřit a neměla moc znalostí o tom, jak finanční produkty fungují. Nechala si poradit na pobočce nejmenované pojišťovny, kde jí paní na pobočce bez hlubšího zjištění situace sjednala několik rizik a k nim pojistné částky. Jedno z rizik byla pracovní neschopnost pojištěná na 100 Kč denně. Jana se ale dostala po letech do dlouhodobé pracovní neschopnosti, ve které strávila více než 100 dní. Velmi rychle si uvědomila, že výplata dávek od státu a 100 Kč každý den na pokrytí splátky hypotéky stačit nebude. Musela tedy sáhnout do banky pro krátkodobý úvěr, aby výpadek příjmu a splácení pokryla. Po vyléčení byla jedna z priorit úprava stávající pojistné smlouvy a správné nastavení rizik. Správně nastavené životní pojištění totiž musí přesně kopírovat životní situaci zákazníka.


Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky