Mobilní aplikace

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Výpověď životního pojištění

Potřebujete snížit výdaje a zvažujete, že zrušíte životní pojištění? Nebo nemáte děti, s partnerem se rozvádíte, a tudíž máte pocit, že je pro vás životní pojištění zcela zbytečné? Důvodů pro zrušení životního pojištění může být celá řada.

Pravidla pro výpověď životního pojištění vycházejí z: 

 • Pojistné smlouvy
 • Zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě
 • Občanského zákoníku

Pojďme se teď zaměřit na to, kdy a jak vypověděť životní pojištění, aby to pro vás znamenalo co nejmenší nepříjemnosti.

Jak zrušit životní pojištění

Možností, jak zrušit životní pojištění, je hned několik. Základní podmínkou je písemná forma výpovědi.

Jak napsat výpověď životního pojištění

Formulář pro výpověď životního pojištění zpravidla najdete na webových stránkách pojišťovny, nebo můžete využít volně dostupný formulář z internetu. Ve výpovědi životního pojištění musí být uvedeno:

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Identifikační údaje pojištěné osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu)
 • Požadavek klienta (zrušení smlouvy)
 • Datum a místo podpisu 
 • Podpis pojištěné osoby

Dokument stačí vytisknout, vyplnit, podepsat a následně odeslat poštou, nebo doručit osobně na pobočku vaší pojišťovny.

Teď už víte, jak napsat výpověď životního pojištění, a nyní se zaměříme na typické případy, kdy můžete životní pojištění vypovědět.

Výpověď životního pojištění do 14 dnů od sjednání

Uzavřeli jste pojistnou smlouvu formou obchodu na dálku (prostřednictvím internetu, přes telefon, e-mailem)? Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření.

Zrušení životního pojištění 2 měsíce od uzavření

Tato možnost vychází z výše jmenovaného zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Jako klient máte možnost odstoupit od smlouvy 2 měsíce od uzavření pojistky. V momentě, kdy oznámení dorazí do pojišťovny, má pojišťovna 8 dní na zrušení životního pojištění. Poté dojde k zániku životního pojištění.

Odstoupení od pojistné smlouvy

Od pojistné smlouvy můžete odstoupit také v situaci, kdy vám v pojišťovně poskytli neúplné, nebo dokonce nepravdivé informace. Jako klient/ka můžete v tomto případě vypovědět životní pojištění do 2 měsíců ode dne, kdy jste to zjistil/a.

3 měsíce od oznámení pojistné události

Nejste spokojeni s postupem pojišťovny při řešení pojistné události (např. hospitalizace v nemocnici)? V takovém případě máte přesně 3 měsíce od oznámení této pojistné události na to, abyste od pojišťovny odešli. Po doručení výpovědi začíná běžet měsíční výpovědní lhůta, po které je pojištění automaticky zrušeno.

6 týdnů před koncem pojistného období

Konec pojistného období (někdy označováno také jako výročí pojistné smlouvy) je dalším okamžikem, kdy můžete zrušit životní pojištění. Datum, kdy s pojišťovnou slavíte výročí, najdete v pojistné smlouvě. Opět je důležité respektovat lhůtu, kdy musíte výpověď podat. V tomto případě tedy 6 týdnů před koncem pojistného období.

Nezaplacení pojistného

Zvažujete, že pojištění jednoduše přestanete platit? Pojišťovna vám sice po nějaké době smlouvu zruší, ale stejně musíte doplatit zbývající pojistné a k tomu navíc i náklady spojené s vymáháním dluhu. Naše rada tedy zní – tomuto řešení se snažte za každou cenu vyhnout.

Zrušení životního pojištění dohodou

Nejste spokojeni s pojistnou smlouvou, ale nemůžete využít žádnou z výše nabízených možností? S pojišťovnou se můžete zkusit jednoduše dohodnout. Aby mohlo dojít k ukončení pojistky, musí obě strany souhlasit.

Jak zrušit investiční životní pojištění

Zatímco zrušení rizikového životního pojištění je vcelku jednoduché, u investičního pojištění je to trochu složitější. Předem počítejte s tím, že zrušení investičního (nebo kapitálového) životního pojištění se neobejde bez finanční ztráty.

Pojišťovna vám při výpovědi investičního životního pojištění vyplatí pouze tzv. Odbytné (Odkupné). Výše této částky je vždy nižší, než peněžní prostředky, které jste původně investovali.

Převod životního pojištění k jiné pojišťovně

Pokud vám nevyhovuje stávající životní pojištění, pojistku nemusíte hned rušit. Namísto toho můžete přejít k jiné pojišťovně. Pro lepší pochopení toho, jak vypadá momentální nabídka jednotlivých pojišťoven, začněte těmito kroky:

Vybrali jste si? Před převodem životního pojištění k jiné pojišťovně musíte nejdříve vypovědět životní pojištění u původní pojišťovny, a to podle výše uvedených podmínek. 

Velkou výhodou převodu životního pojištění k jiné pojišťovně je především fakt, že se vyhnete zpětnému dodanění. Z daňového hlediska životní pojištění nadále pokračuje.

Máte zájem o životní pojištění? S Frenkeem ho sjednáte během několika minut.

Často se ptáte

 • Co je to životní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Co je to životní pojištění?
 • Jaké jsou druhy životního pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Jaké jsou druhy životního pojištění?
 • Od kdy životní pojištění platí?
  Zobrazit odpověď
  Od kdy životní pojištění platí?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Jana Malá, 32 let, pravidelná revize nastavení pojistky

Jana má několik let sjednanou smlouvu životního pojištění. Zařizovala si ji, když jí bylo 22 let a nastupovala do první práce. Tenkrát chtěla ušetřit a neměla moc znalostí o tom, jak finanční produkty fungují. Nechala si poradit na pobočce nejmenované pojišťovny, kde jí paní na pobočce bez hlubšího zjištění situace sjednala několik rizik a k nim pojistné částky. Jedno z rizik byla pracovní neschopnost pojištěná na 100 Kč denně. Jana se ale dostala po letech do dlouhodobé pracovní neschopnosti, ve které strávila více než 100 dní. Velmi rychle si uvědomila, že výplata dávek od státu a 100 Kč každý den na pokrytí splátky hypotéky stačit nebude. Musela tedy sáhnout do banky pro krátkodobý úvěr, aby výpadek příjmu a splácení pokryla. Po vyléčení byla jedna z priorit úprava stávající pojistné smlouvy a správné nastavení rizik. Správně nastavené životní pojištění totiž musí přesně kopírovat životní situaci zákazníka.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0