Mobilní aplikace

Často kladené dotazy k pojištění cizinců

Jdete rádi k jádru věci? Tady najdete nejčastěji kladené otázky o zdravotním pojištění pro cizince v České republice, které jsem pro vás přehledně roztřídil podle témat.


Pojmy ze zdravotního pojištění cizinců

 • Co je to preventivní péče?
  V rámci preventivní péče lékař provede zdravotní prohlídky, aby bylo možné předejít vzniku onemocnění. Součástí preventivní péče je také očkování.
  Co je to preventivní péče?
 • Co znamená pojem třetí země?
  Jde o všechny země s výjimkou zemí Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a
   Švýcarska. Po Brexitu na seznam tzv. třetích zemí patří i Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
  Co znamená pojem třetí země?
 • Co je to zaměstnanecká karta?
  Zaměstnanecká karta je povolení k pobytu. Umožňuje přechodný pobyt, který je delší než 3 měsíce, pro výkon zaměstnání, na které cizinec povolení získal.
  Co je to zaměstnanecká karta?
 • Co je to zastupitelský úřad ČR?
  Jde o velvyslanectví nebo konzulát ČR mimo české území.
  Co je to zastupitelský úřad ČR?
 • Co je to Schengenský prostor (Schengen)?
  Je to označení pro území 26 států, které podepsaly tzv. Schengenskou dohodu.
  Co je to Schengenský prostor (Schengen)?
 • Co znamená termín samoplátce?
  Samoplátce je osoba, která si platí veškerou péči samostatně, a to na základě ceníku vybraného zdravotnického zařízení.
  Co znamená termín samoplátce?
 • Co je to evropský průkaz zdravotního pojištění?
  Je to doklad, se kterým má jeho držitel nárok na čerpání bezplatné lékařské péče. Je možné ho využít v rámci dočasného pobytu (maximálně 6 měsíců v rámci 1 roku) na území členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.
  Co je to evropský průkaz zdravotního pojištění?
 • Co jsou to akutní zdravotní služby?
  Účelem ošetření je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu.
  Co jsou to akutní zdravotní služby?
 • Co je to limit pojistného plnění?
  Jde o maximální částku, kterou pojišťovna proplatí, pokud budete muset navštívit doktora.
  Co je to limit pojistného plnění?
 • Co je to Evidenční list?
  Evidenční list slouží k vyplnění osobních údajů.
  Co je to Evidenční list?
 • Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
  Dlouhodobý pobyt je určen zejména pro cizince ze třetích zemí, kteří plánují zůstat na území ČR déle než 6 měsíců. Trvalý pobyt může být udělen cizincům, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu 5 let, a to na základě dlouhodobého pobytu nebo dalších druhů pobytu, jak je upraveno v cizineckém zákoně.
  Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
 • Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?
  Smluvní zdravotnická zařízení jsou místa, se kterými má daná pojišťovna uzavřenou smlouvu a vy je tedy v případě zdravotních potíží můžete navštívit. Počet smluvních zdravotnických zařízení se u každé pojišťovny liší. Konkrétní adresu zjistíte buď ze seznamu, který získáte po sjednání pojištění, nebo po zavolání na asistenční službu.
  Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?
 • Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců z EU?
  V případě občanů EU se jedná o tyto údaje: identifikační údaje, adresu trvalého pobytu, aktuální doručovací adresu, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který ho vydal, typ práce, místo výkonu a dobu, během níž plánujete tohoto člověka zaměstnávat, pohlaví, den nástupu a ukončení zaměstnání.
  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců z EU?
 • Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců třetích zemí?
  Stejné jako u občanů z EU a ještě navíc: nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání a dokumenty povolující pobyt (pracovní vízum nebo zaměstnanecká karta).
  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců třetích zemí?
 • Jaký je rozdíl mezi přechodným a dlouhodobým pobytem?
  Přechodný pobyt se týká jen občanů EU, cizinců ze třetích zemí se zase týká dlouhodobý pobyt.
  Jaký je rozdíl mezi přechodným a dlouhodobým pobytem?
 • Kdo je vysoce kvalifikovaným zaměstnancem?
  Zaměstnanec, který má řádně ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání trvající minimálně 3 roky.
  Kdo je vysoce kvalifikovaným zaměstnancem?
 • Co je komplexní zdravotní pojištění pro cizince? 
  Jde o nejširší krytí zdravotní péče pro cizince, kteří pobývají v ČR, a zároveň pojištění, které si musíte jako cizinec sjednat při žádosti o prodloužení víza nebo o dlouhodobý pobyt, když už se nacházíte v ČR.
  Co je komplexní zdravotní pojištění pro cizince? 
 • Co je to čekací doba?
  Je to doba od vzniku pojištění, po kterou nemá pojišťovna povinnost vám poskytnout pojistné plnění. Čekací doba je použita například u těhotenství. Pokud otěhotníte do 3 měsíců ode dne, kdy jste uzavřela pojistnou smlouvu, pak se pojištění nevztahuje na lékařskou péči v těhotenství.
  Co je to čekací doba?

Hlášení a vyřízení škody z pojištění cizinců

 • Co je to služba Telemedic/Telemedical?
  Jde o konzultace zdravotního stavu po telefonu s odborným personálem.
  Co je to služba Telemedic/Telemedical?
 • V jakých jazycích funguje asistence AXA Assistance pro cizince?
  ČJ, AJ, NJ, RJ, ale i pro Araby a Vietnamce nebo další národnosti má AXA Assistance překladatele.
  V jakých jazycích funguje asistence AXA Assistance pro cizince?
 • S čím asistenční služba k pojištění cizinců poradí?
  Můžete nahlásit pojistnou událost, získáte rady, kam jít do ordinace, nebo do nemocnice.
  S čím asistenční služba k pojištění cizinců poradí?
 • Musím vždy při zdravotním problému volat nejdřív na asistenci?
  Ne, zdraví je nejpřednější. Volejte nejdříve sanitku při akutních problémech, a pak nahlaste událost asistenční službě, až budete moci.
  Musím vždy při zdravotním problému volat nejdřív na asistenci?

Platnost pojištění cizinců

 • Vypršela mi platnost průkazu Evropského zdravotního pojištění (EHIC). Co dělat?
  Ve své pojišťovně jednoduše zažádáte o vystavení náhradního certifikátu k průkazu EHIC. Po dobu platnosti tohoto certifikátu využíváte stejnou lékařskou péči jako s klasickým průkazem.
  Vypršela mi platnost průkazu Evropského zdravotního pojištění (EHIC). Co dělat?
 • Co může posloužit jako doklad totožnosti pro cizince?
  Cizinci se prokazují platným cestovním pasem.
  Co může posloužit jako doklad totožnosti pro cizince?
 • Které země momentálně patří do EU?
  Do Evropské unie aktuálně patří tyto země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Spojené království Velké Británie a Severního Irska v roce 2020 vystoupilo z EU.
  Které země momentálně patří do EU?
 • Platí smlouva o pojištění pro cizince okamžitě?
  Ano, platí hned po zaplacení, a to i při sjednání online. Naprosto přesně řečeno – komerční zdravotní pojištění cizinců od AXA Assistanc, které nabízí Frenkee, začíná platit po zaplacení pojistného v 00:01 hodin dne, který byl zvolen jako počátek pojištění. Pojištění platí do 24:00 hodin dne, který je v pojistné smlouvě označen jako konec pojištění.
  Platí smlouva o pojištění pro cizince okamžitě?
 • Potřebuji na smlouvu k pojištění cizinců razítko?
  Ne, je tam elektronický podpis pojišťovny.
  Potřebuji na smlouvu k pojištění cizinců razítko?
 • Jsou ze zdravotnického pojištění cizinců hrazeny léky přímo klientovi?
  Léky si klient hradí v lékárně sám a následně žádá pojišťovnu o jejich proplacení, které je možné pouze v případě, že úhrada je vyšší než 100 korun.
  Jsou ze zdravotnického pojištění cizinců hrazeny léky přímo klientovi?
 • Musím si pojistnou smlouvu tisknout pro cizineckou policii a MZV?
  Nemusíte, úřady ji ověří v systému. Elektronicky smlouvu přijímají obě instituce.
  Musím si pojistnou smlouvu tisknout pro cizineckou policii a MZV?
 • Mám u lékaře platit?
  Záleží na konkrétním lékaři – asistence vás navede na ošetření zdarma, ale nelze najít odborníka zdarma vždy. AXA Assistance ovšem vždy vaši platbu zpětně proplatí. Obecně bývá ošetření zdarma ve větších nemocnicích – tam pojišťovna vyřeší vše přímo s nemocnicí. Pojištěnec obvykle hradí sanitku, když nejde o akutní problém.
  Mám u lékaře platit?
 • Jaké jsou výluky z pojištění cizinců?
  Projděte si vždy pojistné podmínky, ale nejčastější problémy s plněním vznikají, když nenahlásíte vrozené onemocnění, které jste odhalili ještě před příjezdem do ČR, zraníte se „z vlastní blbosti“ nebo naschvál. Vždy ale vše AXA Assistance posuzuje individuálně a snaží se vyhovět.
  Jaké jsou výluky z pojištění cizinců?
 • Mohu s pojištěním pro cizince cestovat v klidu i po Schengenu?
  S komplexním zdravotním pojištěním cizinců pro ČR se dá cestovat i po Schengenu (např. když jedete jako dělník na montáž do Rakouska, tak nemusím řešit další pojištění), ale můžete tam být max. 1 měsíc a v zahraničí se z komplexního pojištění stává neodkladná péče.
  Mohu s pojištěním pro cizince cestovat v klidu i po Schengenu?
 • Jakým způsobem se platí komerční zdravotní pojištění cizinců?
  Komerční zdravotní pojištění platíte jednorázově. U AXA Assistance si v současné době můžete sjednat pojištění pouze na 90 dnů. Od 2. 8. 2021 platí nová legislativa, která umožňuje nabízet komerční zdravotní pojištění pro období delší než 90 dnů pouze pojišťovně VZP.
  Jakým způsobem se platí komerční zdravotní pojištění cizinců?
 • Mohu, v rámci komplexního zdravotního pojištění od ERGO pojišťovny, žádat o proplacení účtu za kontaktní čočky nebo nové brýle?
  Ne, tento druh pojištění nekryje náklady na zhotovení dioptrických brýlí a nákup kontaktních čoček.
  Mohu, v rámci komplexního zdravotního pojištění od ERGO pojišťovny, žádat o proplacení účtu za kontaktní čočky nebo nové brýle?
 • Ve volném čase se věnuji horolezectví. Vztahuje se komerční zdravotní pojištění od ERGO pojišťovny i na úrazy, ke kterým dojde při této činnosti?
  Ne, pojištění v takovém případě nekryje lékařskou péči.
  Ve volném čase se věnuji horolezectví. Vztahuje se komerční zdravotní pojištění od ERGO pojišťovny i na úrazy, ke kterým dojde při této činnosti?
 • Ochrání mě komerční zdravotní pojištění od ERGO pojišťovny i v případě onemocnění COVID-19?
  Ano, komerční zdravotní pojištění Welcome kryje náklady vzniklé v souvislosti s onemocněním COVID-19.
  Ochrání mě komerční zdravotní pojištění od ERGO pojišťovny i v případě onemocnění COVID-19?

Volba typu pojištění pro cizince

 • Mám zájem o preventivní péči na území ČR. Co pro to mohu udělat?
  V případě, že nemáte nárok na veřejné zdravotní pojištění, je řešením sjednání komplexního zdravotního pojištění. Dne 2. 8. 2021 vstoupil v platnost nový zákon, na základě kterého může komplexní zdravotní pojištění pro pobyty delší než 90 dnů nabízet pouze pojišťovna VZP. Zbývající komerční pojišťovny komplexní pojištění z nabídky zcela odstranily, nebo ho nově nabízí maximálně na 90 dnů.
  Mám zájem o preventivní péči na území ČR. Co pro to mohu udělat?
 • Které pojišťovny patří mezi veřejné zdravotní pojišťovny?
  Mezi veřejné zdravotní pojišťovny patří: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.
  Které pojišťovny patří mezi veřejné zdravotní pojišťovny?
 • Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?
  Komerční pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče na 90 dnů nabízejí pojišťovny Slavia, UNIQA, Maxima, AXA Assistance a ERGO. U AXA Assistance můžete stále sjednat také komplexní zdravotní pojištění na 90 dnů. V souvislosti s novou legislativou, která vstoupila v platnost 2. 8. 2021, může komerční zdravotní pojištění pro delší pobyty nově nabízet pouze pojišťovna VZP.
  Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?
 • Jaké pojištění si mám vybrat, pokud jsem těhotná, nebo plánuji otěhotnět v době trvání pojištění? 
  Určitě komplexní zdravotní pojištění cizinců. V současné době nabízí komerční zdravotní pojištění pro období těhotenství pouze pojišťovna VZP. Stačí zvolit komplexní zdravotní pojištění Plus nebo Exclusive spolu s připojištěním „Novorozenec“. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče
  Jaké pojištění si mám vybrat, pokud jsem těhotná, nebo plánuji otěhotnět v době trvání pojištění? 

Kde najdu...

 • Kde najdu ceník služeb zdravotnických zařízení?
  Ceník můžete najít na webových stránkách vybraného zdravotnického zařízení nebo na recepci 
  zdravotnického zařízení.
  Kde najdu ceník služeb zdravotnických zařízení?
 • Kde najdu jednotlivé pobočky Ministerstva vnitra ČR?
  Kde najdu jednotlivé pobočky Ministerstva vnitra ČR?

Pojištění pro těhotné cizinky

 • Na jak dlouhou dobu je možné sjednat komplexní zdravotní pojištění pro těhotné u Frenkeeho?
  Frenkee vám pomůže sjednat komplexní zdravotní pojištění pro těhotné od pojišťovny VZP. Komplexní pojištění u této pojišťovny můžete sjednat na období 4 až 60 měsíců.
  Na jak dlouhou dobu je možné sjednat komplexní zdravotní pojištění pro těhotné u Frenkeeho?
 • Jsou speciální balíčky komplexního zdravotního pojištění pro těhotné dražší než základní varianta?
  Ano, balíčky zdravotního pojištění pro těhotné jsou obecně dražší. Pokud ale zvolíte základní variantu komplexního zdravotního pojištění i v případě, že jste již těhotná, veškeré náklady na péči v těhotenství a porod platíte z vlastní kapsy. Je tedy lepší vybrat správnou variantu pojištění a raději si připlatit méně teď než mnohem více v budoucnu.
  Jsou speciální balíčky komplexního zdravotního pojištění pro těhotné dražší než základní varianta?
 • Je mi 47 let, je možné u Frenkeeho sjednat komplexní zdravotní pojištění pro těhotné?
  Ne, tento typ pojištění je možné sjednat u pojišťovny VZP, která jako jediná tento druh pojištění momentálně nabízí, pouze do 44 let věku.
  Je mi 47 let, je možné u Frenkeeho sjednat komplexní zdravotní pojištění pro těhotné?
 • Chystám se na dovolenou do zahraničí, platí komplexní zdravotní pojištění pro budoucí maminky i mimo ČR?
  Ne, při cestě do zahraničí platí komplexní zdravotní pojištění pouze v rozsahu nutné a neodkladné péče (ošetření akutních zdravotních problémů), a to na území Schengenského prostoru (Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko).
  Chystám se na dovolenou do zahraničí, platí komplexní zdravotní pojištění pro budoucí maminky i mimo ČR?

Agenturní sjednání pojištění cizinců

 • Jaké balíčky zdravotního pojištění cizinců můžete s Frenkee.cz hromadně sjednat?
  Tzv. Nutnou neodkladnou péči, která zahrnuje jen to nejnutnější, co potřebuje cizinec pro získání víza pro krátkodobý pobyt do 90 dnů. Dále můžete sjednat tzv. Komplexní péči. Ta poskytuje cizinci rozsáhlejší krytí zdravotní péče, které se nejvíce podobá klasickému zdravotnímu pojištění pro občany ČR. V současné době můžete u nás sjednat komplexní zdravotní pojištění maximálně na 90 dnů. V souvislosti s novou legislativou, která platí od 2. 8. 2021, může nabízet komplexní zdravotní pojištění pro cizince pro období delší než 90 dnů pouze pojišťovna VZP. Toto pojištění lze jako jediné použít poklad k žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů.
  Jaké balíčky zdravotního pojištění cizinců můžete s Frenkee.cz hromadně sjednat?
 • Jak se hromadné pojištění cizinců zadává do systému?
  Všechny cizince, které chcete pojistit, doplníte do tabulky podle instrukcí. Systém pak zvaliduje data a případně vás upozorní na chyby nebo špatně vložené údaje.
  Jak se hromadné pojištění cizinců zadává do systému?
 • Jak je to s platbami za pojištění cizinců u agenturního sjednávání?
  Jednoduše si vyberete, kdo bude za smlouvu platit: Zda vy jako agentura za všechny pojištěné, nebo každý cizinec sám za sebe. Podle toho automaticky rozešleme předpisy o platbách na zadané e-maily jednotlivých pojištěnců, nebo jen vám jako pojistníkovi.
  Jak je to s platbami za pojištění cizinců u agenturního sjednávání?
 • Jak se mám jako agentura registrovat?
  Klikněte na https://www.frenkee.cz/cs/registrace-agentury, vyplňte několik položek a máte přístup do agenturního sjednávání.

   

   

   

  Jak se mám jako agentura registrovat?
 • Kde najdu přehled smluv a pojištěnců?
  V klientském účtu agentury, který je přístupný 24/7.
  Kde najdu přehled smluv a pojištěnců?
 • Upozorníte mě před koncem pojistné smlouvy k pojištění cizinců?
  Ano, Frenkee.cz vám pošle e-mailem připomínku končícího pojištění 14 dní před termínem vypršení.

  Nenašli jste odpověď?

  Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.

  +420226633522 | Po – Pá (09:00 – 17:00)

  Upozorníte mě před koncem pojistné smlouvy k pojištění cizinců?


Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0