Mobilní aplikace

Často kladené dotazy k pojištění aut

Jdete rádi k jádru věci? Tady najdete nejčastěji kladené otázky o pojištění aut, které jsem pro vás přehledně roztřídil podle témat.


Autopojištění ČSOB Pojišťovny

 • Mám zájem o ČSOB havarijní pojištění vozidel, je nutné absolvovat prohlídku vozidla?
  Ano, prohlídku musíte absolvovat v případě ČSOB havarijního pojištění i některých doplňkových připojištění v rámci ČSOB povinného ručení (např. pojištění proti odcizení).
  Mám zájem o ČSOB havarijní pojištění vozidel, je nutné absolvovat prohlídku vozidla?
 • V rámci ČSOB autopojištění jsem zvolil také úrazové pojištění přepravovaných osob. Na základě čeho se pojišťovna rozhoduje při vyhodnocování závažnosti úrazu?
  Při hodnocení se vychází z Oceňovací tabulky ČSOB Pojišťovny, která přesně určuje potřebnou dobu léčby pro různé druhy úrazů.
  V rámci ČSOB autopojištění jsem zvolil také úrazové pojištění přepravovaných osob. Na základě čeho se pojišťovna rozhoduje při vyhodnocování závažnosti úrazu?

Autopojištění ČPP

 • Pro jaké druhy vozidel můžu sjednat ČPP povinné ručení?
  ČPP povinné ručení můžete sjednat pro motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky, osobní automobily, nákladní automobily do 3,5 tuny, obytné automobily, sanitní automobily, traktory, návěsy do 750 kg, obytné přívěsy a traktory bez registrační značky. Pojistku můžete uzavřít i pro vozidla autoškoly nebo taxislužby.
  Pro jaké druhy vozidel můžu sjednat ČPP povinné ručení?
 • Pro jaké druhy vozidel je možné sjednat ČPP havarijní pojištění?
  ČPP havarijní pojištění můžete uzavřít pro motocykly, motorové tříkolky, osobní automobily nebo nákladní automobily do 3,5 tuny. Havarijní pojištění můžete sjednat také pro vozidla taxislužby nebo autoškoly.
  Pro jaké druhy vozidel je možné sjednat ČPP havarijní pojištění?

Autopojištění Slavia

 • Jak poznám, od kdy a kde přesně Slavia autopojištění platí? 
  Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum vzniku pojištění. Územní platnost povinného ručení je uvedena v zelené kartě (certifikát k povinnému ručení). V případě havarijního pojištění a připojištění najdete územní platnost přímo v pojistných podmínkách.
  Jak poznám, od kdy a kde přesně Slavia autopojištění platí? 
 • Jak můžu pořídit fotodokumentaci vozidla, která je podmínkou pro sjednání Slavia havarijního pojištění?
  Máte 2 možnosti. Buď se můžete obrátit na zprostředkovatele pojištění, který s vámi smlouvu sjednal, aby vozidlo nafotil. Nebo si můžete stáhnout mobilní aplikaci Slavia pojišťovna, do které nahrajete veškeré fotografie vozidla.
   
  Jak můžu pořídit fotodokumentaci vozidla, která je podmínkou pro sjednání Slavia havarijního pojištění?

Povinné ručení

 • Co je povinné ručení? Co se hradí z povinného ručení?
  Jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a hradí se z něj škody, které jako řidič způsobíte třetím osobám na zdraví a majetku.
  Co je povinné ručení? Co se hradí z povinného ručení?
 • Co je zákonné pojištění vozidel?
  Jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které vychází ze zákona č. 168/1999 Sb. Pravděpodobně ho ale budete znát spíše pod názvem povinné ručení. Jedná se o povinné pojištění a platí pro všechna vozidla, která jsou zapsaná v registru silničních vozidel.
  Co je zákonné pojištění vozidel?
 • Co řeší zákon o pojistné smlouvě?
  Zákon o pojistné smlouvě v minulosti upravoval vztahy, které vznikly na základě pojistné smlouvy. Šlo o zákon č. 37/2004 Sb., který  v současné době už neplatí. Od 1. ledna 2014 je pojištění právně upraveno v novém Občanském zákoníku.
  Co řeší zákon o pojistné smlouvě?
 • Jaké povinnosti řeší zákon o povinném ručení?
  Zákon o povinném ručení (zákon č. 168/1999 Sb) upravuje povinnosti majitelů vozidel, která jsou zapsaná v registru řidičů. Na základě tohoto zákona musíte mít sjednané povinné ručení.
  Jaké povinnosti řeší zákon o povinném ručení?
 • Co kryje povinné ručení?
  Povinné ručení kryje škody, které při dopravní nehodě jako řidič, způsobíte někomu jinému. Pojišťovna v takovém případě hradí škody na majetku a zdraví třetích osob. V případě povinného ručení se neplatí žádná spoluúčast a limit pojistného krytí je vždy minimálně 35 mil. Kč na pojistnou událost. Povinné ručení kryje také škody, které svou jízdou způsobíte zbývajícím cestujícím ve svém vozidle.
  Co kryje povinné ručení?
 • Co nekryje povinné ručení?
  Povinné ručení nekryje následující škody: Škody, které způsobíte úmyslně. Škody, které utrpěl viník dopravní nehody. Škody vzniklé v souvislosti s konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek. Škody vzniklé při jízdě bez řidičského oprávnění a dále také škody vzniklé při závodech.
  Co nekryje povinné ručení?
 • Co je limit pojistného krytí u povinného ručení?
  Je to maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí, pokud dojde k dopravní nehodě. U povinného ručení se uvádí v mil. Kč. První číslice uvádí limit pro škody související s ublížením na zdraví nebo usmrcením. Druhá číslice se vztahuje ke škodám na majetku a ušlém zisku. Například tedy: 70/70 mil. Kč.
  Co je limit pojistného krytí u povinného ručení?
 • Jaká je spoluúčast u povinného ručení?
  Žádná. Povinné ručení je vždy bez spoluúčasti. Výjimkou jsou pouze připojištění v rámci povinného ručení. V případě připojištění je předem stanovena výše spoluúčasti i speciální limit pojistného krytí.
  Jaká je spoluúčast u povinného ručení?
 • Co je bonus povinného ručení?
  Bonus povinného ručení je vaší vizitkou jako řidiče. Vypočítává se podle délky předchozího autopojištění a počtu dopravních nehod za stejné období.
  Co je bonus povinného ručení?
 • Jak zjistím bonus povinného ručení?
  Bonus zjistí pojišťovna, u které si chcete sjednat povinné nebo havarijní pojištění. Postačí k tomu vaše rodné číslo, případně IČO (u firemních vozidel).
  Jak zjistím bonus povinného ručení?
 • Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení, co to pro mě znamená?
  Povinné ručení se zpravidla platí jednou ročně, ale výjimkou nejsou ani půlroční, čtvrtletní nebo měsíční platby. Snadno se tak může stát, že zapomenete. V takovém případě vám od pojišťovny přijde upomínka (elektronicky nebo písemně) a pokud pojištění v této chvíli zaplatíte, nic se neděje. V případě, že po první upomínce pojištění nezaplatíte, následují další upomínky, které už mohou být zpoplatněny. Jestli ale pojištění ani tak nezaplatíte, pak pojišťovna přistoupí ke zrušení smlouvy. Problém nastává v momentě, kdy způsobíte dopravní nehodu a vaše smlouva už neplatí. V takové situaci platíte veškeré náklady z vlastní kapsy a navíc ještě poplatek za dobu, kdy jste nebyli pojištění České kanceláři pojistitelů.
  Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení, co to pro mě znamená?
 • Můžu si vypočítat povinné ručení v online kalkulačce anonymně, bez zadání osobních údajů?
  Bohužel. Pro smysluplnou nabídku vždy musíte zadat rodné číslo, případně IČO a také PSČ. Pojišťovny na základě těchto údajů případně poskytují slevu na povinné ručení.
  Můžu si vypočítat povinné ručení v online kalkulačce anonymně, bez zadání osobních údajů?
 • Je telefon nutností pro použití kalkulačky povinného ručení?
  Ne. Některé pojišťovny už telefonní číslo nevyžadují.
  Je telefon nutností pro použití kalkulačky povinného ručení?
 • Co je Česká kancelář pojistitelů (ČKP)?
  Česká kancelář pojistitelů byla ustanovena zákonem č. 168/1999 Sb. a spravuje garanční fond a fond zábrany škod. Zároveň shromažďuje informace o délce trvání povinného ručení a počtu dopravních nehod pro konkrétní osobu nebo firmu.
  Co je Česká kancelář pojistitelů (ČKP)?
 • Jak zjistím, jestli je auto pojištěné?
  Informaci o tom, jestli má vaše nebo cizí auto sjednané povinné ručení, zjistíte jednoduše na webových stránkách České kanceláře pojistitelů (ČKP). Zde můžete také zjistit, u které pojišťovny je dané vozidlo pojištěné.
  Jak zjistím, jestli je auto pojištěné?
 • Co dělat, když vás nabourá vozidlo se zahraniční SPZ?
  Opište údaje ze zelené karty, případně z tzv. hraničního pojištění. Zkuste získat fotokopii těchto dokumentů.
  Co dělat, když vás nabourá vozidlo se zahraniční SPZ?
 • Z čeho se platí oprava, pokud bylo moje auto poškozeno při dopravní nehodě, kterou způsobil jiný řidič?
  V takovém případě se oprava platí z povinného ručení řidiče, který nehodu zavinil. Pokud řidič nemá povinné ručení, tak škodu hradí ČKP (Česká kancelář pojistitel). Následně po viníkovi nehody škodu vymáhá.
  Z čeho se platí oprava, pokud bylo moje auto poškozeno při dopravní nehodě, kterou způsobil jiný řidič?
 • Co dělat, když vás někdo nabourá a ujede?
  V takovém případě kontaktujte Policii ČR. Pokud jste v zahraničí, tak místní policii. Policejní protokol pak předejte ČKP, která vzniklou škodu uhradí z tzv. garančního fondu.
  Co dělat, když vás někdo nabourá a ujede?
 • Zaplatil jsem povinné ručení po splatnosti, co to pro mě znamená?
  Pokud zaplatíte povinné ručení ihned po obdržení první upomínky, pak se nic neděje.
  Zaplatil jsem povinné ručení po splatnosti, co to pro mě znamená?
 • Jak funguje povinné ručení u veterána? Musím ho mít sjednané?
  Ano, musíte. Za veterána se obecně považuje vozidlo starší 30 let (počítá se od data výroby) s průkazem historického vozidla. Výše pojistného se odvíjí od toho, jestli jde o veterána bez průkazu historického vozidla, s průkazem historického vozidla s běžnou registrační značkou nebo s průkazem historického vozidla se speciální registrační značkou (začíná písmenem “V”). Povinné ručení pro poslední variantu je pak nejlevnější, zhruba 1/12  běžné ceny povinného ručení. Pojišťovna předpokládá, že se vozidlo bude po pozemních komunikacích pohybovat jen minimálně a tedy je i menší riziko, že způsobí škodu.
  Jak funguje povinné ručení u veterána? Musím ho mít sjednané?
 • Jak funguje povinné ručení pro traktor? Je nutné ho platit?
  Ano, traktor, stejně jako jiná vozidla, využívá pozemních komunikací a musíte pro něj tedy zajistit povinné ručení. Nejdražší povinné ručení se platí u traktoru s přidělenou registrační značkou (SPZ).
  Jak funguje povinné ručení pro traktor? Je nutné ho platit?
 • Jak funguje povinné ručení pro přívěsný vozík?  Musím ho platit?
  Ano. Přívěsný vozík se sice nepohybuje vlastní silou, ale má registrační značky(SPZ) a technický průkaz. Je dobré mít na paměti, že když vám váš přívěsný vozík poškodí vozidlo nebo přejede nohu, tak vám pojišťovna škodu neproplatí. Proplaceny jsou jen škody, které vzniknou jiným osobám.
  Jak funguje povinné ručení pro přívěsný vozík?  Musím ho platit?
 • Jak funguje povinné ručení pro čtyřkolku? Musím ho mít sjednané?
  Ano, povinné ručení se vztahuje také na čtyřkolku. Přesněji tedy na čtyřkolku homologovanou, která má schválený provoz na pozemních komunikacích. Nehomologovaná čtyřkolka nemá povolený vstup na pozemní komunikaci a tedy není považována za vozidlo, pro které platí povinnost uzavřít povinné ručení.
  Jak funguje povinné ručení pro čtyřkolku? Musím ho mít sjednané?
 • Jak postupovat, pokud jsou údaje ČKP pro výpočet bonusu povinného ručení nesprávné?
  V takovém případě kontaktujte svoji pojišťovnu. Pokud došlo k chybě, pojišťovna upraví údaje přímo v databázi ČKP.
  Jak postupovat, pokud jsou údaje ČKP pro výpočet bonusu povinného ručení nesprávné?
 • Co je to pojistné plnění z autopojištění?
  Pojistné plnění je částka kterou pojišťovna vyplácí v případě, že dojde k pojistné události.
   
  Co je to pojistné plnění z autopojištění?

Havarijní pojištění

 • Co je havarijní pojištění a co kryje?
  Havarijní pojištění vás chrání před náklady na opravu škod na vašem vlastním vozidle, které vznikly v důsledku havárie (střetu, pádu nebo nárazu vozidla) v silničním provozu. Některé pojišťovny pod havarijní pojištění zahrnují i škody vzniklé v důsledku odcizení vozidla, vandalismu, působení přírodních živlů nebo poškození zvířetem. Vždy se vztahuje jen na situace, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
  Co je havarijní pojištění a co kryje?
 • Co nekryje havarijní pojištění?
  Havarijní pojištění nekryje rizika, proti kterým nemáte sjednané pojištění. Ke škodě nesmí dojít úmyslně nebo porušením zákona. Dále nekryje škody vzniklé v souvislosti s konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek, při závodech, při válce (terostistických útocích, působení jaderné, chemické nebo biologické kontaminace), při provozu vozidla, které není způsobilé pro jízdu na pozemních komunikacích nebo nesprávnou manipulací věcí ve vozidle.
  Co nekryje havarijní pojištění?
 • Co je Kasko pojištění?
  Kasko pojištění je označení pro havarijní pojištění.
  Co je Kasko pojištění?
 • Uzavírá se havarijní pojištění se spoluúčastí?
  Ano, havarijní pojištění se uzavírá se spoluúčastí. Výši spoluúčasti můžete sami zvolit a najdete ji v pojistné smlouvě.
  Uzavírá se havarijní pojištění se spoluúčastí?
 • Co je to totální škoda u havarijního pojištění?
  Jde o takovou škodu, kdy se vozidlo nevyplatí opravit nebo to zkrátka není možné. V praxi se pak hovoří o ekonomické nebo technické totální škodě. Pokud dojde k ekonomické škodě, pak je sice možné uvést vozidlo do původního stavu, ale náklady by byly příliš vysoké (vyšší než aktuální hodnota vozidla). U technické totální škody je vozidlo natolik zničené, že oprava není možná.
  Co je to totální škoda u havarijního pojištění?
 • Co je živelní událost? 
  Z pohledu pojišťoven jsou zpravidla za živelní pohromu považovány: požár, výbuch, úder blesku, krupobití, vichřice, povodeň, záplava, pád cizího předmětu (např. strom, sloup).
  Co je živelní událost? 
 • Co je vandalismus?
  Vandalismus znamená cílené poškozování cizího majetku. V případě vozidel může jít o poškrábání laku, ulomení zpětného zrcátka nebo třeba protlačení kapoty.
  Co je vandalismus?
 • Co znamená oprava rozpočtem?
  V případě opravy vozidla rozpočtem je předem stanovena částka, kterou vám pojišťovna proplatí. Výsledná cena opravy pak samozřejmě může být vyšší, ale rozdíl musíte doplatit z vlastní kapsy.
  Co znamená oprava rozpočtem?
 • Co je pojištění GAP?
  GAP je možné přeložit jako garantovanou ochranu majetku. Používá se u havarijního pojištění u nových vozidel. S pojištěním GAP můžete zastavit snižování ceny vozidla na 3 roky. V případě škody vám pojištění GAP uhradí rozdíl mezi cenou v době sjednání pojištění a cenou vozidla v době škody.
  Co je pojištění GAP?

Autopojištění Direct

 • Po zaviněné dopravní nehodě mám poškozenou kapotu a přední sklo a mám u pojišťovny Direct sjednané připojištění na skla. Mohu zažádat o opravu v rámci povinného ručení u Directu?
  To nebude možné. Připojištění pro skla v rámci povinného ručení platí u Directu jen pro případy, kdy bylo poškozeno pouze sklo. Typickým příkladem, kdy by úhrada byla možná je poškození skla letícím kamínkem.
  Po zaviněné dopravní nehodě mám poškozenou kapotu a přední sklo a mám u pojišťovny Direct sjednané připojištění na skla. Mohu zažádat o opravu v rámci povinného ručení u Directu?
 • Na jak dlouho si mohu sjednat povinné ručení u Directu?
  Povinné ručení u pojišťovny Direct můžete sjednat buď na dobu neurčitou, nebo dobu určitou, a to v délce 15 dní až 1 kalendářní rok.
  Na jak dlouho si mohu sjednat povinné ručení u Directu?
 • Nabízí pojišťovna Direct povinné ručení pro historická vozidla (veterány)?
  Ano, veterány pojišťuje.
  Nabízí pojišťovna Direct povinné ručení pro historická vozidla (veterány)?
 • Poskytne mi Direct náhradní vozidlo, pokud způsobím dopravní nehodu?
  Ne, je to možné pouze pokud máte sjednané připojištění pro náhradní vozidlo.
  Poskytne mi Direct náhradní vozidlo, pokud způsobím dopravní nehodu?
 • Mohu si v rámci povinného ručení u Directu připlatit za pojištění pro škody způsobené vandalismem?
  Ano, spolu s balíčkem povinného ručení si můžete sjednat i pojištění pro případ škody způsobené vandalismem.
  Mohu si v rámci povinného ručení u Directu připlatit za pojištění pro škody způsobené vandalismem?
 • Jaké balíčky asistenčních služeb nabízí Direct pro vozidla nad 3,5 tuny?
  Vybírat můžete ze základních nebo rozšířených asistenčních služeb. Základní varianta je automaticky součástí pojištění. Liší se především výší pojistného limitu. Obě varianty nabízí možnost připojištění pro případ poruchy. Součástí rozšířených asistenčních služeb je třeba pomoc s překladem nebo přeložení nákladu.
  Jaké balíčky asistenčních služeb nabízí Direct pro vozidla nad 3,5 tuny?

Autopojištění Allianz

 • Musím u Allianz dokládat bonus za bezeškodní průběh od předchozí pojišťovny?
  Ne, informace od ČKP si v Allianz vyžádají sami a následně pro vás stanoví výši bonusu.
  Musím u Allianz dokládat bonus za bezeškodní průběh od předchozí pojišťovny?
 • Jak nahraji stav tachometru pro výpočet výše autopojistky u Allianz?
  Při zadávání údajů pro výpočet povinného ručení odhadněte, kolik kilometrů za rok ujedete. Následně nahrajete vyfocený tachometr prostřednictvím webové stránky Allianz pojišťovny, portálu MojeAllianz, pošlete e-mailem na info@allianz.cz nebo nahrajete přes mobilní aplikaci Allianz CZ. Pokud fotografii tachometru nenahrajete, pojišťovna Allianz vás automaticky zařadí do maximálního pásma a vy musíte doplatit rozdíl v pojištění. V dalším roce budete automaticky platit vyšší pojistné.
  Jak nahraji stav tachometru pro výpočet výše autopojistky u Allianz?
 • Co udělá pojišťovna Allianz, když jsem nakonec jezdil více?
  Pokud najedete více kilometrů, tak musíte uhradit nedoplatek, který odpovídá najetým kilometrům. V dalším roce budete platit vyšší pojistné, které odpovídá skutečnému počtu ujetých kilometrů.
  Co udělá pojišťovna Allianz, když jsem nakonec jezdil více?
 • Co když jsem jezdil méně. Dostanu od Allianz nějakou slevu? 
  Pokud jezdíte méně, než byl původní odhad, pak vám pojišťovna Allianz v následujícím roce přizná přeplatek. Takže zaplatíte méně.
  Co když jsem jezdil méně. Dostanu od Allianz nějakou slevu? 
 • Mohu si pro opravu prasklého předního skla vybrat libovolný servis s autopojištěním od Allianz?
  Ne, oprava skel je možná pouze ve smluvních servisech. Jejich seznam najdete na webových stránkách Allianz.
  Mohu si pro opravu prasklého předního skla vybrat libovolný servis s autopojištěním od Allianz?

Zelená karta k povinnému ručení

 • Co je zelená karta? Kde ji získám? Co když ji ztratím?
  Zelená karta je mezinárodně uznávaný certifikát, který dokládá, že máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Zelenou kartu vám vystaví pojišťovna po sjednání povinného ručení a máte povinnost ji (a také její duplikát) mít vždy ve vozidle. Pokud zelenou kartu ztratíte, pak okamžitě kontaktujte svoji pojišťovnu. Na návštěvu pobočky si pak nezapomeňte vzít osobní dokumenty, pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení pojištění (např. výpis z banky). Na místě vám vystaví novou zelenou kartu.
  Co je zelená karta? Kde ji získám? Co když ji ztratím?
 • Jaká je platnost zelené karty?
  Zelená karta platí jeden rok. Následující rok vám pojišťovna zašle originál nové karty.
  Jaká je platnost zelené karty?

Povinné ručení v zahraničí

 • Co dělat, když české povinné ručení v dané zemi neplatí?
  V takovém případě je nutné sjednat tzv. hraniční pojištění. Tento typ pojištění si můžete sjednat přímo na hraničním přechodu dané země.
  Co dělat, když české povinné ručení v dané zemi neplatí?
 • Je hraniční pojištění povinné i pro cizince přijíždějící do ČR (bez povinného ručení)?
  Ano, je povinné. Ke sjednání hraničního pojištění mohou využít českých hraničních přechodů.
  Je hraniční pojištění povinné i pro cizince přijíždějící do ČR (bez povinného ručení)?
 • Jak postupovat, když vám v zahraničí způsobí škodu řidič bez povinného ručení?
  Nejprve kontaktujte asistenční službu pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení. Pojišťovna vás následně nasměruje na tzv. garanční fond v zahraničí, který škodu na vašem vozidle uhradí a následně bude vymáhat škodu po majiteli druhého vozidla.
  Jak postupovat, když vám v zahraničí způsobí škodu řidič bez povinného ručení?

Hodnota a vlastnosti auta

 • Jak zjistím aktuální hodnotu vozu?
  U nových vozidel je to částka, kterou jste za vozidlo zaplatili. U starších vozidel jde o prodejní cenu, za kterou je možné pořídit podobné auto v den, kdy sjednáváte pojištění. Částku zjistíte například na webových stránkách velkých autobazarů. Stačí vyhledat stejnou značku, typ, stáří automobilu s podobnou výbavou a počtem najetých kilometrů.
  Jak zjistím aktuální hodnotu vozu?
 • Je pro mě výhodné nadhodnotit cenu vozu? 
  Ne. Za pojištění budete platit zbytečně moc. Pojišťovna pojištění proti krádeži sjedná i pro nadhodnocenou hodnotu vozidla. V případě, že došlo ke krádeži, ale vychází z aktuální hodnoty vozidla v době krádeže. Ta může být při nadhodnocené hodnotě vozu o desítky až stovky tisíc nižší.
  Je pro mě výhodné nadhodnotit cenu vozu? 
 • Kde zjistím, jaký zdvihový objem má vozidlo?
  Informaci o zdvihovém objemu nebo také váhu a výkon motoru najdete v malém technickém průkazu.
  Kde zjistím, jaký zdvihový objem má vozidlo?
 • Co je to obvyklá cena vozidla?
  Obvyklá cena vozidla odpovídá nákladům na pořízení vozidla srovnatelného druhu a kvality v období bezprostředně před pojistnou událostí. Používá se především při výpočtu pojistného plnění v rámci totální škody na vozidle.
  Co je to obvyklá cena vozidla?

Výpověď povinného ručení

 • Pojišťovna mi zvýšila cenu povinného ručení, protože jsem způsobil nehodu. Mohu např. vypovědět smlouvu, když se zvýšením nesouhlasím?
  Ne. Zvýšení ceny povinného ručení v závislosti na způsobené nehodě není důvod pro vypovězení smlouvy z vaší strany.
  Pojišťovna mi zvýšila cenu povinného ručení, protože jsem způsobil nehodu. Mohu např. vypovědět smlouvu, když se zvýšením nesouhlasím?
 • Kde se nachází depozit pro registrační značky?
  Jako depozit pro registrační značky slouží jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.
  Kde se nachází depozit pro registrační značky?
 • Kde najdu formulář pro odevzdání registrační značky do depozitu?
  Příslušný formulář najdete na webových stránkách Ministerstva dopravy.
  Kde najdu formulář pro odevzdání registrační značky do depozitu?
 • Jak postupovat, když se rozhodnu pro odevzdání registrační značky do depozitu?
  Registrační značky je možné odevzdat na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Pro uložení značek je nutné vyplnit příslušný formulář. Na úřadě následně předložíte vyplněný formulář, velký technický průkaz, občanský průkaz (případně kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z Obchodního rejstříku – u firemních automobilů), odevzdáte obě registrační značky a malý technický průkaz. Poplatek za uložení registrační značky v depozitu je 200 Kč uložení je možné maximálně na 18 po sobě následujících měsíců. S potvrzením z obecního úřadu se pak můžete vydat do pojišťovny a ukončit povinné ručení.
  Jak postupovat, když se rozhodnu pro odevzdání registrační značky do depozitu?
 • Co je konec pojistného období a jak ho zjistím?
  Konec pojistného období odvodíte ode dne, kdy jste pojistnou smlouvu uzavřeli (uvedeno v pojistné smlouvě). Povinné ručení se zpravidla uzavírá s ročním pojistným obdobím. Pokud jste smlouvu uzavřeli 1. března, pak je konec pojistného období 1. března následujícího roku. 
  Co je konec pojistného období a jak ho zjistím?
 • Kdy mohu vypovědět povinné ručení?
  Výpověď povinného ručení se řídí přesně stanovenými pravidly. Výpověď povinného ručení můžete podat: do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, ke konci pojistného období, z důvodu změny vlastníka vozidla, z důvodu zániku předmětu pojištění (např. ekologická likvidace vozidla), dohodou s pojišťovnou, z důvodu odcizení pojištěného vozidla, z důvodu dočasného vyřazení z evidence vozidel, z důvodu online (telefonického sjednání pojištění nebo z důvodu nesouhlasu se změnou výše pojistného.
  Kdy mohu vypovědět povinné ručení?
 • Co potřebuji ke zrušení povinného ručení a jak by měla vypadat výpověď povinného ručení?
  Výpověď povinného ručení by vždy měla mít tyto náležitosti: důvod výpovědi, číslo pojistné smlouvy. Dále pak tyto údaje o pojistníkovi (majiteli pojistné smlouvy): jméno nebo obchodní název, rodné číslo nebo IČO, adresa, kontakt. Informace o vozidle: druh, tovární značka, model, SPZ (registrační značka vozidla). Na závěr připojte datum a podpis.
  Co potřebuji ke zrušení povinného ručení a jak by měla vypadat výpověď povinného ručení?

Spoluúčast u autopojištění

 • Co je spoluúčast?
  Jde o částku, kterou se podílíte na vzniklé škodě. Může vám zlevnit pravidelné pojistné, ale spoluúčast vždy platíte z vlastního a pojišťovna platí vše nad danou spoluúčast.
  Co je spoluúčast?
 • Jakou mohu zvolit spoluúčast?
  Nabídka pojišťoven se liší. Spoluúčasti se může pohybovat v hodnotách od 1 % (minimálně 1 tis. Kč) do 30 % (minimálně 30 tis. Kč). Pokud se tedy rozhodnete pro spoluúčast ve výši 30 %, a vznikne škoda za 200 tis. Kč, tak se budete na výsledné škodě podílet 60 tis. Kč.
  Jakou mohu zvolit spoluúčast?

Autopojištění PVZP

 • Je možné sjednat pojištění vozidel od pojišťovny VZP také pro čtyřkolku?
  Ano, pojišťovna VZP nabízí pojištění i pro čtyřkolky a tříkolky.
  Je možné sjednat pojištění vozidel od pojišťovny VZP také pro čtyřkolku?
 • Je možné platit autopojištění od pojišťovny VZP také čtvrtletně?
  Ano, pojistné můžete platit ročně, pololetně, nebo čtvrtletně.
  Je možné platit autopojištění od pojišťovny VZP také čtvrtletně?
 • Jsem hrdým majitelem historického vozidla. Mohu si u pojišťovny VZP sjednat autopojištění pro veterána?
  Ano, pojišťovna VZP nabízí autopojištění i pro historická vozidla (veterány).
  Jsem hrdým majitelem historického vozidla. Mohu si u pojišťovny VZP sjednat autopojištění pro veterána?
 • Nabízí pojišťovna VZP bezplatné doplnění pohonných hmot (PHM) v rámci asistenčních služeb?
  V rámci asistenčních služeb můžete využít bezplatného dovozu PHM, ale samotné PHM hradíte sami.
  Nabízí pojišťovna VZP bezplatné doplnění pohonných hmot (PHM) v rámci asistenčních služeb?
 • Vlastním sněžný skútr a rád bych k havarijnímu pojištění od pojišťovny VZP přidal i připojištění GAP. Je to možné?
  Ne, to možné není. Pojištění GAP si u pojišťovny VZP můžete sjednat jen pro osobní automobily a nákladní vozidla do 3,5 t.
  Vlastním sněžný skútr a rád bych k havarijnímu pojištění od pojišťovny VZP přidal i připojištění GAP. Je to možné?

Autopojištění Pillow

 • Vlastním traktor, mohu pro něj sjednat Pillow autopojištění?
  Ano, Pillow autopojištění sjednáte pro traktory, ale také pro osobní a nákladní automobily do 3,5 tuny, autobusy, autobusy pro MHD, motocykly, nákladní automobily nad 3,5 tuny, návěsy, obytné automobily, přívěsy nebo vozíky, samojízdné pracovní stroje, sanitní automobily, tahače, trolejbusy pro MHD, tříkolky, čtyřkolky nebo vysokozdvižné vozíky.

   

  Vlastním traktor, mohu pro něj sjednat Pillow autopojištění?
 • Nahlásil/a jsem škodní událost u Pillow pojišťovny, jak dlouho trvá šetření?
  Vždy záleží na závažnosti dané škodní události. Ze zákona ale šetření nesmí překročit lhůtu 3 měsíců. Pojistné plnění obdržíte ve lhůtě 15 dní ode dne ukončení šetření.
   

  Nenašli jste odpověď?

  Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.

  +420226633522 | Po – Pá (09:00 – 17:00)

  Nahlásil/a jsem škodní událost u Pillow pojišťovny, jak dlouho trvá šetření?


Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0