Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Pojištění auta Allianz: Co nabízí

Pojišťovna Allianz vychází vstříc především řidičům, kteří jezdí málo. Pro tyto řidiče také připravila výhodnější nabídku povinného ručení. Mimo to nabízí 4 varianty pojištění:

 • Komfort
 • Plus
 • Extra
 • Max

Typickým povinným ručením je pouze balíček Allianz Komfort. Balíčky povinného ručení Allianz Plus a Extra v sobě kombinují povinné ručení a částečně také krytí různých typů škod na vlastním vozidle. Nejvyšší ochranu, včetně havarijního pojištění pro případ dopravní nehody, pak nabízí varianta Allianz Max.

Pojištění auta Allianz: Komfort

Limit pojistného krytí pro povinné ručení Allianz: 70 mil. Kč pro škody na majetku a 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Pojištění auta Allianz v balíčku Komfort dále zahrnuje:

 • Právní poradenství zdarma.
 • Základní asistenční služby: odtah pojištěného vozidla v situaci, kdy je po dopravní nehodě nebo v případě poruchy. Odvezení posádky vozidla.
 • Základní úrazové pojištění řidiče: pojistné plnění v případě smrti nebo trvalého úrazu pojištěného řidiče.

U vyšších variant autopojištění Allianz – Plus, Extra a Max – si sami zvolíte spoluúčast, a to buď 5 nebo 10 tis. Kč.

Pojištění auta Allianz: Plus

Limit pojistného krytí pro povinné ručení Allianz: 70 mil. Kč pro škody na majetku a 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Pojištění auta Allianz v balíčku Plus dále zahrnuje:

 • Právní poradenství zdarma.
 • Rozšířené asistenční služby: odtah pojištěného vozidla v situaci, kdy je po dopravní nehodě nebo poruše, ubytování v hotelu, náhradní vozidlo.
 • Rozšířené úrazové pojištění pro celou posádkupojistné plnění v případě smrti nebo trvalého úrazu pojištěného řidiče (popř. jiné osoby ve vozidle)
 • Pojištění pro případ přírodní události
 • Pojištění pro případ požáru nebo výbuchu
 • Pojištění pro případ poškození zvířetem

Balíček Allianz Plus nabízí ochranu v případě některých příčin škod na vlastním vozidle. Ochrání vás v případě přírodní události nebo při poškození vozidla zvířetem.

Pojištění auta Allianz: Extra

Limit pojistného krytí pro povinné ručení Allianz: 150 mil. Kč pro škody na majetku a 150 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Pojištění auta Allianz v balíčku Extra dále zahrnuje:

 • Právní poradenství zdarma.
 • Rozšířené asistenční služby: Odtah pojištěného vozidla v situaci, kdy je po dopravní nehodě, došlo k poruše nebo bylo poškozeno, ubytování, náhradní vozidlo.
 • Rozšířené úrazové pojištění pro celou posádku: pojistné plnění v případě smrti nebo trvalého úrazu pojištěného řidiče (popř. jiné osoby ve vozidle).
 • Pojištění pro případ přírodní události
 • Pojištění pro případ požáru nebo výbuchu
 • Pojištění pro případ poškození zvířetem: Platí pro škodu na zaparkovaném vozidle i pro střet jedoucího vozidla se zvířetem.
 • Pojištění proti krádeži
 • Pojištění skel
 • Pojištění proti vandalismu: Neplatí pro případy, kdy škodu způsobilo jiné vozidlo.

Varianta pojištění Allianz Extra kryje stejné škody na vlastním vozidle jako balíček Allianz Plus a k tomu navíc chrání proti vandalismu nebo v případě poškození skel.

Pojištění auta Allianz: Max

Limit pojistného krytí pro povinné ručení Allianz: 150 mil. Kč pro škody na majetku a 150 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Pojištění auta Allianz v balíčku Max dále zahrnuje:

 • Právní poradenství zdarma. 
 • Rozšířené asistenční služby: odtah pojištěného vozidla v situaci, kdy je po dopravní nehodě .
 • Rozšířené úrazové pojištění pro celou posádku: pojistné plnění v případě smrti nebo trvalého úrazu pojištěného řidiče (popř. jiné osoby ve vozidle).
 • Pojištění pro případ přírodní události 
 • Pojištění pro případ požáru nebo výbuchu
 • Pojištění pro případ poškození zvířetem: Platí pro škodu na zaparkovaném vozidle i pro střet jedoucího vozidla se zvířetem.
 • Pojištění proti krádeži
 • Pojištění skel
 • Pojištění proti vandalismu
 • Pojištění v případě havárie
 • Pojištění GAP.

Balíček Allianz Max nabízí plnohodnotné havarijní pojištění. Kryje škody ke kterým dojde v souvislosti s přírodní událostí, poškození zvířetem nebo vandalismem a zároveň chrání v případě poškození skel a zaviněné dopravní nehody (havárie).

Frenkee box
Zaujalo tě pojištění auta od Allianz? Pomůžu ti vybrat nejvýhodnější balíček povinného ručení a havarijka.

Pojištění auta Allianz: Výhody

 • Výhodnější cena pro řidiče, kteří jezdí méně. Pojišťovna Allianz zkrátka vychází z předpokladu, že kdo méně jezdí, také méně bourá. Pokud najezdíte méně než 5 tis. km za rok, pak dostanete slevu.
 • Povinné ručení pro různá vozidla: Pojišťovna Allianz nabízí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro osobní auta, motocykly, nákladní automobily (do 3,5 t i nad 3,5 t) i přívěsné vozíky, tříkolky a čtyřkolky, obytné automobily, traktory, návěsy a tahače návěsů, pracovní stroje, autobusy i vysokozdvižné vozíky.
 • V rámci balíčků autopojištění (Plus, Extra a Max) si sami zvolíte spoluúčast, a to vždy buď 5, nebo 10 tis. Kč.
 • Rychlá kalkulace povinného ručení z pohodlí domova. Po zadání registrační značky vozidla (SPZ) se zbývající informace o vozidle automaticky doplní.
 • Uznává bonus za bezeškodní průběh od České kanceláře pojistitelů (až do výše 50 %).
 • Propracované balíčky autopojištění, které kombinují povinné ručení a částečně také havarijní pojištění. Vždy záleží na zvolené variantě pojištění.
 • Výběr z univerzálních variant povinného ručení. Přesně víte, co pojištění kryje a co ne.
 • Právní poradenství zdarma. Pojišťovna Allianz nabízí klientům jednorázovou právní pomoc (telefonickou nebo písemnou). Právní poradenství můžete využít v případě dopravní nehody, ale třeba také při ztrátě řidičského nebo technického průkazu.
 • Asistenční služby jsou zahrnuty zdarma i v základním balíčku pojištění auta (platí pro ČR a Evropu). Pokud je vozidlo nepojízdné, tak pojišťovna Allianz zajistí odtah a odvoz posádky vozidla, a to až do vzdálenosti 50 km.
 • Non-stop asistenční služba. Asistenční služba pojišťovny Allianz  je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na telefonním čísle + 420 241 170 000.
 • Klientský portál MojeAllianz. Zde můžete pohodlně zkontrolovat pojistnou smlouvu k povinnému ručení, nahlásit škodu, sledovat průběh likvidace nebo zaplatit online. Zaregistrujte se a mějte v přes portál MojeAllianz vše pod kontrolou.

Co dělat v případě škodní události u pojišťovny Allianz

Pokud došlo k dopravní nehodě, pak postupujte následujícím způsobem:

 • Zachovejte klid a zajistěte bezpečnost. Především na dálnicích se snažte co nejrychleji opustit vozovku.
 • Poskytněte první pomoc, pokud došlo ke zranění. 
 • Zavolejte záchrannou službu, policii, případně hasiče.
 • Pokud není nutné volat policii, pak se snažte z různých úhlů nafotit místo dopravní nehody a poškození vozidel, případně rozmístění vozidel a dopravní značení.
 • Spolu s dalšími účastníky dopravní nehody pečlivě vyplňte záznam o dopravní nehodě. Nakreslete plánek dopravní nehody (i s dopravním značením).

Frenkee box
Pokud nemáš potřebný formulář pro záznam dopravní nehody, tak stačí vše podrobně napsat a nakreslit na list papíru.

 • Zajistěte, aby záznam o nehodě všichni účastníci podepsali.
 • V případě potřeby zavolejte na asistenční službu Allianz pojišťovny (+ 420 241 170 000).

Přečtětě si, kdy je nutné volat k dopravní nehodě policii.

Při hlášení škodné události u Allianz pojišťovny si připravte následující údaje:

 • Číslo smlouvy, které se pojistná událost týká.
 • Pokud byla pojistná událost vyšetřována Policií ČR, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, pak také adresu této instituce a číslo jednací.
 • Údaje o pojištěné, případně poškozené osobě.
 • Velký technický průkaz.
 • Malý technický průkaz.
 • Bankovní spojení.

Veškeré formuláře, které je nutné vyplnit, najdete na webových stránkách Allianz pojišťovny.

Škodní událost můžete u pojišťovny Allianz nahlásit:

 • online

Vzniklou škodu můžete nahlásit z pohodlí doma. Můžete k tomu využít online formulář nebo v klientský portál MojeAllianz.

 • telefonicky

Pokud dáváte přednost telefonickému kontaktu, tak stačí zavolat na telefonní číslo +420 241 170 000 (hovor je zpoplatněný), a to od pondělí do pátku od 8 do 19 hodin nebo v sobotu a neděli (s výjimkou státních svátků) od 9 do 18 hodin.

 • písemně

Při hlášení škodní události písemnou formou pak využijte následující adresu:

Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

Zajímá vás, jak je na tom Allianz pojišťovna v porovnání s konkurencí? Přečtěte si průvodce, který srovnává povinné ručení.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je havarijní pojištění a co kryje?

  Havarijní pojištění vás chrání před náklady na opravu škod na vašem vlastním vozidle, které vznikly v důsledku havárie (střetu, pádu nebo nárazu vozidla) v silničním provozu. Některé pojišťovny pod havarijní pojištění zahrnují i škody vzniklé v důsledku odcizení vozidla, vandalismu, působení přírodních živlů nebo poškození zvířetem. Vždy se vztahuje jen na situace, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co nekryje havarijní pojištění?

  Havarijní pojištění nekryje rizika, proti kterým nemáte sjednané pojištění. Ke škodě nesmí dojít úmyslně nebo porušením zákona. Dále nekryje škody vzniklé v souvislosti s konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek, při závodech, při válce (terostistických útocích, působení jaderné, chemické nebo biologické kontaminace), při provozu vozidla, které není způsobilé pro jízdu na pozemních komunikacích nebo nesprávnou manipulací věcí ve vozidle.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je pojištění GAP?

  GAP je možné přeložit jako garantovanou ochranu majetku. Používá se u havarijního pojištění u nových vozidel. S pojištěním GAP můžete zastavit snižování ceny vozidla na 3 roky. V případě škody vám pojištění GAP uhradí rozdíl mezi cenou v době sjednání pojištění a cenou vozidla v době škody.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Musím u Allianz dokládat bonus za bezeškodní průběh od předchozí pojišťovny?

  Ne, informace od ČKP si v Allianz vyžádají sami a následně pro vás stanoví výši bonusu.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak nahraji stav tachometru pro výpočet výše autopojistky u Allianz?

  Při zadávání údajů pro výpočet povinného ručení odhadněte, kolik kilometrů za rok ujedete. Následně nahrajete vyfocený tachometr prostřednictvím webové stránky Allianz pojišťovny, portálu MojeAllianz, pošlete e-mailem na info@allianz.cz nebo nahrajete přes mobilní aplikaci Allianz CZ. Pokud fotografii tachometru nenahrajete, pojišťovna Allianz vás automaticky zařadí do maximálního pásma a vy musíte doplatit rozdíl v pojištění. V dalším roce budete automaticky platit vyšší pojistné.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co udělá pojišťovna Allianz, když jsem nakonec jezdil více?

  Pokud najedete více kilometrů, tak musíte uhradit nedoplatek, který odpovídá najetým kilometrům. V dalším roce budete platit vyšší pojistné, které odpovídá skutečnému počtu ujetých kilometrů.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co když jsem jezdil méně. Dostanu od Allianz nějakou slevu? 

  Pokud jezdíte méně, než byl původní odhad, pak vám pojišťovna Allianz v následujícím roce přizná přeplatek. Takže zaplatíte méně.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mohu si pro opravu prasklého předního skla vybrat libovolný servis s autopojištěním od Allianz?

  Ne, oprava skel je možná pouze ve smluvních servisech. Jejich seznam najdete na webových stránkách Allianz.
  FAQ - odpověď


Frenkee avatar Frenkee avatar

Jana Střesková, 46 let, překousané kabely od kun

Jana bydlí v malé vesnici v jižních Čechách. K lesu to má asi 200 m. Když si pojišťovala vozidlo, tak chtěla co nejlevnější pojištění a nebrala v úvahu místo, kde běžně vozidlo přes noc parkuje. Pojištění si sjednávala v létě a několik měsíců bylo vše bez problémů. Problém přišel, když se začalo na podzim ochlazovat. Když Jana večer přijela z práce domů, tak teplo motoru přitahovalo zvěř, která do motoru vlezla a překousala kabely. Při první opravě se povedlo zničit lehce jen jeden kabel a oprava stála 2 500 Kč. O 14 dní později ale zvířátka “zaúřadovala” a překousala kabelů víc. Oprava už stála téměř 12 000 Kč. Za cenu oprav by Jana přitom měla stávající pojištění rozšířené o připojištění poškození vozu zvířetem na 2 roky. Vyplatí se proto přemýšlet o možných rizicích a na pojištění nešetřit.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky