Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Týká se vás povinnost platit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a hledáte nejlevnější povinné ručení?  Zákon je neoblomný a placení se nevyhnete. Pokud tedy chcete získat povinné ručení levně, musíte vědět, co ovlivňuje výslednou cenu. Třeba se nakonec před koupí vozidla rozhodnete pro menší objem motoru.

Povinné ručení: Cena a co ji ovlivňuje

Mezi faktory, které vám zajistí nejlevnější pojištění auta a ovlivňují tedy výslednou cenu povinného ručení, patří:

 • Věk
 • Bydliště
 • Frekvence plateb
 • Bonus/Malus
 • Druh automobilu
 • Způsob využití automobilu
 • Zdvihový objem a výkon motoru
 • Další parametry týkající se automobilu
 • Připojištění
 • Rozsah asistenčních služeb
 • Sleva na pojistném

Věk

Věk pojištěného má značný vliv na výslednou cenu povinného ručení. Mladé řidiče považují pojišťovny za nezkušené a předpokládají, že je u nich vyšší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu. Povinné ručení pro mladé řidiče je tedy typické svou vyšší cenou.

Frenkee box
Víš, že za nejrizikovější řidiče jsou považováni ti ve věku 18 až 25 let? Povinné ručení pro mladé řidiče se zkrátka prodraží.

Bydliště

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu povinného ručení, je bydliště. Pojišťovny předpokládají intenzivnější provoz na silnicích větších městech. Z pohledu pojišťovny se tak zároveň zvyšuje riziko dopravní nehody. Výše pojistného se může lišit až o desítky procent. Nejvyšší přirážka za místo bydliště je v Praze a Brně.

Frekvence plateb

U ročních plateb zpravidla získáte slevu na pojistném. Zároveň se ale může snadno stát, že na platbu povinného ručení zapomenete. Nezaplacené povinné ručení vás může vyjít velmi draho.

Bonus/Malus

Systém Bonus/Malus se v ČR používá již od r. 2000. Pojišťovny každý měsíc posílají informace o sjednaném povinném ručení a počtu dopravních nehod, které jsou evidovány pod rodným číslem nebo pod IČO (Identifikační číslo organizace) do České kanceláře pojistitelů (ČKP). ČKP tyto informace shromažďuje a na vyžádání je poskytuje pojišťovnám.

Na základě délky povinného ručení a počtu dopravních nehod je následně vypočítán bonus/malus klienta. V případě kladného výsledku (bonus) vede ke slevě na povinném ručení. Pokud jste zavinili dopravní nehodu, tak se také může stát, že pojišťovna stanoví přirážku (malus) na pojistném. Pojišťovny tímto způsobem odměňují ukázněné řidiče, kteří řídí bez toho, aby způsobili dopravní nehodu.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si článek, který řeší právě bonus povinného ručení.

Druh automobilu

Výsledná cena povinného ručení se odvíjí také od toho, jestli chcete pojistit osobní auto, motocykl, nákladní automobil nebo třeba historické vozidlo (veterána).

Způsob využití automobilu

Cena povinného ručení je závislá na způsobu využití automobilu. Připlatíte si třeba v případě, že automobil využíváte k provozování taxislužby, jako vozidlo autoškoly nebo přepravě nebezpečného nákladu.

Zdvihový objem a výkon motoru

Zdvihový objem a výkon jsou další parametry, které zvyšují výslednou cenu povinného ručení. Povinné ručení podle obsahu motoru předpokládá, že u výkonějších vozidel je vyšší riziko dopravní nehody.

Další parametry týkající se automobilu

Také stáří vozidla, typ motoru, počet najetých kilometrů, konkrétní model automobilu nebo hmotnost mohou mít vliv na výši povinného ručení. 

Frenkee box
Víš, že Allianz pojišťovna v současné době nabízí povinné ručení podle najetých kilometrů? Řidiči, kteří moc nejezdí tak snadno získají povinné ručení levně.

Připojištění k povinnému ručení

Při výběru povinného ručení můžete k jednotlivým balíčkům přidávat také různá připojištění. Jedná se třeba o pojištění skel, pojištění proti střetu se zvěří, pojištění zavazadel nebo pojištění vozidla proti vandalismu. Tímto způsobem můžete chránit své vozidlo před celou řadou nebezpečí. Připojištění zároveň zvyšuje cenu povinného ručení.

Frenkee box
Podívej se na srovnání povinného ručení jednotlivých pojišťoven a konkrétní nabídku připojištění. Nebo si přečti článek, který řeší právě připojištění k pojištění vozidel.

Rozsah asistenčních služeb

V povinném ručení jsou základní asistenční služby zahrnuty zdarma. Pokud máte dojem, že jsou nedostatečné, je možné přidat rozšířené asistenční služby. V případě dopravní nehody pak můžete využít třeba ubytování v hotelu nebo odtah vozidla do ČR. Větší rozsah asistenčních služeb ale také navyšuje cenu povinného ručení.

Sleva na pojistném

Pojišťovny, kromě bonusu za bezpečnou jízdu, nabízejí například slevu při: sjednání povinného ručení online, sjednání povinného a havarijního pojištění zároveň nebo jízdě jen v ČR. Nabídka jednotlivých pojišťoven se liší. Pro lepší přehled v nabídce si můžete přečíst srovnání povinného ručení.

Chcete získat nejlevnější povinné ručení? Nechte srovnávání na Frenkeem. Porovná pro vás jednotlivé nabídky pojišťoven a vybere ideální povinné ručení přesně na míru.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je povinné ručení? Co se hradí z povinného ručení?

  Jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a hradí se z něj škody, které jako řidič způsobíte třetím osobám na zdraví a majetku.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je zákonné pojištění vozidel?

  Jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které vychází ze zákona č. 168/1999 Sb. Pravděpodobně ho ale budete znát spíše pod názvem povinné ručení. Jedná se o povinné pojištění a platí pro všechna vozidla, která jsou zapsaná v registru silničních vozidel.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co řeší zákon o pojistné smlouvě?

  Zákon o pojistné smlouvě v minulosti upravoval vztahy, které vznikly na základě pojistné smlouvy. Šlo o zákon č. 37/2004 Sb., který  v současné době už neplatí. Od 1. ledna 2014 je pojištění právně upraveno v novém Občanském zákoníku.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké povinnosti řeší zákon o povinném ručení?

  Zákon o povinném ručení (zákon č. 168/1999 Sb) upravuje povinnosti majitelů vozidel, která jsou zapsaná v registru řidičů. Na základě tohoto zákona musíte mít sjednané povinné ručení.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Můžu si vypočítat povinné ručení v online kalkulačce anonymně, bez zadání osobních údajů?

  Bohužel. Pro smysluplnou nabídku vždy musíte zadat rodné číslo, případně IČO a také PSČ. Pojišťovny na základě těchto údajů případně poskytují slevu na povinné ručení.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Je telefon nutností pro použití kalkulačky povinného ručení?

  Ne. Některé pojišťovny už telefonní číslo nevyžadují.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je Česká kancelář pojistitelů (ČKP)?

  Česká kancelář pojistitelů byla ustanovena zákonem č. 168/1999 Sb. a spravuje garanční fond a fond zábrany škod. Zároveň shromažďuje informace o délce trvání povinného ručení a počtu dopravních nehod pro konkrétní osobu nebo firmu.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak funguje povinné ručení u veterána? Musím ho mít sjednané?

  Ano, musíte. Za veterána se obecně považuje vozidlo starší 30 let (počítá se od data výroby) s průkazem historického vozidla. Výše pojistného se odvíjí od toho, jestli jde o veterána bez průkazu historického vozidla, s průkazem historického vozidla s běžnou registrační značkou nebo s průkazem historického vozidla se speciální registrační značkou (začíná písmenem “V”). Povinné ručení pro poslední variantu je pak nejlevnější, zhruba 1/12  běžné ceny povinného ručení. Pojišťovna předpokládá, že se vozidlo bude po pozemních komunikacích pohybovat jen minimálně a tedy je i menší riziko, že způsobí škodu.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak funguje povinné ručení pro traktor? Je nutné ho platit?

  Ano, traktor, stejně jako jiná vozidla, využívá pozemních komunikací a musíte pro něj tedy zajistit povinné ručení. Nejdražší povinné ručení se platí u traktoru s přidělenou registrační značkou (SPZ).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak funguje povinné ručení pro přívěsný vozík?  Musím ho platit?

  Ano. Přívěsný vozík se sice nepohybuje vlastní silou, ale má registrační značky(SPZ) a technický průkaz. Je dobré mít na paměti, že když vám váš přívěsný vozík poškodí vozidlo nebo přejede nohu, tak vám pojišťovna škodu neproplatí. Proplaceny jsou jen škody, které vzniknou jiným osobám.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak funguje povinné ručení pro čtyřkolku? Musím ho mít sjednané?

  Ano, povinné ručení se vztahuje také na čtyřkolku. Přesněji tedy na čtyřkolku homologovanou, která má schválený provoz na pozemních komunikacích. Nehomologovaná čtyřkolka nemá povolený vstup na pozemní komunikaci a tedy není považována za vozidlo, pro které platí povinnost uzavřít povinné ručení.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde zjistím, jaký zdvihový objem má vozidlo?

  Informaci o zdvihovém objemu nebo také váhu a výkon motoru najdete v malém technickém průkazu.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Lukáš Petrlík, 25 let, nehoda cisterny s obrovskou škodou

Lukáš si při sjednání autopojištění nenechal poradit a šetřil na limitech povinného ručení. “Co bych musel udělat, aby škoda přesáhla 35 000 000 Kč,” říkal si tenkrát. Po 3 letech se mu ale podobná situace stala. Nevěnoval plnou pozornost řízení, když si nastavoval za jízdy navigaci. Podařilo se mu přejet do protisměru a vjel do cesty cisterně. Řidič cisterny se snažil vyhnout čelnímu střetu, což se mu sice povedlo, ale kolem přejel krajnici a cisterna se převrátila. Z havarovaného vozu, respektive z nádrže, začaly vytékat převážené pohonné hmoty do vodovodního řadu. Hasiči vzniklou škodu likvidovali několik týdnů. Škoda na vozidle, újmě na zdraví řidiče cisterny a na majetku se nakonec vyšplhala na téměř 42 000 000 Kč. Z limitu povinného ručení Lukášova pojišťovna vyplnila sjednaný limit 35 mil. Kč na náhradu škod,  zbylých 7 000 000 Kč bude muset zaplatit Lukáš. Rozdíl na povinném ručení s nejnižším limitem (35 mil.), který si Lukáš sjednal, a nejvyšším (200 mil. Kč) bylo přitom asi 800 Kč ročně. Nešetřete na povinném ručení – i malá chyba může způsobit obrovskou škodu.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky