Mobilní aplikace
Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas společnosti InSureMe.com s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07346204, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299155 (dále jen "Správce"), aby jako provozovatel webové stránky frenkee.cz zpracovávala moje osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen "Nařízení") v tomto možném rozsahu:

 • e-mail

 (dále jen "Osobní údaje")

a beru na vědomí následující informace:

 • Osobní údaje je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 • Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány za účelem mého kontaktování pro nabízení a poskytnutí doplňujících informací nebo služeb (doplňkové služby) nebo nabídnutí služeb partnerů Správce a třetích stran (obchodní sdělení). Souhlasím také s tím, že Správce je oprávněn si na základě dalších mých oprávněně získaných osobních údajů vytvořit můj profil zákazníka za účelem lepšího zacílení nabízených produktů. 
 • Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 36 měsíců, pokud nedojde k uzavření smlouvy nebo neudělím souhlas na dobu delší, případně pokud nebude Správce mít tzv. oprávněný zájem na dalším zpracování, o kterém bych byl dále informován.
 • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce: info@frenkee.cz nebo na adrese InSureMe.com s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha. Zpětvzetí souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního použití osobních údajů nebo na zákonnost vyplývající z jiných titulů, než je tento souhlas, pokud proti nim nebyla rovněž vyslovena námitka. 
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce pro výše uvedené účely mohou částečně zpracovávat i tito zpracovatelé: 
  • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820
  • reklamní agentura Marketing Makers s.r.o., IČ: 04174836, se sídlem Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3
  • poskytovatel ICT infrastruktury Správce InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň a ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804


  Všechny zpracovatele Správce volí pečlivě tak, aby poskytovali maximálně kvalitní služby a aby u nich osobní údaje zůstaly v bezpečí. Každý zpracovatel tak má se Správcem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, v rámci které se zavazuje uchovávat osobní údaje jako oko v hlavě.

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci (např. policie nebo soudy) v případě, že Správce bude mít takovou povinnost.

Beru na vědomí, že podle Nařízení mám tyto práva:

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud mám za to, že moje práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů Správcem v rozporu s tímto Nařízením.

Veškerá práva je možné uplatnit na info@frenkee.cz nebo na adrese InSureMe.com s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2. 

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0