Mobilní aplikace

Často kladené dotazy k pojištění odpovědnosti zaměstnance

Jdete rádi k jádru věci? Tady najdete nejčastěji kladené otázky o pojištění odpovědnosti zaměstnanců, které jsem pro vás přehledně roztřídil podle témat.


Pojmy z pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • Co je to závislá činnost?
  Závislá činnost je taková činnost, která není vykonávána zcela nezávisle, tedy pod vlastním jménem, na vlastní účet, s vlastní odpovědností. Naopak je prováděna podle pokynů toho, kdo vám odměnu za vykonanou práci vyplácí.
  Co je to závislá činnost?
 • Kdo může být zaměstnavatelem?
  Zaměstnavatelem může být fyzická i právnická osoba, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance).
  Kdo může být zaměstnavatelem?
 • Co vše se bere jako dopravní prostředek v pojištění zaměstnance?
  Z pohledu pojišťoven není dopravním prostředkem jen osobní nebo nákladní vozidlo. Do skupiny dopravních prostředků se řadí například i vozidla pro přepravu osob, vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací nebo třeba plošinové vozíky. Patří sem i tahače, letadla, plavidla, kolejová vozidla, mostové jeřáby, manipulační pomůcky na strojní pohon (např. hydraulické plošiny) nebo pojízdné pracovní stroje (např. sekačky).
  Co vše se bere jako dopravní prostředek v pojištění zaměstnance?
 • Kdo je považován za řidiče z povolání?
  Řidičem z povolání je zaměstnanec, který má v pracovní smlouvě zapsáno „řidič“, ale také zaměstnanec, který jako převažující činnost při výkonu zaměstnání řídí dopravní prostředek. Za řidiče z povolání jsou rovněž považováni řidiči vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků.
  Kdo je považován za řidiče z povolání?

Limit pojistného krytí pojištění zaměstnance

 • Co si mám představit pod pojmem limit pojistného krytí?
  Limit pojistného krytí je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí.
  Co si mám představit pod pojmem limit pojistného krytí?
 • Jak zvolit limit pojistného krytí u pojištění zaměstnance?
  Při rozhodování o výši pojistného krytí je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel po vás může vymáhat maximálně 4,5násobek vašeho průměrného měsíčního platu. Pokud je tedy váš průměrný měsíční plat 30 000 Kč, pak zvolte limit pojistného krytí minimálně 135 000 Kč(4,5 x 30 000). Rozhodně není nutné nastavovat příliš vysoký limit, protože pokud po vás zaměstnavatel vyšší škodu nemůže vymáhat, pojišťovna vám vyšší částku také neproplatí.
  Jak zvolit limit pojistného krytí u pojištění zaměstnance?
 • Musím vždy platit ze svého část pojistného plnění u pojištění zaměstnance?
  Ano. Výši spoluúčasti si sami zvolíte, a to při sjednání pojistné smlouvy.
  Musím vždy platit ze svého část pojistného plnění u pojištění zaměstnance?

Hlášení škody z pojištění zaměstnance

 • Jak nahlásit škodu z pojištění zaměstnance pojišťovně?
  Vzniklou škodu můžete nahlásit osobně, písemně, telefonicky, on-line nebo prostřednictvím aplikace. Pokud jste zvolili pojištění odpovědnosti zaměstnance u ČSOB Pojišťovny, které nabízí Frenkee, pak si před samotným hlášením škody připravte číslo pojistné smlouvy, datum, čas a místo pojistné události, identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ, kde pracujete), identifikační údaje poškozeného a informace o průběhu pojistné události a odhad předpokládané výše škoda na zdraví a majetku. Další potřebné náležitosti najdete přímo na webových stránkách ČSOB Pojišťovny, se kterou spolupracuje Frenkee.
  Jak nahlásit škodu z pojištění zaměstnance pojišťovně?
 • Do kdy je možné hlásit škodní událost z pojištění zaměstance?
  Pojistnou událost je nutné nahlásit nejpozději do 15 dnů od zjištění, že ke škodě došlo.
  Do kdy je možné hlásit škodní událost z pojištění zaměstance?

Platnost a výluky u pojištění zaměstnance

 • Jaké jsou nejznámější výluky z pojištění zaměstnance?
  Mezi nejznámější výluky patří škody, které byly způsobeny úmyslně, vznikly pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Patří sem také škody, ke kterým došlo v rámci stávky nebo vzpoury. Výluku z pojištění představuje i škoda, která souvisí s činností, kterou zaměstnanec vykonává neoprávněně. Když například pomáháte kolegovi z jiného oddělení s vykládkou zboží do regálů a něco se rozbije, pak pojišťovna škodu neproplatí – jednoduše proto, že tuto činnost nemáte uvedenou v pracovní smlouvě. Jednou z častých výluk je také škoda, která je způsobena poskytováním internetových služeb. Pokud tedy
  nedopatřením stáhnete do počítače virus a na základě toho vznikne škoda, pak pojišťovna nezaplatí.
  Jaké jsou nejznámější výluky z pojištění zaměstnance?
 • Kdy začíná platit nově sjednané pojištění zaměstnance?
  Pojištění platí ode dne a času, které najdete v pojistné smlouvě. Většinou je to následující den po uzavření pojištění. Pokud tedy sjednáte pojistnou smlouvu v pondělí, pojištění bude platit od úterý.
  Kdy začíná platit nově sjednané pojištění zaměstnance?
 • Jak dlouho pojištění odpovědnosti zaměstnance platí?
  Záleží na vás. Pojištění odpovědnosti zaměstnance je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. U pojištění na dobu určitou pak pojištění končí konkrétním dnem, který najdete v pojistné smlouvě. U ČSOB Pojišťovny, se kterou spolupracuje Frenkee, sjednáváte smlouvu na dobu 1 roku a ta se pak automaticky obnoví, pokud ji k výročí smlouvy nevypovíte.
  Jak dlouho pojištění odpovědnosti zaměstnance platí?

Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • Pro koho je pojištění zaměstnance?
  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je určeno především pro zaměstnance, kteří pracují na pracovní smlouvu. Některé pojišťovny ale nabízejí také pojištění odpovědnosti pro brigádníky nebo zaměstnance na DPP a DPČ.
  Pro koho je pojištění zaměstnance?
 • Před čím mě pojištění odpovědnosti zaměstnance chrání?
  Pojištění odpovědnosti zaměstnance je pojištění škodové a platí pro škody, které zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli. Chrání před škodou na majetku, na zdraví, při dopravní nehodě (záleží jen na vás, jestli zvolíte tuto variantu) a finanční škodou.
  Před čím mě pojištění odpovědnosti zaměstnance chrání?
 • Kde všude platí pojištění zaměstnance?
  Záleží na variantě, pro kterou se rozhodnete – může platit i po celém světě. Především řidiči z povolání by se měli nad tímto bodem pečlivě zamyslet.

  Nenašli jste odpověď?

  Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.

  +420226633522 | Po – Pá (09:00 – 17:00)

  Kde všude platí pojištění zaměstnance?


Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0