Limit pojistného krytí pojištění zaměstnance

 • FAQ - otázka

  Co si mám představit pod pojmem limit pojistného krytí?

  Limit pojistného krytí je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Limit pojistného krytí je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak zvolit limit pojistného krytí u pojištění zaměstnance?

  Při rozhodování o výši pojistného krytí je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel po vás může vymáhat maximálně 4,5násobek vašeho průměrného měsíčního platu. Pokud je tedy váš průměrný měsíční plat 30 000 Kč, pak zvolte limit pojistného krytí minimálně 135 000 Kč(4,5 x 30 000). Rozhodně není nutné nastavovat příliš vysoký limit, protože pokud po vás zaměstnavatel vyšší škodu nemůže vymáhat, pojišťovna vám vyšší částku také neproplatí.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Při rozhodování o výši pojistného krytí je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel po vás může vymáhat maximálně 4,5násobek vašeho průměrného měsíčního platu. Pokud je tedy váš průměrný měsíční plat 30 000 Kč, pak zvolte limit pojistného krytí minimálně 135 000 Kč(4,5 x 30 000). Rozhodně není nutné nastavovat příliš vysoký limit, protože pokud po vás zaměstnavatel vyšší škodu nemůže vymáhat, pojišťovna vám vyšší částku také neproplatí.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Musím vždy platit ze svého část pojistného plnění u pojištění zaměstnance?

  Ano. Výši spoluúčasti si sami zvolíte, a to při sjednání pojistné smlouvy.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Ano. Výši spoluúčasti si sami zvolíte, a to při sjednání pojistné smlouvy.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Hlášení škody z pojištění zaměstnance

 • FAQ - otázka

  Jak nahlásit škodu z pojištění zaměstnance pojišťovně?

  Vzniklou škodu můžete nahlásit osobně, písemně, telefonicky, on-line nebo prostřednictvím aplikace. Pokud jste zvolili pojištění odpovědnosti zaměstnance u ČSOB Pojišťovny, které nabízí Frenkee, pak si před samotným hlášením škody připravte číslo pojistné smlouvy, datum, čas a místo pojistné události, identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ, kde pracujete), identifikační údaje poškozeného a informace o průběhu pojistné události a odhad předpokládané výše škoda na zdraví a majetku. Další potřebné náležitosti najdete přímo na webových stránkách ČSOB Pojišťovny, se kterou spolupracuje Frenkee.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Vzniklou škodu můžete nahlásit osobně, písemně, telefonicky, on-line nebo prostřednictvím aplikace. Pokud jste zvolili pojištění odpovědnosti zaměstnance u ČSOB Pojišťovny, které nabízí Frenkee, pak si před samotným hlášením škody připravte číslo pojistné smlouvy, datum, čas a místo pojistné události, identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ, kde pracujete), identifikační údaje poškozeného a informace o průběhu pojistné události a odhad předpokládané výše škoda na zdraví a majetku. Další potřebné náležitosti najdete přímo na webových stránkách ČSOB Pojišťovny, se kterou spolupracuje Frenkee.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Do kdy je možné hlásit škodní událost z pojištění zaměstance?

  Pojistnou událost je nutné nahlásit nejpozději do 15 dnů od zjištění, že ke škodě došlo.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pojistnou událost je nutné nahlásit nejpozději do 15 dnů od zjištění, že ke škodě došlo.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Platnost a výluky u pojištění zaměstnance

 • FAQ - otázka

  Jaké jsou nejznámější výluky z pojištění zaměstnance?

  Mezi nejznámější výluky patří škody, které byly způsobeny úmyslně, vznikly pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Patří sem také škody, ke kterým došlo v rámci stávky nebo vzpoury. Výluku z pojištění představuje i škoda, která souvisí s činností, kterou zaměstnanec vykonává neoprávněně. Když například pomáháte kolegovi z jiného oddělení s vykládkou zboží do regálů a něco se rozbije, pak pojišťovna škodu neproplatí – jednoduše proto, že tuto činnost nemáte uvedenou v pracovní smlouvě. Jednou z častých výluk je také škoda, která je způsobena poskytováním internetových služeb. Pokud tedy
  nedopatřením stáhnete do počítače virus a na základě toho vznikne škoda, pak pojišťovna nezaplatí.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Mezi nejznámější výluky patří škody, které byly způsobeny úmyslně, vznikly pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Patří sem také škody, ke kterým došlo v rámci stávky nebo vzpoury. Výluku z pojištění představuje i škoda, která souvisí s činností, kterou zaměstnanec vykonává neoprávněně. Když například pomáháte kolegovi z jiného oddělení s vykládkou zboží do regálů a něco se rozbije, pak pojišťovna škodu neproplatí – jednoduše proto, že tuto činnost nemáte uvedenou v pracovní smlouvě. Jednou z častých výluk je také škoda, která je způsobena poskytováním internetových služeb. Pokud tedy
  nedopatřením stáhnete do počítače virus a na základě toho vznikne škoda, pak pojišťovna nezaplatí.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdy začíná platit nově sjednané pojištění zaměstnance?

  Pojištění platí ode dne a času, které najdete v pojistné smlouvě. Většinou je to následující den po uzavření pojištění. Pokud tedy sjednáte pojistnou smlouvu v pondělí, pojištění bude platit od úterý.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pojištění platí ode dne a času, které najdete v pojistné smlouvě. Většinou je to následující den po uzavření pojištění. Pokud tedy sjednáte pojistnou smlouvu v pondělí, pojištění bude platit od úterý.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak dlouho pojištění odpovědnosti zaměstnance platí?

  Záleží na vás. Pojištění odpovědnosti zaměstnance je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. U pojištění na dobu určitou pak pojištění končí konkrétním dnem, který najdete v pojistné smlouvě. U ČSOB Pojišťovny, se kterou spolupracuje Frenkee, sjednáváte smlouvu na dobu 1 roku a ta se pak automaticky obnoví, pokud ji k výročí smlouvy nevypovíte.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Záleží na vás. Pojištění odpovědnosti zaměstnance je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. U pojištění na dobu určitou pak pojištění končí konkrétním dnem, který najdete v pojistné smlouvě. U ČSOB Pojišťovny, se kterou spolupracuje Frenkee, sjednáváte smlouvu na dobu 1 roku a ta se pak automaticky obnoví, pokud ji k výročí smlouvy nevypovíte.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Pojmy z pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • FAQ - otázka

  Co je to závislá činnost?

  Závislá činnost je taková činnost, která není vykonávána zcela nezávisle, tedy pod vlastním jménem, na vlastní účet, s vlastní odpovědností. Naopak je prováděna podle pokynů toho, kdo vám odměnu za vykonanou práci vyplácí.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Závislá činnost je taková činnost, která není vykonávána zcela nezávisle, tedy pod vlastním jménem, na vlastní účet, s vlastní odpovědností. Naopak je prováděna podle pokynů toho, kdo vám odměnu za vykonanou práci vyplácí.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdo může být zaměstnavatelem?

  Zaměstnavatelem může být fyzická i právnická osoba, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance).
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Zaměstnavatelem může být fyzická i právnická osoba, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance).
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co vše se bere jako dopravní prostředek v pojištění zaměstnance?

  Z pohledu pojišťoven není dopravním prostředkem jen osobní nebo nákladní vozidlo. Do skupiny dopravních prostředků se řadí například i vozidla pro přepravu osob, vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací nebo třeba plošinové vozíky. Patří sem i tahače, letadla, plavidla, kolejová vozidla, mostové jeřáby, manipulační pomůcky na strojní pohon (např. hydraulické plošiny) nebo pojízdné pracovní stroje (např. sekačky).
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Z pohledu pojišťoven není dopravním prostředkem jen osobní nebo nákladní vozidlo. Do skupiny dopravních prostředků se řadí například i vozidla pro přepravu osob, vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací nebo třeba plošinové vozíky. Patří sem i tahače, letadla, plavidla, kolejová vozidla, mostové jeřáby, manipulační pomůcky na strojní pohon (např. hydraulické plošiny) nebo pojízdné pracovní stroje (např. sekačky).
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdo je považován za řidiče z povolání?

  Řidičem z povolání je zaměstnanec, který má v pracovní smlouvě zapsáno „řidič“, ale také zaměstnanec, který jako převažující činnost při výkonu zaměstnání řídí dopravní prostředek. Za řidiče z povolání jsou rovněž považováni řidiči vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Řidičem z povolání je zaměstnanec, který má v pracovní smlouvě zapsáno „řidič“, ale také zaměstnanec, který jako převažující činnost při výkonu zaměstnání řídí dopravní prostředek. Za řidiče z povolání jsou rovněž považováni řidiči vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • FAQ - otázka

  Pro koho je pojištění zaměstnance?

  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je určeno především pro zaměstnance, kteří pracují na pracovní smlouvu. Některé pojišťovny ale nabízejí také pojištění odpovědnosti pro brigádníky nebo zaměstnance na DPP a DPČ.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je určeno především pro zaměstnance, kteří pracují na pracovní smlouvu. Některé pojišťovny ale nabízejí také pojištění odpovědnosti pro brigádníky nebo zaměstnance na DPP a DPČ.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Před čím mě pojištění odpovědnosti zaměstnance chrání?

  Pojištění odpovědnosti zaměstnance je pojištění škodové a platí pro škody, které zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli. Chrání před škodou na majetku, na zdraví, při dopravní nehodě (záleží jen na vás, jestli zvolíte tuto variantu) a finanční škodou.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Pojištění odpovědnosti zaměstnance je pojištění škodové a platí pro škody, které zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli. Chrání před škodou na majetku, na zdraví, při dopravní nehodě (záleží jen na vás, jestli zvolíte tuto variantu) a finanční škodou.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde všude platí pojištění zaměstnance?

  Záleží na variantě, pro kterou se rozhodnete – může platit i po celém světě. Především řidiči z povolání by se měli nad tímto bodem pečlivě zamyslet.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď
  Záleží na variantě, pro kterou se rozhodnete – může platit i po celém světě. Především řidiči z povolání by se měli nad tímto bodem pečlivě zamyslet.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po – Pá (09:00 – 17:00)
  FAQ - odpověď

Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky