Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti dost možná znáte pod zlidovělým názvem “pojistka na blbost”, ta ale představuje 2 odlišné pojistné produkty:

 • V rámci Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě můžete mít pojištěny škody, které vzniknou vinou vaší nebo vašich rodinných příslušníků.
 • Pro zaměstnance se pak hodí Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Zatímco prvně jmenované pojištění řeší škody v soukromém životě, tento druh se postará o škody, ke kterým dojde v průběhu vašeho pracovního dne.

Pozor! Škody při používání služebního vozidla ve volném čase se neřídí zákoníkem práce, ale občanských zákoníkem, takže tady neplatí omezení o maximálním nároku ve výši 4,5 násobku měsíčního platu, které doporučujeme jako vodítko pro výběr pojistného limitu k pojištění odpovědnosti zaměstnance. ČSOB Pojišťovna proto nabízí v rámci pojištění pro zaměstnance i připojištění na soukromé cesty služebním autem.


Frenkee box
Víš, že pojištění odpovědnosti zaměstnance od Frenkeeho tě ochrání před finančními nároky za způsobenou škodu, i když máš funkci člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace? Jde třeba o člena sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo když jsi zastupitelem obce.

Jak vybrat pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Nabídky jednotlivých pojišťoven se od sebe často velmi liší. Pro výběr správného pojištění odpovědnosti zaměstnance si ale v zásadě stačí ujasnit jen pár základních bodů.

Druh povolání

Výše pojistného se odvíjí také od druhu povolání, přesněji tedy od výše vašeho měsíčního příjmu. Tato hodnota totiž slouží jako základ pro správný výpočet limitu pojistného krytí.

Také používání služebního auta ovlivňuje výši pojistného. Profesionální řidič při placení sáhne do kapsy hlouběji, než třeba pracovník marketingu, který do práce jezdí vlakem a po zbytek dne je v kanceláři.

Kde pojištění platí

Tento bod je zásadní především pro řidiče z povolání nebo zaměstnance, kteří vyrážejí na služební cesty do zahraničí. Některé pojišťovny nabízejí pojištění jen pro území ČR, jiné jsou flexibilnější a bez obav můžete vyrazit i do zbytku Evropy. A ČSOB Pojišťovna své klienty potěší platností pojištění odpovědnosti zaměstnance dokonce po celém světě.

Frenkee box
Víš, že pojištění odpovědnosti zaměstnance můžeš využít jen u zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR?

Limit pojistného krytí

Bez správně nastaveného limitu nemusíte pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli ani sjednávat. Pokud nastavíte částku příliš nízko, škodu budete muset doplácet z vlastní kapsy. Naopak při příliš vysokém limitu pojistného krytí pak platíte zbytečně vysokou částku za samotné pojištění.


Frenkee box
Vždy měj na paměti, že zaměstnavatel od tebe může ze zákona požadovat maximálně 4,5 násobek tvého průměrného měsíčního platu. Nemá tedy smysl sjednávat pojištění na větší částku.

Výše spoluúčasti

Výše spoluúčasti se u jednotlivých pojišťoven liší, ale v zásadě můžeme říci, že čím nižší spoluúčast, tím vyšší platba za pojistné.

Příklady: Co hrozí bez pojištění odpovědnosti

Říkáte si, co se může během pracovního dne stát a jak by vás pojištění odpovědnosti zaměstnance vlastně mohlo ochránit? Uveďme si pár příkladů. Rozbijete firemní notebook nebo výrobní stroj. Polijete firemní telefon. Během řízení vysokozdvižného vozíku shodíte zboží z regálu. Jste profesionální řidič a kvůli chvilce nepozornosti nabouráte a poškodíte náklad.

Situací, kdy můžete nedopatřením způsobit vašemu zaměstnavateli škodu, je zkrátka celá řada. Pokud se vám pojištění odpovědnosti z výkonu povolání přece jen platit nechce, vždy se můžete zeptat svého zaměstnavatele, zda by pojištění zaplatil on. Zaměstnavatel si tak chrání svůj majetek před případnou škodou a příjemná je i daňová uznatelnost pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Kolik až můžete zaměstnavateli za chybu platit

Zaměstnavatel po vás může ze zákona požadovat až 4,5 násobek vašeho průměrného měsíčního platu. Toto číslo je dobré mít na paměti při sjednávání pojistky. Stejné hodnotě by totiž měla odpovídat výše pojistného limitu.

Příklad výpočtu:

Pokud je tedy váš průměrný měsíční plat 30 000 Kč, pak zvolte pojistný limit 135 000 Kč (4,5 x 30 000). Vyšší částku po vás zaměstnavatel nemůže chtít.

Frenkee box
Pokud se změní tvůj měsíční příjem, pak nezapomeň aktualizovat pojistnou smlouvu.

Výluky z pojištění odpovědnosti zaměstnance

Ve smlouvě každé pojišťovny, která nabízí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, narazíte na celou řadu výluk z pojištění. Jednoduše řečeno jde o situace, kdy pojišťovna škodu neuhradí. Výluky z pojištění si vždy předem přečtěte, ať nejste nemile překvapeni.

Mezi nejznámější výluky patří:

 • Škody, které byly způsobeny úmyslně.
 • Škody, které vznikly pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Škody, ke kterým došlo v rámci stávky nebo vzpoury.
 • Pokud škoda souvisí s činností, kterou zaměstnanec vykonává neoprávněně (např. pomáháte kolegovi ve skladu, i když to nespadá do vašeho popisu práce a zničíte uskladněné zboží).

Jednou z častých výluk je také škoda, která souvisí s internetovými službami. Pokud tedy nedopatřením stáhnete do počítače virus a na základě toho vznikne škoda, pak pojišťovna nezaplatí.

Jak nahlásit škodu pojišťovně

Vzniklou škodu můžete pojišťovně nahlásit:

 • osobně
 • písemně
 • telefonicky
 • on-line
 • prostřednictvím aplikace (nabízí např. pojišťovna Kooperativa)

Co si předem připravit, když hlásíte škodu pojišťovně:

 • číslo pojistné smlouvy
 • datum, čas a místo vzniku pojistné události
 • jméno a bydliště / název firmy a identifikační číslo (IČO) – pojištěný
 • jméno a bydliště / název firmy a identifikační číslo (IČO) – poškozený
 • stručné informace o tom, co se stalo a jaký je rozsah poškození
 • rozsah škody (újmy na zdraví) a odhad výše škody

Frenkee box
Víš, že pojišťovna po tobě může chtít i znalecké posudky a případně také protokoly od Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru?

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Kdy začíná platit nově sjednané pojištění zaměstnance?

  Pojištění platí ode dne a času, které najdete v pojistné smlouvě. Většinou je to následující den po uzavření pojištění. Pokud tedy sjednáte pojistnou smlouvu v pondělí, pojištění bude platit od úterý.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak dlouho pojištění odpovědnosti zaměstnance platí?

  Záleží na vás. Pojištění odpovědnosti zaměstnance je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. U pojištění na dobu určitou pak pojištění končí konkrétním dnem, který najdete v pojistné smlouvě. U ČSOB Pojišťovny, se kterou spolupracuje Frenkee, sjednáváte smlouvu na dobu 1 roku a ta se pak automaticky obnoví, pokud ji k výročí smlouvy nevypovíte.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Miroslav, 53 let, skladník u dealera vozidel Škoda

Miroslav pracuje jako pracovník na dohodu o provedení práce u dealera, který prodává vozidla značky Škoda. Při poslední směně dostal za úkol přinést ze skladu na servis vyhřívané čelní sklo na model Škoda Kodiaq. Při manipulaci si sklo špatně zajistil a to mu spadlo na zem. Přesto, že díl byl z výroby zabalený v kartonu, uštípl se jeden roh skla, a tím se celý díl stal nepoužitelným. V nákupní ceně stojí sklo 8 000 Kč, které požaduje po Miroslavovi jeho zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že nemá sjednanou odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli, tak musí celou škodu uhradit ze svého. Dohodli se na splátkovém kalendáři. Bohužel pana Miroslava čeká skoro 10 směn, kdy bude do práce chodit prakticky zadarmo, aby škodu umořil.

Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky