Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Co nabízí ČSOB Pojišťovna v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance online

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání od ČSOB Pojišťovny vás spolehlivě ochrání před:

 • majetkovou škodou (např. vám upadne služební telefon a rozbije se),
 • škodou na zdraví (např. chybně uložíte zboží do regálu a někdo se zraní),
 • škodou způsobenou při dopravní nehodě (např. nedáte přednost v jízdě a způsobíte dopravní nehodu),
 • finanční škodou (např. chybně zapíšete zbývající materiál a způsobíte škodu),
 • škodou, kterou způsobíte pokud ve funkci člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace (např. jako člen SVJ).

ČSOB Pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti ve variantě pro zaměstnance pracující na klasickou pracovní smlouvu, na dohodu o provedení práce (DPP) i na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pojištění navíc platí po celém světě.

Frenkee box
Nastoupil jsi na brigádu? Pak je nejvyšší čas zvážit pojištění odpovědnosti zaměstnance! Nikdy nevíš, kdy ti něco nedopatřením upadne a ty to pak budeš muset platit z vlastní kapsy. Spočítej si u Frenkeeho, kolik bys za pojištění zaplatil.

Pojištění odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny můžete sjednat ve 3 variantách:

 • pojištění odpovědnosti zaměstnance bez řízení dopravního prostředku,
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance s řízením dopravního prostředku,
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance pro řidiče z povolání.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance bez řízení dopravního prostředku

Pokud při práci neřídíte, pak je tato varianta pojištění tou správnou volbou. Pojištění kryje škody náhodné i takové, které vzniknou zaměstnavateli na základě porušení pracovních povinností při výkonu pracovní činnosti.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance s řízením dopravního prostředku

Tento typ kryje stejné škody jako pojištění předcházející, a navíc se vztahuje i na škody, ke kterým došlo na základě používání dopravního prostředku. Nehodí se ale pro řidiče, který řídí většinu pracovní doby nebo při výkonu povolání řídí vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací nebo plošinové vozíky.

 

Frenkee box
Projížděl jsi stavbou a praskla ti při jízdě pneumatika na služebním autě? Pojištění se na škody na pneumatikách, discích kol a přepravovaných věcech nevztahuje. Pojišťovna škodu proplatí jen v případě, že došlo k dopravní nehodě, byly poškozeny i další věci a nehodu řešila policie.
 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance pro řidiče z povolání

Pokud se větší část pracovního dne věnujete řízení dopravního prostředku nebo ovládáte vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací a plošinové vozíky, pak je vám tento typ pojištění vytvořen přímo na míru. Vedle škod, ke kterým dojde v závislosti na pracovní činnosti řidiče z povolání, kryje toto pojištění také stejné škody jako varianta bez řízení dopravního prostředku.

V jednom z minulých článků pro vás Frenkee zjišťoval, na co se zaměřit a jak správně vybrat pojištění odpovědnosti pro řidiče z povolání.

Pokud se vám momentálně nechce za pojištění odpovědnosti z výkonu povolání utrácet, zkuste se domluvit s vaším zaměstnavatelem. Mohla by ho přesvědčit daňová uznatelnost pojištění odpovědnosti zaměstnance.


Frenkee box
Víš, že zaměstnavatel po tobě může chtít maximálně 4,5 násobku tvého průměrného měsíčního platu? Tuto částku si předem vypočítej a měj ji na paměti, když vybíráš limit pojistného krytí.

ČSOB Pojišťovna nabízí limit pojistného krytí (maximální částka, kterou pojišťovna proplatí) v rozmezí 60 000 až 700 000 Kč.

Frenkee box
Nezapomeň zvolit správnou hodnotu spoluúčasti! Pokud se rozhodneš pro vyšší spoluúčast, pak zaplatíš méně na pojistném a naopak.

U tohoto typu pojištění platí vždy část vzniklé škody i samotný zaměstnanec, nabídky pojištění odpovědnosti zaměstnance u jednotlivých pojišťoven se od sebe liší.

ČSOB Pojišťovna umožňuje zvolit spoluúčast v hodnotě 1000 Kč, 10 % (s minimální spoluúčastí 1000 Kč) nebo 25 % (s minimální spoluúčastí 1000 Kč).

Výhody online pojištění odpovědnosti zaměstnance online u ČSOB Pojišťovny v základní variantě

 • Rychlé sjednání pojištění prostřednictvím online formuláře.
 • Okamžitě znáte cenu pojištění.
 • Sami si zvolíte spoluúčast. U pojištění odpovědnosti zaměstnance platí vždy část škody i samotný zaměstnanec.
 • Rozhodnete se, která varianta pojištění pro zaměstnance je pro vás tou pravou. Jestli pojištění pro zaměstnance, který neřídí, řídí dopravní prostředek nebo je profesionální řidič.
 • Vysoký pojistný limit. ČSOB Pojišťovna nabízí nejvyšší pojistný limit na trhu, a to až 700 000 Kč.
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance od ČSOB Pojišťovny platí po celém světě.
 • Pojištění je vhodné pro zaměstnance, který pracuje na klasickou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce (DPP) i dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Možná připojištění k online pojištění odpovědnosti zaměstnance od ČSOB Pojišťovny

V rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance s řízením dopravního prostředku a pojištění odpovědnosti zaměstnance pro řidiče z povolání nabízí ČSOB Pojišťovna i praktické připojištění pro:

 

 • škody způsobené služebním autem při soukromých cestách.

 

Frenkee box
Používáš služební auto i při víkendových výletech na chatu? Pokud v takové situaci způsobíš na autě škodu, tak po tobě zaměstnavatel může chtít zaplatit celou škodu (ne jen 4,5 násobku tvého průměrného měsíčního platu). Řešením je připojištění!

Odpovědnost za škody, které způsobíte na služebním autě při soukromých cestách, se řídí Občanským zákoníkem a ne Zákoníkem práce.

ČSOB Pojišťovna uhradí vzniklou škodu do výše pojistného limitu, který zvolíte pro pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance online od ČSOB Pojišťovny výhodněji s Frenkeem

Online sjednání přímo s Frenkeem přináší celou řadu výhod:

 • Pojištění odpovědnosti od ČSOB Pojištovny sjednáte během několika minut z pohodlí domova.
 • Okamžitě znáte cenu pojištění.
 • Sleva 10 % za sjednání online a další zvýhodnění.
 • Je možné se připojistit na škody způsobené služebním autem na soukromých cestách.
 • Stačí zadat jen základní identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, telefonní číslo a e-mail.

Co mám dělat v případě škodní události u ČSOB Pojišťovny?

Při hlášení pojistné události v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance u ČSOB Pojišťovny si připravte následující údaje:

 • Číslo pojistné smlouvy.
 • Kdy a kde došlo k pojistné události.
 • Identifikační údaje – pojištěný (jméno, příjmení, bydliště , případně i název firmy a Identifikační číslo – IČO).
 • Identifikační údaje – poškozený (jméno, příjmení, bydliště, případně i název firmy a Identifikační číslo – IČO).
 • Stručné informace o tom, co se stalo a jaký je rozsah poškození.
 • Rozsah škody (případně újmy na zdraví) a její odhadovaná výše.
Frenkee box
Pojišťovna po tobě může chtít i Protokol od Policie ČR (u vandalství a odcizení), Hasičského záchranného sboru (pokud došlo k požáru), nebo také znalecké posudky a plné moci. Předem si tak všechny potřebné dokumenty opatři.

Škodní událost můžete u ČSOB Pojišťovny nahlásit:

 

 • online

 

ČSOB Pojišťovna umožňuje využít praktické on-line zadávání škodní události. Z pohodlí domova zde během pár kliknutí vyplníte vše potřebné.

 

 • telefonicky

 

Pokud dáváte přednost telefonickému kontaktu, pak zavolejte na klientskou linku ČSOB Pojišťovny. Na telefonním čísle 466 100 777 pak stačí z nabídky zvolit možnost 1 (Hlášení pojistné události).

Klientská linka je vám k dispozici od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin. V jiné hodiny stačí zanechat zprávu na záznamníku a nahlásit vše potřebné.

 

 • písemně

 

Pro písemnou komunikaci využijte e-mailovou adresu pojistneudalosti@csobpoj.cz nebo pište na adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo nám. 1458

530 02 Pardubice

 

Potřebné formuláře (Formulář odpovědnost z výkonu povolání pro zaměstnance/ Formulář odpovědnost z výkonu povolání pro zaměstnavatele) najdete na webových stránkách ČSOB Pojišťovny a můžete do nich volně vpisovat veškeré údaje.Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Jak zvolit limit pojistného krytí u pojištění zaměstnance?

  Při rozhodování o výši pojistného krytí je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel po vás může vymáhat maximálně 4,5násobek vašeho průměrného měsíčního platu. Pokud je tedy váš průměrný měsíční plat 30 000 Kč, pak zvolte limit pojistného krytí minimálně 135 000 Kč(4,5 x 30 000). Rozhodně není nutné nastavovat příliš vysoký limit, protože pokud po vás zaměstnavatel vyšší škodu nemůže vymáhat, pojišťovna vám vyšší částku také neproplatí.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Do kdy je možné hlásit škodní událost z pojištění zaměstance?

  Pojistnou událost je nutné nahlásit nejpozději do 15 dnů od zjištění, že ke škodě došlo.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co vše se bere jako dopravní prostředek v pojištění zaměstnance?

  Z pohledu pojišťoven není dopravním prostředkem jen osobní nebo nákladní vozidlo. Do skupiny dopravních prostředků se řadí například i vozidla pro přepravu osob, vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací nebo třeba plošinové vozíky. Patří sem i tahače, letadla, plavidla, kolejová vozidla, mostové jeřáby, manipulační pomůcky na strojní pohon (např. hydraulické plošiny) nebo pojízdné pracovní stroje (např. sekačky).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdo je považován za řidiče z povolání?

  Řidičem z povolání je zaměstnanec, který má v pracovní smlouvě zapsáno „řidič“, ale také zaměstnanec, který jako převažující činnost při výkonu zaměstnání řídí dopravní prostředek. Za řidiče z povolání jsou rovněž považováni řidiči vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků.
  FAQ - odpověďFrenkee avatar Frenkee avatar

Miroslav, 53 let, skladník u dealera vozidel Škoda

Miroslav pracuje jako pracovník na dohodu o provedení práce u dealera, který prodává vozidla značky Škoda. Při poslední směně dostal za úkol přinést ze skladu na servis vyhřívané čelní sklo na model Škoda Kodiaq. Při manipulaci si sklo špatně zajistil a to mu spadlo na zem. Přesto, že díl byl z výroby zabalený v kartonu, uštípl se jeden roh skla, a tím se celý díl stal nepoužitelným. V nákupní ceně stojí sklo 8 000 Kč, které požaduje po Miroslavovi jeho zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že nemá sjednanou odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli, tak musí celou škodu uhradit ze svého. Dohodli se na splátkovém kalendáři. Bohužel pana Miroslava čeká skoro 10 směn, kdy bude do práce chodit prakticky zadarmo, aby škodu umořil.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky