Jak se chovat po dopravní nehodě?

Zajistěte bezpečnost v místě nehody

Zastavte vozidlo a pokuste se zachovat klid. Vždy myslete na své zdraví. Oblékněte si reflexní vestu a snažte se zabezpečit místo dopravní nehody (např. výstražným trojúhelníkem). 

Zjistěte, jestli se někdo zranil

V případě zranění poskytněte první pomoc a kontaktujte:

 • Tísňovou linku (112) 
 • Zdravotnickou záchrannou službu (155) 
 • Hasičský záchranný sbor (150)
 • případně Policii ČR (158)

Zavolejte policii (neplatí vždy)

Policii volejte v těchto případech:

 • Došlo ke zranění nebo usmrcení účastníků dopravní nehody.
 • Nejste schopni zabezpečit obnovení silničního provozu (např.k nehodě došlo uprostřed frekventované křižovatky).
 • Škoda na některém z vozidel je vyšší než 100 tis. Kč (včetně přepravovaných zavazadel).
 • Účastník nehody odmítá podepsat záznam o dopravní nehodě.
 • Nedomluvíte se s dalšími účastníky, kdo dopravní nehodu zavinil.
 • Vznikne škoda na majetku třetí osoby, která není účastníkem dopravní nehody (např. škoda na sloupu veřejného osvětlení, oplocení rodinného domu, srážka se zvěří)
 • Máte podezření na požití alkoholu nebo návykových látek.
 • Viník ujel z místa nehody.

Frenkee box
Víš, že po srážce s divokou zvěří máš povinnost volat Policii ČR? Majitelem zvířete je totiž příslušný myslivecký spolek. Škoda tak byla způsobena tzv. třetí osobě.

Dohodněte se s ostatními účastníky nehody

Nemusíte hlásit dopravní nehodu Policii ČR? Pak je nutné se domluvit s ostatními účastníky nehody na tom, kdo ji způsobil. K tomu využijete formulář evropský záznam o dopravní nehodě, který je dobrý mít pro takový případ ve vozidle. Dohodu o zavinění dopravní nehody musí podepsat všichni účastníci.

Frenkee box
Nemáš formulář pro záznam dopravní nehody? Nic se neděje! Můžeš použít i čistý list papíru. Vše ale by musí být napsáno čitelně a propisovací tužkou.

Požádejte ostatní účastníky nehody o identifikační údaje

Pečlivě si zapište identifikační údaje všech účastníků nehody (také případných svědků), a to především:

 • jméno a příjmení
 • adresu

Vyfotografujte místo nehody

Pokud je to možné, pořiďte co nejdříve fotografie z místa nehody. Zaměřte se především na:

 • rozsah poškození
 • dopravní značení
 • umístění vozidel po dopravní nehodě

Zavolejte asistenční službu

Může se stát, že vaše vozidlo bude po dopravní nehodě nepojízdné. V takovém případě kontaktujte asistenční službu svojí pojišťovny a domluvte se na dalším postupu. Číslo na asistenční linku najdete na zelené kartě.

Frenkee box
Nenech si pomáhat od neznámých asistenčních služeb, které se objeví v místě dopravní nehody (tzv. “lovci nehod”). Vždy se spoléhej jen na oficiální asistenční službu své pojišťovny.

Jak uplatnit škodu z autopojištění, pokud jste dopravní nehodu nezpůsobili?

V případě, že dopravní nehodu způsobil někdo jiný, tak následně v jeho pojišťovně uplatníte nárok na náhradu vzniklé škody. Nejprve ale musíte získat potřebné informace, s proto požádejte viníka nehody o občanský průkaz (případně řidičský průkaz) a zelenou kartu.

Následně opište následující údaje:

 • Jméno, příjmení, adresu
 • Jméno, příjmení, adresu vlastníka vozidla (u firemních vozidel pak: název a sídlo společnosti)
 • Typ vozidla, registrační značku (SPZ), číslo zelené karty – uvedeno na zelené kartě
 • Název pojišťovny, která vydala zelenou kartu

U pojišťovny viníka nehody následně zažádejte o náhradu vzniklé škody

Ověření povinného ručení

Pro ověření povinného ručení stačí navštívit webové stránky ČKP (Česká kancelář pojistitelů). Zde zadáte registrační značku vozidla (SPZ) a zjistíte vše potřebné.

Nahlášení dopravní nehody pojišťovně jako poškozený

Pro uhrazení škody z povinného ručení musíte dopravní nehodu nejprve nahlásit pojišťovně viníka.

Připravte si následující údaje:

 • Číslo pojistné smlouvy (vozidla, které škodu způsobilo).
 • Datum, čas a místo vzniku dopravní nehody.
 • Popis dopravní nehody.
 • Identifikační údaje viníka dopravní nehody.
 • Registrační značka (SPZ) viníka dopravní nehody.
 • Vaše identifikační údaje.
 • Identifikační údaje svědků dopravní nehody.
 • Identifikační údaje poškozeného vozu (velký technický průkaz).
 • Policejní protokol, pokud byla událost vyšetřována Policií ČR. Případně protokol od Hasičského záchranného sboru.
 • Bankovní spojení.

Pojišťovna po vás může požadovat také kopii velkého technického průkazu a řidičského průkazu, fotodokumentaci z místa nehody nebo záznam o nehodě. Následně vás vás pojišťovna vyzve k prohlídce vozidla ve smluvním servisu. Poté vám oznámí výši pojistného plnění a způsob likvidace škody.

Totální škoda a nesouhlas s totální škodou

Pokud je vozidlo natolik poškozené, že se nevyplatí ho opravovat, pak pojišťovna situaci označí za tzv. totální škodu. Pojišťovna viníka by vám měla zaplatit tolik, abyste mohli za stejnou částku pořídit stejné vozidlo. Tak to ale v praxi není pravidlem. V případě nesouhlasu s totální škodou se můžete proti rozhodnutí pojišťovny odvolat a obrátit se na soudního znalce nebo právníka.

Hlášení škody, pokud jste dopravní nehodu způsobili

Pokud jste viníkem nehody, pak poskytněte ostatním účastníkům k nahlédnutí občanský průkaz (řidičský průkaz) a zelenou kartu. Následně kontaktujte svoji pojišťovnu a nahlašte dopravní nehodu.

Pojišťovna po vás bude chtít následující:

 • Číslo pojistné smlouvy (pro vozidlo, které způsobilo dopravní nehodu).
 • Datum, čas a místo vzniku dopravní nehody.
 • Popis dopravní nehody.
 • Identifikační údaje viníka dopravní nehody.
 • Registrační značka (SPZ) vašeho vozidla.
 • Vaše identifikační údaje.
 • Identifikační údaje svědků dopravní nehody.
 • Identifikační údaje poškozeného vozu (velký technický průkaz).
 • Policejní protokol, pokud byla událost vyšetřována Policií ČR. Případně protokol od Hasičského záchranného sboru.

Pojišťovna po vás může požadovat také kopii velkého technického průkazu a řidičského průkazu, fotografie z místa nehody nebo záznam o nehodě. Zbytek už za vás zařídí.

Zvažujete změnu povinného ručení? Frenkee vám poradí a najde pro vás to nejlepší povinné ručení.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je zákonné pojištění vozidel?

  Jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které vychází ze zákona č. 168/1999 Sb. Pravděpodobně ho ale budete znát spíše pod názvem povinné ručení. Jedná se o povinné pojištění a platí pro všechna vozidla, která jsou zapsaná v registru silničních vozidel.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co řeší zákon o pojistné smlouvě?

  Zákon o pojistné smlouvě v minulosti upravoval vztahy, které vznikly na základě pojistné smlouvy. Šlo o zákon č. 37/2004 Sb., který  v současné době už neplatí. Od 1. ledna 2014 je pojištění právně upraveno v novém Občanském zákoníku.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké povinnosti řeší zákon o povinném ručení?

  Zákon o povinném ručení (zákon č. 168/1999 Sb) upravuje povinnosti majitelů vozidel, která jsou zapsaná v registru řidičů. Na základě tohoto zákona musíte mít sjednané povinné ručení.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co kryje povinné ručení?

  Povinné ručení kryje škody, které při dopravní nehodě jako řidič, způsobíte někomu jinému. Pojišťovna v takovém případě hradí škody na majetku a zdraví třetích osob. V případě povinného ručení se neplatí žádná spoluúčast a limit pojistného krytí je vždy minimálně 35 mil. Kč na pojistnou událost. Povinné ručení kryje také škody, které svou jízdou způsobíte zbývajícím cestujícím ve svém vozidle.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co nekryje povinné ručení?

  Povinné ručení nekryje následující škody: Škody, které způsobíte úmyslně. Škody, které utrpěl viník dopravní nehody. Škody vzniklé v souvislosti s konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek. Škody vzniklé při jízdě bez řidičského oprávnění a dále také škody vzniklé při závodech.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaká je spoluúčast u povinného ručení?

  Žádná. Povinné ručení je vždy bez spoluúčasti. Výjimkou jsou pouze připojištění v rámci povinného ručení. V případě připojištění je předem stanovena výše spoluúčasti i speciální limit pojistného krytí.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co dělat, když vás nabourá vozidlo se zahraniční SPZ?

  Opište údaje ze zelené karty, případně z tzv. hraničního pojištění. Zkuste získat fotokopii těchto dokumentů.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co dělat, když vás někdo nabourá a ujede?

  V takovém případě kontaktujte Policii ČR. Pokud jste v zahraničí, tak místní policii. Policejní protokol pak předejte ČKP, která vzniklou škodu uhradí z tzv. garančního fondu.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Lukáš Petrlík, 25 let, nehoda cisterny s obrovskou škodou

Lukáš si při sjednání autopojištění nenechal poradit a šetřil na limitech povinného ručení. “Co bych musel udělat, aby škoda přesáhla 35 000 000 Kč,” říkal si tenkrát. Po 3 letech se mu ale podobná situace stala. Nevěnoval plnou pozornost řízení, když si nastavoval za jízdy navigaci. Podařilo se mu přejet do protisměru a vjel do cesty cisterně. Řidič cisterny se snažil vyhnout čelnímu střetu, což se mu sice povedlo, ale kolem přejel krajnici a cisterna se převrátila. Z havarovaného vozu, respektive z nádrže, začaly vytékat převážené pohonné hmoty do vodovodního řadu. Hasiči vzniklou škodu likvidovali několik týdnů. Škoda na vozidle, újmě na zdraví řidiče cisterny a na majetku se nakonec vyšplhala na téměř 42 000 000 Kč. Z limitu povinného ručení Lukášova pojišťovna vyplnila sjednaný limit 35 mil. Kč na náhradu škod,  zbylých 7 000 000 Kč bude muset zaplatit Lukáš. Rozdíl na povinném ručení s nejnižším limitem (35 mil.), který si Lukáš sjednal, a nejvyšším (200 mil. Kč) bylo přitom asi 800 Kč ročně. Nešetřete na povinném ručení – i malá chyba může způsobit obrovskou škodu.

Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky