Mobilní aplikace

ČSOB autopojištění

V rámci ČSOB povinného ručení ručení máš na výběr ze 3 variant, a stejně tak je tomu i u ČSOB havarijního pojištění. Snadno si tak vybereš pojistku, která bude přesně odpovídat tvým požadavkům. Tyto 2 druhy autopojištění můžeš sjednat samostatně, nebo společně v rámci jedné smlouvy. Součástí pojištění jsou asistenční služby, které přijdou vhod třeba v případě, že píchneš nebo ti dojde benzín.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

ČSOB autopojištění: Co nabízí?

ČSOB Pojišťovna nabízí, v rámci pojištění aut, povinné ručení i havarijní pojištění, které sjednáte buď samostatně, nebo můžete tato 2 pojištění zahrnout do jedné pojistky. Získáte tak komplexní pojištění vozidla, které vám poskytne nadstandardní ochranu.

ČSOB povinné ručení

Máte zájem pouze o povinné ručení? V ČSOB Pojišťovně můžete vybírat ze 3 variant:

 • Standard
 • Dominant
 • Premiant

ČSOB povinné ručení Standard

ČSOB povinné ručení Standard nabízí pojistný limit 44/35 mil. Kč (pro újmy na zdraví/škody na majetku). Součástí pojištění je úrazové pojištění řidiče (pojistný limit 100 tis. Kč), pojištění osobních věcí řidiče (pojistný limit 5 tis. Kč), pojištění osobních věcí rodinných příslušníků (pojistný limit 5 tis. Kč) a samozřejmostí jsou také asistenční služby.

ČSOB povinné ručení Dominant

ČSOB povinné ručení Dominant s limitem pojistného krytí 100/100 mil. Kč obsahuje stejná pojištění jako předchozí varianta, liší se ale ve výši jednotlivých pojistných limitů. Na úrazové pojištění řidiče se vztahuje pojistný limit 200 tis. kč, na pojištění osobních věcí řidiče a pojištění osobních věcí rodinných příslušníků pak pojistný limit 10 tis. Kč. Stejně jako u předchozí varianty jsou zahrnuty i asistenční služby.

ČSOB povinné ručení Premiant 

ČSOB povinné ručení Premiant nabízí nejvyšší pojistný limit, a to až 200/200 mil. Kč. Součástí pojistky je opět úrazové pojištění řidiče (pojistný limit 300 tis. Kč) a pojištění osobních věcí řidiče a rodinných příslušníků (obě pojištění s pojistným limitem 15 tis. Kč). K tomu navíc pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě (pojistný limit 10 tis. Kč) a zapůjčení náhradního vozidla při střetu, pádu nebo nárazu (pojistný limit 10 tis. Kč). Opět jsou zahrnuty také asistenční služby.

ČSOB povinné ručení: Možná připojištění

ČSOB povinné ručení můžete vylepšit prostřednictvím těchto připojištění k pojištění vozidel:

 • Pojištění nákladů na půjčovné: Vztahuje se na situace, kdy je vozidlo poškozené, zničené nebo odcizené (minimálně na 24 hodin). Pojišťovna v takovém případě hradí náklady na půjčovné vozidla, které bude stejné nebo nižší třídy. Pojistný limit můžete nastavit na částku 10, 20 nebo 30 tis. Kč. Spoluúčast je 500 Kč.
 • Pojištění okenních skel: Týká se všech obvodových skel vozidla (s výjimkou panoramatické střechy vozidla a střešních oken). Pojistný limit volíte v rozmezí od 5 do 20 tis. Kč. Spoluúčast je nastavena na 10 % (v prvních měsících pojištění 50 %).

 • Pojištění proti odcizení: Platí pro případ odcizení vozidla nebo jeho výbavy v důsledku krádeže nebo loupeže. Pojišťovna vám vyplatí obvyklou cenu vozidla (tržní hodnotu vozidla v době jeho odcizení). Podmínkou pro sjednání pojištění proti krádeži auta (nebo jiného druhu vozidla) je dostatečné zabezpečení vozidla, které posoudí technik při osobní prohlídce. Spoluúčast můžete nastavit v rozmezí od 2 do 20 tis. Kč.
 • Živelní pojištění: Chrání vás pro případ krupobití, povodně a záplavy, požáru, vichřice, úderu blesku a pádu předmětů, které mají za následek poškození vozidla. Volíte pojistný limit ve výši 50 nebo 100 tis. Kč. Pevně daná spoluúčast ve výši 500 Kč.
 • Střet se zvěří: Pojištění vás chrání v situaci, kdy dojde ke střetu vozidla se zvěří (náraz srny, překousání kabelů kunou). Limit pojistného plnění můžete nastavit na částku 50 nebo 100 tis. Kč. Spoluúčast je nastavena na 500 Kč.
 • Úrazové pojištění přepravovaných osob: Zahrnuje pojištění spolucestujících pro případ smrti, trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného. Výše pojistných limitů závisí na zvolené variantě (základní, střední, nejvyšší).

 • Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou: Nárok na doživotní rentu vzniká v důsledku trvalých následků úrazu. Výše doživotní renty vychází ze zvolené varianty pojištění (Basic, Standard, VIP) a věku řidiče v okamžiku úrazu. V případě smrti řidiče je vyplaceno pojistné plnění ve výši 50 tis. Kč.

 • Pojištění právní ochrany: Toto pojištění se sjednává s pojistným limitem ve výši 50 tis. Kč. Vztahuje se na řidiče a osoby cestující v pojištěním vozidle. Do pojištění je zahrnuta odměna právního zástupce a komunikace prostřednictvím telefonu a e-mailu.
 • Pojištění zavazadel: V rámci tohoto pojištění můžete zvolit pojistný limit ve výši 10 nebo 20 tis. Kč. Spoluúčast je pevně nastavena na 500 Kč. Pojištění se vztahuje na zavazadla převážená ve vozidle a věci uložené v zavazadlovém prostoru zaparkovaného vozidla.
 • Nadstandardní asistenční služby: V rámci nadstandardních asistenčních služeb vybíráte ze dvou variant (Nadstandard, Bez limitu). V pojištění jsou zahrnuty následující služby: oprava, odtah nebo úschova nepojízdného vozidla, nouzové ubytování, doprava domů nebo do cílové destinace, poskytnutí půjčky na opravu vozidla a odtah nepojízdného vozidla do České republiky.

ČSOB havarijní pojištění

ČSOB havarijní pojištění můžete sjednat samostatně, nebo spolu s ČSOB povinným ručením. Vybírat můžete ze 3 balíčků havarijního pojištění (názvy jsou stejné jako u ČSOB povinného ručení):

 • Standard
 • Dominant
 • Premiant

Pojistným limitem je hodnota vozu v den škody. V rámci ČSOB havarijního pojištění volíte spoluúčast v rozmezí od 2 do 20 tis. Kč.

ČSOB havarijní pojištění Standard

ČSOB havarijní pojištění Standard zahrnuje škody na vlastním vozidle při jakékoli nehodě (včetně střetu se zvěří) a pojištění vozidla proti všem přírodním živlům. Součástí pojištění jsou také asistenční služby.

ČSOB havarijní pojištění Dominant

Varianta ČSOB havarijní pojištění Dominant se vztahuje na stejné situace jako předchozí balíček, a k tomu navíc obsahuje pojištění vozu proti odcizení a vandalismu. V pojištění jsou zahrnuty také asistenční služby.

ČSOB havarijní pojištění Premiant

ČSOB havarijní pojištění Premiant je speciálně navrženo pro nová vozidla, která nejsou v silničním provozu déle než 3 roky. Kryje stejné škody jako předchozí balíček (včetně asistenčních služeb), a k tomu navíc obsahuje pojištění GAP (garance pojistné částky). 

ČSOB havarijní pojištění: Možná připojištění

K ČSOB havarijnímu pojištění můžete zvolit připojištění okenních skel, pojištění nákladů na půjčovné, pojištění posádky, úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou, pojištění právní ochrany, pojištění zavazadel nebo nadstandardní asistenční služby.

ČSOB autopojištění: Výhody

ČSOB autopojištění nabízí svým klientům celou řadu výhod:

 • Nemusíte osobně chodit na pobočku pojišťovny, pojištění aut sjednáte i z pohodlí domova nebo přes mobilní telefon.
 • Sleva za online sjednání. Při online sjednání ČSOB autopojištění máte nárok až na 20% slevu.
 • ČSOB Povinné ručení a ČSOB Havarijní pojištění automaticky platí i v zahraničí. Pojištění se vztahuje na pojistné události na zeměpisném území Evropy a na území celého Turecka.
 • Pojistný limit až 200 mil. Kč v rámci ČSOB povinného ručení
 • ČSOB Pojišťovna uznává bonus za bezeškodní průběh od České kanceláře pojistitelů. Pro výpočet bonusu stačí zadat rodné číslo (v případě podnikatelů a fyzických osob pak identifikační číslo).

 • V rámci většiny připojištění nastavíte spoluúčast na pevnou částku. Nezáleží tedy na tom, jak vysoká je vzniklá škoda, vy zaplatíte vždy jen předem smluvenou částku. Výjimkou je pojištění okenních skel, které se sjednává s procentuální spoluúčastí.
 • Bohatá nabídka připojištění. ČSOB povinné ručení i ČSOB havarijní pojištění můžete doplnit o nabízená připojištění. Vytvoříte si tak pojištění auta přesně na míru.
 • Všechny varianty ČSOB autopojištění zahrnují asistenční služby zdarma.

ČSOB autopojištění: Hlášení škodní události

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, postupujte následovně:

 • Zastavte vozidlo a zajistěte bezpečnost v místě nehody (např. varovná světla, reflexní vesta, výstražný trojúhelník).
 • Přivolejte záchrannou službu, hasiče, policii (jestliže to situace vyžaduje).

 • Vyfoťte místo vzniku škodní události a poškození na vozidle.
 • Vyplňte záznam o dopravní nehodě, ten podepište, a požádejte o podpis zbývající účastníky nehody.

Jestliže je vozidlo nepojízdné, nebo v případě nejasností, kontaktujte asistenční službu ČSOB Pojišťovny na telefonním čísle +420 222 803 442 nebo +420 466 100 777. Asistenci můžete využít každý den, 24 hodin denně.

Škodu v rámci ČSOB autopojištění můžete následně nahlásit:

 

 • telefonicky

 

Zavolejte na klientskou linku 466 100 777, zvolte volbu č. 1 (Oznámení pojistné události). Linka je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

 

 • online

 

Využít můžete také formulář pro hlášení škody, který najdete na webových stránkách pojišťovny.

Často se ptáte

 • Co nekryje povinné ručení?
  Zobrazit odpověď
  Co nekryje povinné ručení?
 • Co je havarijní pojištění a co kryje?
  Zobrazit odpověď
  Co je havarijní pojištění a co kryje?
 • Co nekryje havarijní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Co nekryje havarijní pojištění?
 • Mám zájem o ČSOB havarijní pojištění vozidel, je nutné absolvovat prohlídku vozidla?
  Zobrazit odpověď
  Mám zájem o ČSOB havarijní pojištění vozidel, je nutné absolvovat prohlídku vozidla?
 • V rámci ČSOB autopojištění jsem zvolil také úrazové pojištění přepravovaných osob. Na základě čeho se pojišťovna rozhoduje při vyhodnocování závažnosti úrazu?
  Zobrazit odpověď
  V rámci ČSOB autopojištění jsem zvolil také úrazové pojištění přepravovaných osob. Na základě čeho se pojišťovna rozhoduje při vyhodnocování závažnosti úrazu?

 

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Helena Radvanská, 40 let, řádění vandala v ulici

Paní Helena bydlí v centru Prahy. Jednou ráno přišla ke svému autu a zjistila, že má poškrábaný lak na karoserii. Stejně poškozená byla i ostatní auta v ulici. Helena ani chvíli neváhala a vše nahlásila Policii ČR, která přijela a škodu zdokumentovala. A udělala dobře. U pojišťovny měla sjednané připojištění proti vandalismu. Aby pojišťovna plnila, tak je nezbytně nutná účast a protokol Policie. Při uplatnění škody od vandala (nemusí být zjištěný) se většinou neúčtuje spoluúčast, ale pokud by Helena Policii nezavolala, musela by škodu nahlásit z havarijního pojištění a spoluúčast by zaplatila – v jejím případě byla pevných 10 000 Kč.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0