Mobilní aplikace

Pojištění pro cizince: Srovnání typů

Cizinci v ČR musí mít sjednané zdravotního pojištění, ale existuje jich celá řada. Pojďme se na ně teď zaměřit, ať v tom máš do budoucna jasno a nic tě nezaskočí.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Cizinec, který dlouhodobě pobývá v ČR, musí mít zdravotní pojištění

Povinnost platit zdravotní pojištění se týká, vedle občanů ČR, také cizinců. Platba zdravotního pojištění může probíhat v rámci všeobecného zdravotního pojištění, nebo komerčního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění cizinců: Cena

Cena zdravotního pojištění v rámci VZP se odvíjí od výše příjmu, zatímco u komerčního zdravotního pojištění se liší podle toho, jakou variantu pojištění zvolíte.

VZP pro cizince

Cizinec, který je součástí veřejného zdravotního pojištění, může využívat preventivní i akutní zdravotní služby, jak uvádí § 13 Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Cizinec má povinnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění, pokud je zaměstnán u firmy se sídlem v ČR, nebo má trvalý pobyt v ČR.

 • Zdravotní pojištění začíná platit dnem, kdy se stal cizinec zaměstnancem, nebo získal povolení k trvalému pobytu.
 • Zaniká pak dnem, kdy přestal být zaměstnancem, nebo skončil jeho trvalý pobyt na území ČR.

Pokud vás zajímá, jak funguje zdravotní pojištěním občanů EU, přečtěte si článek, který jsme věnovali tomuto tématu.

Formulář pro přihlášení cizince k VZP (všeobecnému zdravotnímu pojištění)

Jste zaměstnavatel a řešíte, jak přihlásit k VZP cizince? Formulář a kódy důležité pro jeho vyplnění najdete na webových stránkách veřejné zdravotní pojišťovny, kterou zaměstnanec zvolil.

Řešíte přihlášení k VZP jako cizince sám za sebe? Pak musíte přijít na pobočku pojišťovny a vyplnit tzv. Evidenční list.

Novorozené dítě a nárok na VZP

Samostatnou kapitolou je pak nárok na veřejné zdravotní pojištění u novorozeného dítěte. Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v České republice povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění (VZP). Nový přístup vychází ze zákona č. 274/2021 Sb., který upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Změna se týká především novorozenců, jejichž matka vlastní povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, ale otec nemá v ČR trvalý pobyt. Novinka s sebou přináší několik pravidel:

 • Dítě se stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění ode dne narození.
 • Narození dítěte je nutné nahlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka. 

 • Nově narozené dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění na omezenou dobu. Přesněji tedy do konce měsíce, kdy završí 60 dnů věku.
 • Po uplynutí 60 dnů věku je pro novorozence třeba sjednat komplexní zdravotní pojištění.
 • Pojistné hradí za novorozence rodič nebo zákonný zástupce.
 • Pojistné se platí jednorázově, a to kdykoli v období 60 dnů od narození.

Komerční zdravotní pojištění

Komerční zdravotní pojištění je pro vás povinné v případě, že nemáte nárok na všeobecné zdravotní pojištění a plánujete zůstat na území ČR. Na základě nové legislativy upravující pobyt cizinců na území ČR, která platí od 2. 8. 2021, si může cizinec sjednat komerční zdravotní pojištění v libovolné pojišťovně jen na 90 dnů. U pobytů delších než 90 dnů musí využít služeb pojišťovny VZP.

Po uzavření pojištění získáte od komerční zdravotní pojišťovny kontakty na smluvní zdravotnická zařízení, která můžete navštívit. Případně vás v pojistné smlouvě upozorní, že před ošetřením musíte kontaktovat asistenční službu, která vás nasměruje k vhodnému lékaři.

Jednotlivé nabídky komerčního pojištění se od sebe liší pojistnými limity nebo také počtem smluvních zdravotnických zařízení. Limit pojištění na jednu pojistnou událost je minimálně 60 000 EUR v případě nutné a neodkladné péče a 75 000 EUR v rámci komplexního zdravotního pojištění.

V rámci komerčního zdravotního pojištění rozlišujeme:

Nutná a neodkladná péče

Pojištění nutné a neodkladné péče se hodí především pro cizince, kteří plánují pouze krátký pobyt na území ČR. Délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů. Nižší pořizovací cena ale přináší i negativa. Pojištění platí pouze pro akutní ošetření a veškerá další vyšetření musíte hradit sami.

Komplexní zdravotní pojištění

Další variantou je komplexní zdravotní pojištění. Tento typ komerčního zdravotního pojištění se týká především cizinců, kteří plánují v ČR zůstat déle než 90 dnů a žádají o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Případně také cizinců, kteří dávají přednost rozsáhlejšímu krytí. Do pojištění jsou kromě nutné a neodkladné péče zahrnuta i další vyšetření. S tímto druhem pojištění se nejvíce přiblížíte službám v rámci veřejného zdravotního pojištění. Více o jednotlivých variantách komplexního zdravotního pojištění zjistíte třeba v našem průvodci, který jednotlivé nabídky srovnává.

Často se ptáte

 • Co je to preventivní péče?
  Zobrazit odpověď
  Co je to preventivní péče?
 • Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?
  Zobrazit odpověď
  Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?
 • Co jsou to akutní zdravotní služby?
  Zobrazit odpověď
  Co jsou to akutní zdravotní služby?
 • Co je to Evidenční list?
  Zobrazit odpověď
  Co je to Evidenční list?
 • Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
  Zobrazit odpověď
  Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
 • Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?
  Zobrazit odpověď
  Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0