Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Cizinec, který dlouhodobě pobývá v ČR, musí mít zdravotní pojištění

Povinnost platit zdravotní pojištění se týká, vedle občanů ČR, také cizinců. Platba zdravotního pojištění může probíhat v rámci všeobecného zdravotního pojištění, nebo komerčního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění cizinců: Cena

Cena zdravotního pojištění v rámci VZP se odvíjí od výše příjmu, zatímco u komerčního zdravotního pojištění se liší podle toho, jakou variantu pojištění zvolíte.

VZP pro cizince

Cizinec, který je součástí veřejného zdravotního pojištění, může využívat preventivní i akutní zdravotní služby, jak uvádí § 13 Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Cizinec má povinnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění, pokud je zaměstnán u firmy se sídlem v ČR, nebo má trvalý pobyt v ČR.

 • Zdravotní pojištění začíná platit dnem, kdy se stal cizinec zaměstnancem, nebo získal povolení k trvalému pobytu.
 • Zaniká pak dnem, kdy přestal být zaměstnancem, nebo skončil jeho trvalý pobyt na území ČR.

Pokud vás zajímá, jak funguje zdravotní pojištěním občanů EU, přečtěte si článek, který jsme věnovali tomuto tématu.

Frenkee box
Víš, že pokud máš nárok na veřejné zdravotní pojištění, tak se automaticky stáváš pojištěncem pojišťovny VZP (Všeobecné zdravotní pojišťovny)?

Formulář pro přihlášení cizince k VZP (všeobecnému zdravotnímu pojištění)

Jste zaměstnavatel a řešíte, jak přihlásit k VZP cizince? Formulář a kódy důležité pro jeho vyplnění najdete na webových stránkách veřejné zdravotní pojišťovny, kterou zaměstnanec zvolil.

Řešíte přihlášení k VZP jako cizince sám za sebe? Pak musíte přijít na pobočku pojišťovny a vyplnit tzv. Evidenční list.

Frenkee box
Nezapomeň, že každou změnu osobních údajů nebo změnu adresy musíš ohlásit pojišťovně maximálně do 30 dnů.

Novorozené dítě a nárok na VZP

Samostatnou kapitolou je pak nárok na veřejné zdravotní pojištění u novorozeného dítěte. Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v České republice povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění (VZP). Nový přístup vychází ze zákona č. 274/2021 Sb., který upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Změna se týká především novorozenců, jejichž matka vlastní povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, ale otec nemá v ČR trvalý pobyt. Novinka s sebou přináší několik pravidel:

 • Dítě se stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění ode dne narození.
 • Narození dítěte je nutné nahlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka. 

Frenkee box
Pokud matka novorozence není účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, tak se novorozenec nahlásí zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec. V případě, že ani to není možné, novorozené dítě se nahlásí na Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (VZP).

 • Nově narozené dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění na omezenou dobu. Přesněji tedy do konce měsíce, kdy završí 60 dnů věku.
 • Po uplynutí 60 dnů věku je pro novorozence třeba sjednat komplexní zdravotní pojištění.
 • Pojistné hradí za novorozence rodič nebo zákonný zástupce.
 • Pojistné se platí jednorázově, a to kdykoli v období 60 dnů od narození.

Komerční zdravotní pojištění

Komerční zdravotní pojištění je pro vás povinné v případě, že nemáte nárok na všeobecné zdravotní pojištění a plánujete zůstat na území ČR. Na základě nové legislativy upravující pobyt cizinců na území ČR, která platí od 2. 8. 2021, si může cizinec sjednat komerční zdravotní pojištění v libovolné pojišťovně jen na 90 dnů. U pobytů delších než 90 dnů musí využít služeb pojišťovny VZP.

Po uzavření pojištění získáte od komerční zdravotní pojišťovny kontakty na smluvní zdravotnická zařízení, která můžete navštívit. Případně vás v pojistné smlouvě upozorní, že před ošetřením musíte kontaktovat asistenční službu, která vás nasměruje k vhodnému lékaři.

Jednotlivé nabídky komerčního pojištění se od sebe liší pojistnými limity nebo také počtem smluvních zdravotnických zařízení. Limit pojištění na jednu pojistnou událost je minimálně 60 000 EUR v případě nutné a neodkladné péče a 75 000 EUR v rámci komplexního zdravotního pojištění.

Frenkee box
Jestli potřebuješ rychlé zdravotní ošetření, tak nemusíš hledat asistenční kartičku a volat na infolinku. Dostav se jednoduše do nejbližšího zdravotnického zařízení. Zdraví je přednější a i pojišťovny to vidí stejně.

V rámci komerčního zdravotního pojištění rozlišujeme:

Nutná a neodkladná péče

Pojištění nutné a neodkladné péče se hodí především pro cizince, kteří plánují pouze krátký pobyt na území ČR. Délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů. Nižší pořizovací cena ale přináší i negativa. Pojištění platí pouze pro akutní ošetření a veškerá další vyšetření musíte hradit sami.

Komplexní zdravotní pojištění

Další variantou je komplexní zdravotní pojištění. Tento typ komerčního zdravotního pojištění se týká především cizinců, kteří plánují v ČR zůstat déle než 90 dnů a žádají o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Případně také cizinců, kteří dávají přednost rozsáhlejšímu krytí. Do pojištění jsou kromě nutné a neodkladné péče zahrnuta i další vyšetření. S tímto druhem pojištění se nejvíce přiblížíte službám v rámci veřejného zdravotního pojištění. Více o jednotlivých variantách komplexního zdravotního pojištění zjistíte třeba v našem průvodci, který jednotlivé nabídky srovnává.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je to preventivní péče?

  V rámci preventivní péče lékař provede zdravotní prohlídky, aby bylo možné předejít vzniku onemocnění. Součástí preventivní péče je také očkování.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?

  Komerční pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče na 90 dnů nabízejí pojišťovny Slavia, UNIQA, Maxima, AXA Assistance a ERGO. U AXA Assistance můžete stále sjednat také komplexní zdravotní pojištění na 90 dnů. V souvislosti s novou legislativou, která vstoupila v platnost 2. 8. 2021, může komerční zdravotní pojištění pro delší pobyty nově nabízet pouze pojišťovna VZP.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co jsou to akutní zdravotní služby?

  Účelem ošetření je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to Evidenční list?

  Evidenční list slouží k vyplnění osobních údajů.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?

  Dlouhodobý pobyt je určen zejména pro cizince ze třetích zemí, kteří plánují zůstat na území ČR déle než 6 měsíců. Trvalý pobyt může být udělen cizincům, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu 5 let, a to na základě dlouhodobého pobytu nebo dalších druhů pobytu, jak je upraveno v cizineckém zákoně.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?

  Smluvní zdravotnická zařízení jsou místa, se kterými má daná pojišťovna uzavřenou smlouvu a vy je tedy v případě zdravotních potíží můžete navštívit. Počet smluvních zdravotnických zařízení se u každé pojišťovny liší. Konkrétní adresu zjistíte buď ze seznamu, který získáte po sjednání pojištění, nebo po zavolání na asistenční službu.
  FAQ - odpověď

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky