Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Zákon č. 326 1999 Sb. o pobytu cizinců

Schválení novely zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců trvalo skutečně dlouho a schválena byla 18. června 2019. Hlavním důvodem, proč byla úprava nutná, byla směrnice Evropského parlamentu, kterou musí ČR respektovat.

Novela zákona upravuje především otázku:

 • Dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti
 • Zaměstnaneckých karet
 • Adaptačně-integračního kurzu
 • Kvót pro ekonomickou migraci
 • Mimořádného pracovního víza

Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti

Jde o nový druh pobytového povolení, které se týká:

 • Studentů, kteří dokončili studium na vysoké škole v ČR.
 • Výzkumných pracovníků (včetně rodinných příslušníků).

Pokud patříte do jedné z těchto skupin, pak nově můžete zůstat na území ČR až 9 měsíců, najít si tu zaměstnání nebo případně zahájit vlastní podnikání. Tento typ pobytového povolení ale nebude možné dále prodlužovat.

Frenkee box
Máš povolení k pobytu z jiného státu EU, protože jsi student nebo vědecký pracovník? V takovém případě můžeš zůstat na území ČR v bezvízovém režimu až 1 rok.

Zaměstnanecké karty

Novela zákona nově zpřísňuje otázku zaměstnaneckých karet pro cizince ze třetích zemí mimo EU. K této změně došlo hlavně z důvodu ochrany zaměstnavatelů a omezení různých neférových praktik.

Jde především o různá omezení, která se tohoto typu povolení týkají, mezi nimi například:

 • Změnit zaměstnavatele může cizinec nejdříve za 6 měsíců od chvíle, kdy získal zaměstnaneckou kartu.
 • Nemůže změnit zaměstnavatele v případě, že je budoucím zaměstnavatelem agentura práce.
 • Jakékoliv změny musí držitel karty oznámit Ministerstvu vnitra ČR nejpozději do 30 dnů před plánovanou změnou.

Adaptačně-integrační kurz

Nově budou cizinci muset navštívit adaptačně-integrační kurz. Tato podmínka se ale týká pouze cizinců z třetích zemí mimo EU a neplatí pro cizince, kteří získají povolení k pobytu před 1. 1. 2021.

Kurz potrvá celkem 4 hodiny a cizinci se v něm dozví více třeba o kulturním prostředí ČR nebo o právech a povinnostech, které mají.

Frenkee box
Víš, že pokud se nezúčastníš adaptačně-integračního kurzu, můžeš dostat pokutu až 10 000 Kč?

Kvóty pro ekonomickou migraci

Cílem je přivést do ČR kvalifikované zaměstnance. Kvóty jasně stanoví počet žádostí o povolení k pobytu za účelem výdělku. Pokud dojde k naplnění kvót, úřad už nebude přijímat žádné další žádosti. Úřad, kterého se kvóty týkají, vyvěsí informace o nich na úřední desce a internetových stránkách. Cizinci tak dopředu vědí, kolik je volných míst a mohou se tak lépe rozhodnout.

Frenkee box
Kvóty pro ekonomickou migraci se týkají jen cizinců, kteří žádají ze zahraničí.

Mimořádné pracovní vízum

Tímto způsobem se snaží ČR nově řešit problém s nedostatkem pracovníků na trhu práce. Doplňuje už existující 6měsíční sezónní vízum.

Vláda tak může pružně reagovat na aktuální situaci na pracovním trhu a stanoví:

 • Zdrojové země
 • Ekonomická odvětví
 • Maximální počet vydaných povolení

Platnost u tohoto typu víza bude nejvíce 1 rok a nebude možné ho na území ČR dále prodlužovat.

Komerční pojištění cizinců: Nová legislativa upravující zákon č. 326/1999 Sb.

Dne 2. 8. 2021 vstoupil v platnost zákon č. 274/2021 Sb., který upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Zásadní změnou je především otázka zdravotního pojištění cizinců na území ČR. Nově může komerční pojištění cizinců pro pobyty delší než 90 dnů nabízet pouze pojišťovna VZP. Tato změna bude platit následujících 5 let.

Frenkee box
V reakci na nový zákon většina komerčních pojišťoven vyřadila ze své nabídky balíčky komplexního zdravotního pojištění, a to i pro pobyty kratší než 90 dnů. Nově tedy nabízejí pouze zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče pro krátkodobé pobyty (do 90 dnů).

Zákon č. 274/2021 Sb. se věnuje také otázce vystoupení Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a upravuje podmínky pobytu pro občany těchto zemí:

 • Občané Velké Británie a Severního Irska a jejich rodinní příslušníci, kteří v tzv. přechodném období (od 1. 2. 2020 do 31.12. 2020) pobývali na území ČR zde mohou zůstat i nadále a je na ně pohlíženo jako na občany EU.
 • Občané Velké Británie a Severního Irska a jejich rodinní příslušníci, kteří před přechodným obdobím ani během přechodného období (viz výše) nepobývali na území ČR jsou z pohledu migrační a azylové politiky ČR považováni za občany třetích zemí. Více informací najdete přímo na webových stránkách Ministerstvo vnitra České republiky.

Upravené znění zákona řeší rovněž otázku veřejného zdravotního pojištění pro novorozené děti cizinců. Změna se týká především novorozenců, jejichž matka vlastní povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, ale otec nemá v ČR trvalý pobyt. Dítě se stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění v den narození. Úhradu pojištění provede rodič nebo zákonný zástupce. Po uplynutí 60 dnů věku se musí dítě stát účastníkem komerčního zdravotního pojištění.

Frenkee box
Chceš zjistit více o VZP pro novorozence? Potřebné odpovědi najdeš v mém průvodci, který řeší pojištění pro cizince (srovnání typů).

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co znamená pojem třetí země?

  Jde o všechny země s výjimkou zemí Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a
   Švýcarska. Po Brexitu na seznam tzv. třetích zemí patří i Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to zaměstnanecká karta?

  Zaměstnanecká karta je povolení k pobytu. Umožňuje přechodný pobyt, který je delší než 3 měsíce, pro výkon zaměstnání, na které cizinec povolení získal.
  FAQ - odpověď

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky