Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Od 2. 8. 2021 platí nová česká legislativa, která stanovila, že po dobu příštích 5 let bude zdravotní pojištění pro cizince moci sjednávat pouze pojišťovna VZP. Stále si u nás můžete sjednat pojištění cizinců v balíčku Neodkladné péče, nebo Komplexního zdravotního pojištění od pojišťoven AXA a ERGO – po 2.8.2021 ale pouze na 90 dnů, tedy od začátku platnosti pojištění až do 90. dne pobytu na území České republiky, a pojištění už nelze využít jako poklad z žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů. Smlouvy sjednané do 2.8.2021 stále slouží jako doklad o cestovním zdravotním pojištění pro účely vízového řízení.

Zákon č. 326 1999 Sb. o pobytu cizinců

Schválení novely zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců trvalo skutečně dlouho a schválena byla 18. června 2019. Hlavním důvodem, proč byla úprava nutná, byla směrnice Evropského parlamentu, kterou musí ČR respektovat.

Novela zákona upravuje především otázku:

 • Dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti
 • Zaměstnaneckých karet
 • Adaptačně-integračního kurzu
 • Kvót pro ekonomickou migraci
 • Mimořádného pracovního víza

Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti

Jde o nový druh pobytového povolení, které se týká:

 • Studentů, kteří dokončili studium na vysoké škole v ČR.
 • Výzkumných pracovníků (včetně rodinných příslušníků).

Pokud patříte do jedné z těchto skupin, pak nově můžete zůstat na území ČR až 9 měsíců, najít si tu zaměstnání nebo případně zahájit vlastní podnikání. Tento typ pobytového povolení ale nebude možné dále prodlužovat.

Frenkee box
Máš povolení k pobytu z jiného státu EU, protože jsi student nebo vědecký pracovník? V takovém případě můžeš zůstat na území ČR v bezvízovém režimu až 1 rok.

Zaměstnanecké karty

Novela zákona nově zpřísňuje otázku zaměstnaneckých karet pro cizince ze třetích zemí mimo EU. K této změně došlo hlavně z důvodu ochrany zaměstnavatelů a omezení různých neférových praktik.

Jde především o různá omezení, která se tohoto typu povolení týkají, mezi nimi například:

 • Změnit zaměstnavatele může cizinec nejdříve za 6 měsíců od chvíle, kdy získal zaměstnaneckou kartu.
 • Nemůže změnit zaměstnavatele v případě, že je budoucím zaměstnavatelem agentura práce.
 • Jakékoliv změny musí držitel karty oznámit Ministerstvu vnitra ČR nejpozději do 30 dnů před plánovanou změnou.

Adaptačně-integrační kurz

Nově budou cizinci muset navštívit adaptačně-integrační kurz. Tato podmínka se ale týká pouze cizinců z třetích zemí mimo EU a neplatí pro cizince, kteří získají povolení k pobytu před 1. 1. 2021.

Kurz potrvá celkem 8 hodin a cizinci se v něm dozví více třeba o kulturním prostředí ČR nebo o právech a povinnostech, které mají.

Frenkee box
Víš, že pokud se nezúčastníš adaptačně-integračního kurzu, můžeš dostat pokutu až 10 000 Kč?

Kvóty pro ekonomickou migraci

Cílem je přivést do ČR kvalifikované zaměstnance. Kvóty jasně stanoví počet žádostí o povolení k pobytu za účelem výdělku. Pokud dojde k naplnění kvót, úřad už nebude přijímat žádné další žádosti. Úřad, kterého se kvóty týkají, vyvěsí informace o nich na úřední desce a internetových stránkách. Cizinci tak dopředu vědí, kolik je volných míst a mohou se tak lépe rozhodnout.

Frenkee box
Kvóty pro ekonomickou migraci se týkají jen cizinců, kteří žádají ze zahraničí.

Mimořádné pracovní vízum

Tímto způsobem se snaží ČR nově řešit problém s nedostatkem pracovníků na trhu práce. Doplňuje už existující 6měsíční sezónní vízum.

Vláda tak může pružně reagovat na aktuální situaci na pracovním trhu a stanoví:

 • Zdrojové země
 • Ekonomická odvětví
 • Maximální počet vydaných povolení

Platnost u tohoto typu víza bude nejvíce 1 rok a nebude možné ho na území ČR dále prodlužovat.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co znamená pojem třetí země?

  Jde o všechny země s výjimkou zemí Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a
  Švýcarska.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to zaměstnanecká karta?

  Zaměstnanecká karta je povolení k pobytu. Umožňuje přechodný pobyt, který je delší než 3 měsíce, pro výkon zaměstnání, na které cizinec povolení získal.
  FAQ - odpověď

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky