Mobilní aplikace

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Zákon č. 326 1999 Sb. o pobytu cizinců

Schválení novely zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců trvalo skutečně dlouho a schválena byla 18. června 2019. Hlavním důvodem, proč byla úprava nutná, byla směrnice Evropského parlamentu, kterou musí ČR respektovat.

Novela zákona upravuje především otázku:

 • Dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti
 • Zaměstnaneckých karet
 • Adaptačně-integračního kurzu
 • Kvót pro ekonomickou migraci
 • Mimořádného pracovního víza

Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti

Jde o nový druh pobytového povolení, které se týká:

 • Studentů, kteří dokončili studium na vysoké škole v ČR.
 • Výzkumných pracovníků (včetně rodinných příslušníků).

Pokud patříte do jedné z těchto skupin, pak nově můžete zůstat na území ČR až 9 měsíců, najít si tu zaměstnání nebo případně zahájit vlastní podnikání. Tento typ pobytového povolení ale nebude možné dále prodlužovat.

Zaměstnanecké karty

Novela zákona nově zpřísňuje otázku zaměstnaneckých karet pro cizince ze třetích zemí mimo EU. K této změně došlo hlavně z důvodu ochrany zaměstnavatelů a omezení různých neférových praktik.

Jde především o různá omezení, která se tohoto typu povolení týkají, mezi nimi například:

 • Změnit zaměstnavatele může cizinec nejdříve za 6 měsíců od chvíle, kdy získal zaměstnaneckou kartu.
 • Nemůže změnit zaměstnavatele v případě, že je budoucím zaměstnavatelem agentura práce.
 • Jakékoliv změny musí držitel karty oznámit Ministerstvu vnitra ČR nejpozději do 30 dnů před plánovanou změnou.

Adaptačně-integrační kurz

Nově budou cizinci muset navštívit adaptačně-integrační kurz. Tato podmínka se ale týká pouze cizinců z třetích zemí mimo EU a neplatí pro cizince, kteří získají povolení k pobytu před 1. 1. 2021.

Kurz potrvá celkem 4 hodiny a cizinci se v něm dozví více třeba o kulturním prostředí ČR nebo o právech a povinnostech, které mají.

Kvóty pro ekonomickou migraci

Cílem je přivést do ČR kvalifikované zaměstnance. Kvóty jasně stanoví počet žádostí o povolení k pobytu za účelem výdělku. Pokud dojde k naplnění kvót, úřad už nebude přijímat žádné další žádosti. Úřad, kterého se kvóty týkají, vyvěsí informace o nich na úřední desce a internetových stránkách. Cizinci tak dopředu vědí, kolik je volných míst a mohou se tak lépe rozhodnout.

Mimořádné pracovní vízum

Tímto způsobem se snaží ČR nově řešit problém s nedostatkem pracovníků na trhu práce. Doplňuje už existující 6měsíční sezónní vízum.

Vláda tak může pružně reagovat na aktuální situaci na pracovním trhu a stanoví:

 • Zdrojové země
 • Ekonomická odvětví
 • Maximální počet vydaných povolení

Platnost u tohoto typu víza bude nejvíce 1 rok a nebude možné ho na území ČR dále prodlužovat.

Komerční pojištění cizinců: Nová legislativa upravující zákon č. 326/1999 Sb.

Dne 2. 8. 2021 vstoupil v platnost zákon č. 274/2021 Sb., který upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Zásadní změnou je především otázka zdravotního pojištění cizinců na území ČR. Nově může komerční pojištění cizinců pro pobyty delší než 90 dnů nabízet pouze pojišťovna VZP. Tato změna bude platit následujících 5 let.

Zákon č. 274/2021 Sb. se věnuje také otázce vystoupení Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a upravuje podmínky pobytu pro občany těchto zemí:

 • Občané Velké Británie a Severního Irska a jejich rodinní příslušníci, kteří v tzv. přechodném období (od 1. 2. 2020 do 31.12. 2020) pobývali na území ČR zde mohou zůstat i nadále a je na ně pohlíženo jako na občany EU.
 • Občané Velké Británie a Severního Irska a jejich rodinní příslušníci, kteří před přechodným obdobím ani během přechodného období (viz výše) nepobývali na území ČR jsou z pohledu migrační a azylové politiky ČR považováni za občany třetích zemí. Více informací najdete přímo na webových stránkách Ministerstvo vnitra České republiky.

Upravené znění zákona řeší rovněž otázku veřejného zdravotního pojištění pro novorozené děti cizinců. Změna se týká především novorozenců, jejichž matka vlastní povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, ale otec nemá v ČR trvalý pobyt. Dítě se stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění v den narození. Úhradu pojištění provede rodič nebo zákonný zástupce. Po uplynutí 60 dnů věku se musí dítě stát účastníkem komerčního zdravotního pojištění.

Často se ptáte

 • Co znamená pojem třetí země?
  Zobrazit odpověď
  Co znamená pojem třetí země?
 • Co je to zaměstnanecká karta?
  Zobrazit odpověď
  Co je to zaměstnanecká karta?

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0