Mobilní aplikace

Jak zaměstnat cizince

Hledáš nové zaměstnance? Rád bys zaměstnal cizince, ale nevíš si s tím rady? Poradím, jak na to.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Obecné povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců

Mezi obecné povinnosti zaměstnavatele patří především odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Přihlášení cizince k sociálnímu pojištění

K přihlášení zaměstnance k sociálnímu pojištění slouží formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, který odešlete na správu sociálního zabezpečení.

Na přihlášení zaměstnance má zaměstnavatel 8 pracovních dnů, které se začínají počítat dnem nástupu do práce.

U cizinců se navíc uvádí:

 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu v zahraničí (pokud to není v ČR)
 • kód státního občanství

 

Přihlášení cizince ke zdravotnímu pojištění

Zaměstnavatel musí oznámit nástup nového zaměstnance veřejné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn. Pokud u zdravotní pojišťovny, ke které zaměstnanec patří, není registrován sám zaměstnavatel, tak se k ní i on musí přihlásit. K tomu slouží formulář „Přihláška a evidenční list zaměstnavatele“. V případě, že je již u pojišťovny zaměstnavatel registrovaný, pak využije formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“.

Na přihlášení nového zaměstnance má 8 pracovních dnů a ve stejném termínu musí nahlásit i jakékoliv další změny, ke kterým dojde. Tedy i výpověď všeobecného zdravotního pojištění cizince, když s ním ukončí pracovní poměr.

Speciální povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců

Povinnosti zaměstnavatele se liší podle toho, zda se rozhodne zaměstnat cizince s trvalým pobytem na území ČR, cizince z EU (EHP a Švýcarska) a jejich rodinné příslušníky, nebo cizince z třetích zemí.

Zaměstnání cizince s trvalým pobytem v ČR

Cizinci s trvalým pobytem v ČR mají stejné podmínky jako občané ČR (s výjimkou některých zaměstnání ve státní správě). Není potřeba, aby měli speciální povolení k zaměstnání.

Zaměstnání občana EU (EHP, Švýcarska) nebo rodinný příslušník

Občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci mají stejné postavení jako občané ČR. Nepotřebují žádné zvláštní pracovní povolení, a mohou tak rovnou uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce/dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnavatel musí informovat Úřad práce o nástupu zaměstnance, a to nejpozději v den nástupu. Stejně tak musí informovat i o veškerých změnách a případném ukončení zaměstnání. Zároveň musí vést i evidenci zaměstnance.

Zaměstnání cizince z třetích zemí nebo jejich rodinných příslušníků

Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí je složitější, ale při současném nedostatku pracovníků na pracovním trhu to mnohdy může být jediná možnost. Před zaměstnáním cizinců z tzv. třetích zemí musí zaměstnavatel nejdříve vytvořit tzv. hlášenku volného pracovního místa, a to na krajské pobočce Úřadu práce ČR. V průběhu následujících 30 dnů mají občané EU čas na to, aby na nabídku reagovali. Pokud nenajdete jako zaměstnavatel vhodného kandidáta, pracovní pozici můžete nabídnout cizinci ze třetí země.

Cizinci ze třetích zemí potřebují pracovní povolení, pokud se rozhodnou v ČR pracovat. A povolení k zaměstnání cizinců může mít formu:

 • Povolení k zaměstnání od krajské pobočky Úřadu práce a povolení k pobytu.
 • Zaměstnanecké karty.
 • Modré karty.
 • Karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

 

Povolení k zaměstnání cizinců od krajské pobočky Úřadu práce a povolení k pobytu

O vydání povolení k zaměstnání cizinec většinou žádá ze zahraničí. Protože se žádost podává písemně, běžně za zaměstnance žádá jeho budoucí zaměstnavatel, ale nemusí to být pravidlem. K žádosti musíte přiložit i pracovní smlouvu, případně dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Povolení platí maximálně na 2 roky a vztahuje se ke konkrétnímu volnému pracovnímu místu, a to u konkrétního zaměstnavatele.

Povolení k zaměstnání získávají cizinci s dlouhodobým nebo trvalým povolením k pobytu.

Zaměstnanecká karta

Vydání této karty je vždy spojeno s konkrétní pracovní pozicí. Může v sobě zároveň spojovat dlouhodobé povolení k zaměstnání a pobytu. Platí pouze tak dlouho, jak dlouho trvá pracovní poměr. V minulosti bylo vcelku snadné změnit zaměstnání v rámci vydané zaměstnanecké karty, ale novela zákona o pobytu cizinců to nově ztěžuje.

Modrá karta

Modrá karta je určena vysoce kvalifikovaným zaměstnancům. Spojuje v sobě dlouhodobé povolení k pobytu i zaměstnání.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

S touto kartou získá cizinec povolení k dlouhodobému pobytu a zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty. Používá se pro přesun zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti.

Zaměstnání cizinců na Dohodu o provedení práce

Zaměstnání cizinců na DPP zvolte především v případě, kdy požadujete splnění jednorázového úkolu. Na tento typ dohody může zaměstnanec u stejného zaměstnavatele odpracovat až 300 hodin v průběhu 1 roku. Pokud bude navíc odměna nižší než 10 000 Kč, tak odpadá i povinnost platit sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnání cizinců na Dohodu o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti se dá doporučit především v případě, kdy je rozsah práce vyšší než 300 hodin za 1 rok a zároveň nepotřebujete přistoupit k plnému pracovnímu úvazku. V rámci této dohody můžete pracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby, což běžně odpovídá 20 hodinám. Zdravotní a sociální pojištění se platí pouze u výdělků nad 3000 Kč měsíčně.

Často se ptáte

 • Co znamená pojem třetí země?
  Zobrazit odpověď
  Co znamená pojem třetí země?
 • Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
  Zobrazit odpověď
  Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
 • Které země momentálně patří do EU?
  Zobrazit odpověď
  Které země momentálně patří do EU?
 • Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců z EU?
  Zobrazit odpověď
  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců z EU?
 • Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců třetích zemí?
  Zobrazit odpověď
  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců třetích zemí?
 • Jaký je rozdíl mezi přechodným a dlouhodobým pobytem?
  Zobrazit odpověď
  Jaký je rozdíl mezi přechodným a dlouhodobým pobytem?
 • Kdo je vysoce kvalifikovaným zaměstnancem?
  Zobrazit odpověď
  Kdo je vysoce kvalifikovaným zaměstnancem?

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0