Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Životní pojištění: Sleva na dani

Životní pojištění s investiční složkou vás chrání před možným rizikem, umožňuje vám zhodnotit vložené peníze a je také prostředkem pro snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmů.

Zahrnutí životního pojištění do daní vychází ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Frenkee box
Ale pozor! Sleva na dani se týká se pouze životního pojištění se spořicí složkou (tedy ne rizikového životného pojištění). Chceš zjistit více o jednotlivých druzích životního pojištění? Věnuj pár minut mému průvodci.

Snížení daňového základu u životního pojištění můžete uplatnit, pokud splníte těchto 6 podmínek:

 • Výplata pojistného plnění je možná až po uplynutí 60 kalendářních měsíců (5 let) od uzavření smlouvy.
 • Výplatu pojistného plnění získáte nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete 60 let věku.
 • Podmínky pojistné smlouvy neumožňují vybírat peníze z životního pojištění. Během trvání pojistky tedy nemůžete například vybírat výnosy z investování.
 • Životní pojištění je sjednáno pro případ dožití, nebo smrti a dožití.
 • Pojistník (osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu) je totožný s pojištěnou osobou.

Frenkee box
Pokud chceš životko využít pro odpočet daní, pojištění zkrátka nemůžeš platit za někoho jiného a na základě toho žádat o slevu na dani.

 • Pokud je částka pro případ dožití v pojistné smlouvě pevně stanovena, musí dosahovat minimálně 40 tis. Kč (u pojistné doby 5 až 15 let) nebo 70 tis. Kč (u pojistné doby delší než 15 let).

Frenkee box
Víš, že maximální odpočet životního pojištění za jeden kalendářní rok je až 24 tis. Kč? Počítej ale s tím, že u životního pojištění se spořením můžeš odečíst jen pojišťovací část životního pojištění a ne investiční část, která slouží k dalšímu zhodnocování.

Vrácení daní: Životní pojištění

Základním předpokladem zrušení životního pojištění je oznámení tohoto záměru vaší pojišťovně. K tomu slouží speciální formulář, který najdete ke stažení přímo na webových stránkách pojišťovny. Následně začíná běžet výpovědní lhůta, která trvá většinou 1 měsíc, ale výjimkou nejsou ani 3 měsíce. Vždy záleží na podmínkách dané pojišťovny.

Frenkee box
Chceš zrušit životní pojištění? Pokud se rozhodneš pro výpověď životního pojištění nebo převod životního pojištění k jiné pojišťovně, musíš postupovat podle přesně stanovených pravidel. Více informací k tomuto tématu získáš v mém článku.

Využívali jste v minulosti odpočet životního pojištění pro snížení daňového základu a při zrušení pojistky je vám méně než 60 let? Pak musíte zpětně dodanit všechny daňové odpočty. Co to pro vás znamená?

 • V roce, kdy zrušíte pojistku musíte v daňovém přiznání uvést jako příjem částky, které jste v posledních 10 letech využívali pro slevu na dani.

Příklad: Pan XY si sjednal životní pojištění v roce 2013 a pojistku zrušil v roce 2021. Daňové výhody tedy uplatňoval po dobu 8 let. Každý rok uplatňoval v rámci životního pojištění slevu na dani ve výši 9 tis. Kč. To za 8 let znamená celkem 72 tis. Kč. V daňovém přiznání za rok 2021 si tedy musí navýšit základ daně o tuto částku.

 • Pokud vám na životní pojištění přispíval zaměstnavatel, musíte mu oznámit, že pojistku rušíte (do konce kalendářního měsíce, kdy smlouvu rušíte). A následně musíte příspěvek od zaměstnavatele zpětně dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti.

Frenkee box
Ale pozor! Povinnost zpětného dodanění příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance platí až od 1. 1. 2015. Příspěvky, které jsi získal/a dříve tak nemusíš řešit.

Příklad: Panu XY přispíval zaměstnavatel na životní pojištění každý měsíc částkou 1 tis. Kč. Tento příspěvek dostával od ledna 2013 do března 2021, kdy od firmy odešel. Příspěvky tedy musí dodanit od ledna 2015 do března 2021. To znamená 75 × 1000 = 75 000 (celkový počet měsíců vynásobený příspěvkem zaměstnavatele). Pan XY zahrne částku 75 tis. Kč v daňovém přiznání za rok 2021 do příjmů ze závislé činnosti.

Dodanění zrušeného životního pojištění: Rada na závěr

Děsí vás nutné papírování, které je spojené se zrušením životního pojištění? Před zrušením životního pojištění zvažte možnost převodu životního pojištění k jiné pojišťovně, kde vám mohou nabídnout lepší podmínky.

Frenkee box
Ještě předtím, než zrušíš pojistku a začneš vypočítávat částku pro vrácení daní za životní pojištění, věnuj pár minut mému průvodci, který se věnuje srovnání životního pojištění. Uděláš si tak lepší představu o tom, jaká je momentální nabídka, což nikdy není na škodu.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je to životní pojištění?

  Životní pojištění chrání pojištěnou osobu a jeho/její blízké před možnými riziky. Životní pojištění by mělo být sjednáno především pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Výhodou životního pojištění je skutečnost, že si s pomocí nejrůznějších připojištění můžete vytvořit pojistný produkt přesně na míru. Některé druhy životního pojištění mohou sloužit také k tvorbě finančních rezerv do budoucna (např. investiční životní pojištění).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké jsou druhy životního pojištění?

  V rámci životního pojištění rozlišujeme celkem 5 druhů životního pojištění (rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, flexibilní životní pojištění, důchodové životní pojištění). Pojišťovny dále nabízejí životní pojištění pro děti a úvěrové životní pojištění. 
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to pojistné?

  Pojistné je peněžní částka, kterou platíte pojišťovně za poskytnutí pojistné ochrany. Informaci o výši pojistného najdete v pojistné smlouvě.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?

  Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu (má povinnost platit pojistné). Pojištěný je osoba, na kterou se pojistná smlouva vztahuje. Když například uzavřete životního pojištění dětí pro svou dceru, jste vy pojistníkem a vaše dcera pojištěnou.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Filip Votruba, 47 let, 3 návrhy od poradce

Pan Votruba byl osloven finančním poradcem, který zprostředkoval pojištění sousedům a dostal od nich na pana Votrubu doporučení. Vzhledem k tomu, že delší dobu zvažoval možnost si obdobné pojištění sjednat, tak poradce přijal a setkali se na schůzce v kavárně. Už na první schůzku poradce přinesl 3 návrhy pojištění s měsíční platbou 750 Kč, 1100 Kč a 1500 Kč. Všechny návrhy byly od stejné pojišťovny. Pan Votruba se rozhodl pro zlatou střední cestu a zvolil variantu za 1100 Kč. Po čase měl pracovní úraz a vzpomněl si, že má přece pojištění. Když se spojil s poradcem, tak zjistil, že má pojištění nastavené primárně na spoření a za svůj úraz dostane od pojišťovny pouze 1500 Kč. Od té doby je poučený, že si má dávat na podobné vykuky pozor. Před sjednáním pojištění je nezbytně nutné udělat analýzu potřeb, zjistit, jak se zákazník živí, rodinou situaci, příjmy a výdaje, koníčky a podle toho teprve vybrat vhodnou pojišťovnu, produkt a následně vypočítat návrh, který skutečně pokryje veškeré životní potřeby zákazníka a ochrání ho v případě výpadku příjmu způsobeného úrazem či nemocí.


Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky