Mobilní aplikace

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Životní pojištění: Sleva na dani

Životní pojištění s investiční složkou vás chrání před možným rizikem, umožňuje vám zhodnotit vložené peníze a je také prostředkem pro snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmů.

Zahrnutí životního pojištění do daní vychází ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Snížení daňového základu u životního pojištění můžete uplatnit, pokud splníte těchto 6 podmínek:

 • Výplata pojistného plnění je možná až po uplynutí 60 kalendářních měsíců (5 let) od uzavření smlouvy.
 • Výplatu pojistného plnění získáte nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete 60 let věku.
 • Podmínky pojistné smlouvy neumožňují vybírat peníze z životního pojištění. Během trvání pojistky tedy nemůžete například vybírat výnosy z investování.
 • Životní pojištění je sjednáno pro případ dožití, nebo smrti a dožití.
 • Pojistník (osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu) je totožný s pojištěnou osobou.

 • Pokud je částka pro případ dožití v pojistné smlouvě pevně stanovena, musí dosahovat minimálně 40 tis. Kč (u pojistné doby 5 až 15 let) nebo 70 tis. Kč (u pojistné doby delší než 15 let).

Vrácení daní: Životní pojištění

Základním předpokladem zrušení životního pojištění je oznámení tohoto záměru vaší pojišťovně. K tomu slouží speciální formulář, který najdete ke stažení přímo na webových stránkách pojišťovny. Následně začíná běžet výpovědní lhůta, která trvá většinou 1 měsíc, ale výjimkou nejsou ani 3 měsíce. Vždy záleží na podmínkách dané pojišťovny.

Využívali jste v minulosti odpočet životního pojištění pro snížení daňového základu a při zrušení pojistky je vám méně než 60 let? Pak musíte zpětně dodanit všechny daňové odpočty. Co to pro vás znamená?

 • V roce, kdy zrušíte pojistku musíte v daňovém přiznání uvést jako příjem částky, které jste v posledních 10 letech využívali pro slevu na dani.

Příklad: Pan XY si sjednal životní pojištění v roce 2013 a pojistku zrušil v roce 2021. Daňové výhody tedy uplatňoval po dobu 8 let. Každý rok uplatňoval v rámci životního pojištění slevu na dani ve výši 9 tis. Kč. To za 8 let znamená celkem 72 tis. Kč. V daňovém přiznání za rok 2021 si tedy musí navýšit základ daně o tuto částku.

 • Pokud vám na životní pojištění přispíval zaměstnavatel, musíte mu oznámit, že pojistku rušíte (do konce kalendářního měsíce, kdy smlouvu rušíte). A následně musíte příspěvek od zaměstnavatele zpětně dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti.

Příklad: Panu XY přispíval zaměstnavatel na životní pojištění každý měsíc částkou 1 tis. Kč. Tento příspěvek dostával od ledna 2013 do března 2021, kdy od firmy odešel. Příspěvky tedy musí dodanit od ledna 2015 do března 2021. To znamená 75 × 1000 = 75 000 (celkový počet měsíců vynásobený příspěvkem zaměstnavatele). Pan XY zahrne částku 75 tis. Kč v daňovém přiznání za rok 2021 do příjmů ze závislé činnosti.

Dodanění zrušeného životního pojištění: Rada na závěr

Děsí vás nutné papírování, které je spojené se zrušením životního pojištění? Před zrušením životního pojištění zvažte možnost převodu životního pojištění k jiné pojišťovně, kde vám mohou nabídnout lepší podmínky.

Často se ptáte

 • Co je to životní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Co je to životní pojištění?
 • Jaké jsou druhy životního pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Jaké jsou druhy životního pojištění?
 • Co je to pojistné?
  Zobrazit odpověď
  Co je to pojistné?
 • Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?
  Zobrazit odpověď
  Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Filip Votruba, 47 let, 3 návrhy od poradce

Pan Votruba byl osloven finančním poradcem, který zprostředkoval pojištění sousedům a dostal od nich na pana Votrubu doporučení. Vzhledem k tomu, že delší dobu zvažoval možnost si obdobné pojištění sjednat, tak poradce přijal a setkali se na schůzce v kavárně. Už na první schůzku poradce přinesl 3 návrhy pojištění s měsíční platbou 750 Kč, 1100 Kč a 1500 Kč. Všechny návrhy byly od stejné pojišťovny. Pan Votruba se rozhodl pro zlatou střední cestu a zvolil variantu za 1100 Kč. Po čase měl pracovní úraz a vzpomněl si, že má přece pojištění. Když se spojil s poradcem, tak zjistil, že má pojištění nastavené primárně na spoření a za svůj úraz dostane od pojišťovny pouze 1500 Kč. Od té doby je poučený, že si má dávat na podobné vykuky pozor. Před sjednáním pojištění je nezbytně nutné udělat analýzu potřeb, zjistit, jak se zákazník živí, rodinou situaci, příjmy a výdaje, koníčky a podle toho teprve vybrat vhodnou pojišťovnu, produkt a následně vypočítat návrh, který skutečně pokryje veškeré životní potřeby zákazníka a ochrání ho v případě výpadku příjmu způsobeného úrazem či nemocí.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0