Životní pojištění: Co pojistit?

Kvalitní životní pojištění by mělo klientovi (případně jeho nejbližším) ochránit před 3 riziky v rámci:

 • pojištění smrti
 • pojištění invalidity
 • pojištění pracovní neschopnosti

Pokud správně nastavíte tato 3 rizika, máte vyhráno. K životnímu pojištění můžete samozřejmě přidat i nejrůznější připojištění, ale nejdůležitější je kvalitní základ, který ochrání vás i vaše nejbližší. Nemusíte zůstat jen u rizikového životního pojištění – i v rámci investičního životního pojištění se vám vyplatí vycházet z následujících zásad.

Pojištění smrti

Pojištění rizika smrti představuje zásadní součást životního pojištění a je vždy jeho součástí. Jeho cílem je finančně zajistit vaše nejbližší, pokud dojde na nejhorší – na smrt pojištěného. Pokud pojištění rizika smrti v dané chvíli při sjednávání nepotřebujete, můžete si ho nastavit jen na 5 až 50 tis. Kč.

O tom, kdo peníze z pojistky získá, rozhodujete vy, a to v ideálním případě už při sjednávání smlouvy. Do pojistné smlouvy byste měli uvést tzv. obmyšlenou osobu. Pokud do smlouvy nikoho neuvedete, pojišťovna se při vyplácení životní pojistky řídí občanským zákoníkem, který jasně stanovuje, kdo dědí a v jakém pořadí.

Frenkee box
Obmyšlenou osobu můžeš jmenovat buď konkrétně (Eva Dlouhá, narozena 6. 10. 1975 v Brně, rodné číslo, případně i bydliště) nebo příbuzenským vztahem (syn, dcera, manželka, atd.). Pozor v situaci, kdy se rozvádíš! Jméno ve smlouvě nezapomeň změnit, nebo po tobě bude dědit bývalý partner, i když už jste rozvedení.

Konstantní, nebo klesající pojistná částka u pojištění rizika smrti?

Zajímá vás, jak se rozhodnout mezi konstantní a klesající pojistnou částkou?

 • Konstantní pojistná částka je stále stejná. Pokud se v tuto chvíli pojistíte pro případ smrti na 2 mil. Kč a životního pojištění sjednáte na 15 let, tak i za 15 let jste pojištěni na 2 mil. Kč.
 • Klesající pojistná částka se s časem mění. Klesající pojistná částka funguje jinak. Pokud se tedy budeme držet příkladu s 2 mil. Kč, tak za 15 let s klesající pojistnou částkou nezískáte nic (pojistka doklesá až na nulu).

Frenkee box
Konstantní pojistná částka je vhodná pro někoho, komu až tak nezáleží na výši pojistného, ale spíše na výši pojistky, kterou obdrží jeho nejbližší. Naopak klesající pojistná částka tě může zaujmout, pokud chceš životní pojištění hlavně proto, že splácíš hypotéku. Zbývající částka, kterou musíš doplatit, u úvěrů postupně klesá (a stejně tak může klesat i výše pojistné částky u vašeho životka). Za pojištění tak, s postupem času, zaplatíš méně.

Děsí vás inflace? S inflací můžete bojovat s tzv. indexací životního pojištění. Tímto způsobem dojde v průběhu trvání pojištění k navýšení pojistné částky o inflaci. Ve výsledku se tedy zvýší i pojistné plnění v rámci životního pojištění.

Pojištění smrti: Jak nastavit pojistnou částku

Při výpočtu vycházejte z vašeho čistého příjmu a pojistnou částku pro případ smrti nastavte zhruba na 2násobek až 3násobek vašeho ročního příjmu.

Příklad: Měsíční příjem pana XY je 30 tis. Kč. Pojistnou částku pro případ smrti (s konstantní pojistnou částkou) by tedy měl nastavit minimálně na 720 tis. Kč (30 000 × 24), nebo ještě lépe na něco málo přes 1 mil. Kč. Pokud má také hypoteční nebo jiný úvěr, musí vycházet z částky, kterou zbývá doplatit. Pro účely splácení závazků je naopak výhodné zvolit pojištění s klesající pojistnou částkou.

Pojištění invalidity

Invalidita je nejčastěji způsobena nemocemi svalové a kosterní soustavy, oběhové soustavy nebo duševními poruchami. Pojišťovny rozlišují celkem 3 stupně invalidity:

 • 1. stupeň invalidity. Způsobuje pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %.
 • 2. stupeň invalidity. Značí pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 až 69 %
 • 3. stupeň invalidity. Má za následek pokles pracovní schopnosti minimálně o 70 %.

Frenkee box
Při sjednávání životního pojištění si dej pozor, aby tě pojistka kryla pro všechny stupně invalidity.

Pojištění invalidity: Jak nastavit pojistnou částku

Na kolik se tedy pojistit v rámci pojištění invalidity? V tomto případě nastavte pojistnou částku na hodnotu ročního příjmu nebo až na 3násobek vašeho ročního příjmu.

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištěním pracovní neschopnosti vám pojišťovna dorovná výpadek příjmu, než se vyléčíte. Zásadní je především pro OSVČ. Ovšem i v případě, že jste zaměstnancem, můžete z důvodu delší pracovní nepřítomnosti měsíčně přijít až o 40 % mzdy.

Frenkee box
Pokud si jako OSVČ neplatíš nemocenské připojištění, při nemoci nezískáš žádnou nemocenskou a musíš se spolehnout jen na sebe. Finanční injekci při nečekané nemoci nebo úrazu ti může dát právě životní pojištění, do kterého zahrneš riziko pracovní neschopnosti.

Pokud máte sjednáno toto riziko, získáte od pojišťovny peníze zhruba od 15. dne pracovní neschopnosti. Pojišťovna vám vyplácí předem sjednanou denní dávku (denní odškodné).

Frenkee box
V rámci denního odškodného pojišťovna nezkoumá, jestli pracuješ, nebo ne. Pokud tedy můžeš pracovat i přes uznanou pracovní neschopnosti, na konci měsíce budeš mít na účtě dost možná víc peněz než běžně.

Pojištění pracovní neschopnosti: Jak nastavit pojistnou částku

Při výpočtu denní dávky byste měli opět vycházet z čistého měsíčního příjmu. Odlišný výpočet používá zaměstnanec a OSVČ.

Příklad: Zaměstnanec by měl vycházet zhruba z toho výpočtu: Měsíční příjem minus dávky od státu a zaměstnavatele (zhruba 40 %). Při příjmu 20 tis. Kč se tedy dostaneme na částku 8 tis. Kč, kterou vydělíme 30 (průměr kalendářních dnů v měsíci). Výsledkem je částka 267 Kč/den (můžeme zaokrouhlit na rovných 300 Kč.).

Oproti tomu OSVČ, která si neplatí nemocenské připojištění, musí vycházet jen ze svého měsíčního výdělku. V tomto případě tedy 20 tis. Kč/ 30. Tzn. zhruba 670 Kč/den. Za pojištění pracovní neschopnosti si tedy značně připlatí.

Frenkee box
Chceš zjistit, jak vybrat životní pojištění? Vše, co potřebuješ vědět, zjistíš v mém průvodci.

Životní pojištění: Na co si dát pozor

Životní pojištění nefunguje tak, že pojistku jednou nastavíte a pak už s ní po zbytek života nehnete. Opak je pravdou. Životko byste měli upravovat při každé životní změně (např. narození dítěte, povýšení, nebo naopak ztráta zaměstnání). To znamená zkontrolovat zahrnutá rizika a případně upravit pojistné částky.

Zároveň není na škodu věnovat pár minut aktuálnímu srovnání životního pojištění. Může se totiž klidně stát, že vám bude více vyhovovat nabídka od jiné pojišťovny. 

Frenkee box
Zajímá tě, jak postupovat při výpovědi životního pojištění nebo převodu životního pojištění k jiné pojišťovně? Vše zjistíš v mém článku.

Máte zájem o životní pojištění? S Frenkeem ho sjednáte během několika minut.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je to životní pojištění?

  Životní pojištění chrání pojištěnou osobu a jeho/její blízké před možnými riziky. Životní pojištění by mělo být sjednáno především pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Výhodou životního pojištění je skutečnost, že si s pomocí nejrůznějších připojištění můžete vytvořit pojistný produkt přesně na míru. Některé druhy životního pojištění mohou sloužit také k tvorbě finančních rezerv do budoucna (např. investiční životní pojištění).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Od kdy životní pojištění platí?

  Životní pojištění začíná platit dnem uvedeným na pojistce jako počátek pojištění, a to přesně v 00.00 hodin.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?

  Informace o výlukách životního pojištění najdete v pojistných podmínkách zvolené pojišťovny. Mezi nejčastější výluky z životního pojištění patří pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s trestnou činností, účastí ve válečných konfliktech, duševní nemocí nebo také pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním omamných látek nebo při sebepoškozování.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to pojistné?

  Pojistné je peněžní částka, kterou platíte pojišťovně za poskytnutí pojistné ochrany. Informaci o výši pojistného najdete v pojistné smlouvě.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mám sjednané životní pojištění. Kdy dostanu peníze, když se mi něco stane?

  Aby vám pojišťovna mohla vyplatit pojistné plnění, v první řadě musí ukončit šetření pojistné události. Na to má ze zákona 3 měsíce, samozřejmě to může stihnout dříve. Základním předpokladem pro rychlé vyřízení škodní události z životního pojištění je rychlé odeslání správně vyplněných dokumentů a lékařských zpráv. Vyplácení peněz v rámci pojištění úrazu je obecně rychlejší, zpravidla vám pojišťovna zaplatí už v průběhu léčení.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Jana Malá, 32 let, pravidelná revize nastavení pojistky

Jana má několik let sjednanou smlouvu životního pojištění. Zařizovala si ji, když jí bylo 22 let a nastupovala do první práce. Tenkrát chtěla ušetřit a neměla moc znalostí o tom, jak finanční produkty fungují. Nechala si poradit na pobočce nejmenované pojišťovny, kde jí paní na pobočce bez hlubšího zjištění situace sjednala několik rizik a k nim pojistné částky. Jedno z rizik byla pracovní neschopnost pojištěná na 100 Kč denně. Jana se ale dostala po letech do dlouhodobé pracovní neschopnosti, ve které strávila více než 100 dní. Velmi rychle si uvědomila, že výplata dávek od státu a 100 Kč každý den na pokrytí splátky hypotéky stačit nebude. Musela tedy sáhnout do banky pro krátkodobý úvěr, aby výpadek příjmu a splácení pokryla. Po vyléčení byla jedna z priorit úprava stávající pojistné smlouvy a správné nastavení rizik. Správně nastavené životní pojištění totiž musí přesně kopírovat životní situaci zákazníka.


Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky