Mobilní aplikace

Kooperativa životní pojištění a FLEXI pojištění

Životní pojištění od Kooperativy se umí přizpůsobit nejen tvé aktuální životní situaci, ale stejně dobře reaguje také na životní změny v průběhu trvání pojistky. Kromě klasického pojištění rizika smrti, nemoci nebo úrazu můžeš do pojistky zahrnout třeba asistenční služby nebo pojištění úvěru. Samozřejmostí je také možnost progresivního pojistného plnění, a to až do 10násobku pojistné částky. Životní pojištění Kooperativa ti zkrátka bude krýt záda, ať se v tvém životě stane cokoli.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Životní pojištění Kooperativa: Co nabízí

Čekáte dítě, máte hypotéku, nebo chcete zabezpečit rodinu vyplacením životní pojistky při úmrtí? Kvalitní životní pojištění vám ušetří mnoho bezesných nocí. Pojišťovna Kooperativa není na trhu životního pojištění žádným nováčkem. Můžete si tedy být jisti, že v její nabídce najdete jen prověřené produkty, na které je spolehnutí.

Pojišťovna Kooperativa nabízí rizikové životní pojištění i investiční životní pojištění. Záleží tedy jen na vás, jaký druh životního pojištění vám více vyhovuje.

FLEXI: Rizikové životní pojištění Kooperativa

V rámci rizikového životního pojištění můžete vybírat ze 3 variant:

 • Rizikové životní pojištění FLEXI
 • FLEXI rizikové životní pojištění
 • FLEXI RISK životní pojištění

Rizikové životní pojištění FLEXI

Rizikové životní pojištění FLEXI se umí dokonale přizpůsobit požadavkům klienta a jeho blízkých. Do pojistky můžete zahrnout 5 skupin rizik

 • pojištění životních rizik, 
 • pojištění invalidity a snížené soběstačnosti, 
 • pojištění vážných onemocnění 
 • a úrazové pojištění. 

Případně můžete připojit také asistenční službu MAJÁK (nebo MAJÁK+).

V rámci pojištění rizik volíte pojistnou částku, kterou pojišťovna vyplatí přímo vám nebo vašim nejbližším v případě, že dojde k pojistné události (např. úraz, vážná nemoc, smrt).

Zajímavostí je, že při významných životních událostech (např. ukončení magisterského studia, narození dítěte, svatba), můžete navýšit pojistné částky v rámci pojištění smrti, invalidity, vážných onemocnění a trvalých následků úrazu, a to až o 50 % nebo o 500 tis. Kč. Pojišťovna v tomto případě nebude zkoumat váš zdravotní stav.

FLEXI rizikové životní pojištění

FLEXI rizikové životní pojištění vždy obsahuje pojištění pro případ smrti, k tomuto pojištění můžete následně sjednat také doplňkovou a úrazovou složku pojištění.

V rámci doplňkové a úrazové složky pojištění můžete vybrat například: 

 • pojištění trvalých následků nemoci, 
 • pojištění denního odškodného, 
 • pojištění invalidity, 
 • pojištění ošetřování (úraz nebo nemoc), 
 • pojištění dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty, 
 • pojištění úvěru (vhodné především pokud splácíte hypoteční úvěr) nebo třeba asistenční služby MAJÁK (případně MAJÁK +).

FLEXI rizikového životní pojištění se snadno přizpůsobí každému klientovi. Pojistku můžete upravit kdykoli během doby trvání pojištění.

FLEXI RISK životní pojištění

Ve prospěch FLEXI RISK životního pojištění mluví především to, že zahrnuje i pojištění adrenalinových sportů, a můžete si ho sjednat online z pohodlí domova. Pokud jste ve světě životních pojistek úplným nováčkem a nevíte, jak vybrat životní pojištění, rádi vám poradí Frenkeeho specialisté.

Pojistit můžete jen osobu starší 18 let. Doba trvání pojištění je 10 let. Nastavení pojistky můžete během této doby libovolně měnit, případně smlouvu předčasně vypovědět (za podmínek uvedených v pojistné smlouvě). Na výběr máte ze 3 balíčků, u kterých jsou pevně nastavená jednotlivá rizika a pojistné limity:

 • Varianta Basic: Zahrnuje pojištění trvalých následků úrazu, léčení úrazu, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění hospitalizace (od 31 let věku), pojištění vážné nemoci (od 31 let věku) a pojištění pro případ smrti (od 31 let věku).
 • Varianta Comfort: Zahrnuje stejná pojištění jako předchozí varianta a k tomu navíc pojištění invalidity 1. až 3. stupně.
 • Varianta Premium: Nabízí stejný obsah jako předchozí balíček, ale liší se výší pojistných limitů.

Investiční životní pojištění Kooperativa

Jestliže dáváte přednost produktu, který nabízí účinnou ochranu před rizikem a současně s tím vám umožňuje zhodnocovat vložené peníze, pak namísto klasického rizikového životního pojištění, zvolte investiční životní pojištění Kooperativa.

Pojišťovna Kooperativa nabízí hned 4 varianty tohoto druhu pojištění:

 • Životní pojištění FLEXI
 • FLEXI životní pojištění
 • RENTA PROFIT kapitálové životní pojištění Kooperativa
 • FLEXI životní pojištění JUNIOR

Životní pojištění FLEXI

U životního pojištění FLEXI můžete zvolit stejná rizika, jako u rizikového životní pojištění FLEXI, a k tomu navíc zahrnuje investiční složku. V rámci investování se sami rozhodnete, do jakých fondů budou vaše peníze směřovat. Investovat můžete do garantovaného fondu (se zárukou určitého výnosu), nebo do akciového fondu. 

FLEXI životní pojištění

Také u FLEXI životního pojištění je základ stejný s FLEXI rizikovým životním pojištěním. Povinnou složkou pojistky je tedy pojištění pro případ smrti. Zbývající složky pojištění můžete libovolně kombinovat a vytvořit si tak pojistku přesně na míru. Tato varianta současně obsahuje také investiční složku, prostřednictvím které můžete zhodnotit vložené finanční prostředky. Investovat můžete do garantovaného fondu (se zárukou zhodnocení) nebo investičních fondů a strategií.

RENTA PROFIT kapitálové životní pojištění Kooperativa

RENTA PROFIT kapitálové životního pojištění Kooperativa obsahuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a investiční složku a nemůžete přidat žádná další připojištění.

Pokud se klient dožije konce pojištění, pojišťovna vyplatí jednorázové pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky a podíl na zisku (z investovaných finančních prostředků). Jestliže klient zemře před koncem pojištění, pak má obmyšlená osoba nárok pouze na zaplacené jednorázové pojistné a podíl na zisku.

FLEXI životní pojištění JUNIOR

Narodilo se vám dítě a zvažujete tak životní pojištění pro děti? Pojišťovna Kooperativa myslí i na ty nejmenší. S FLEXI životní pojištění JUNIOR pojistíte dítě od narození do 18 let věku. Pojistku může uzavřít osoba starší 18 let (nemusí jít o příbuzného).

Jedná se o pojištění pro případ úrazu, vážných nemocí a úrazů, invalidity a pobytu v nemocnici, které současně vytváří finanční rezervu do budoucna.

V minulosti nabízela pojišťovna Kooperativa také životní pojištění NA PŘÁNÍ, které už nyní v nabídce nenajdete. Pokud jste životní pojištění NA PŘÁNÍ v minulosti sjednali, stávající smlouvy můžete libovolně upravovat a pojistka platí až do doby uvedené v pojistné smlouvě.

Životní pojištění Kooperativa: Výhody

Ve prospěch životního pojištění od pojišťovny Kooperativa jasně hovoří celá řada výhod:

 • U pojišťovny Kooperativa najdete rozsáhlou nabídku produktů životního pojištění. Sami se tak rozhodnete, jestli dáte přednost FLEXI rizikovému životnímu pojištění nebo třeba kapitálovému životnímu pojištění Kooperativa. 
 • V nabídce najdete také životní pojištění pro milovníky adrenalinových sportů.
 • Úrazy hradí klientovi ihned. Pokud dodáte všechny potřebné dokumenty a pojišťovna vám přizná pojistné plnění, nemusíte čekat na doléčení a můžete s penězi automaticky počítat.
 • Nabízí možnost progresivního pojistného plnění, a to až do 10násobku pojistné částky.

 • U pojištění smrti a invalidity třetího stupně pojišťovna vyplácí 2násobné plnění v případě následků, ke kterým došlo v souvislosti s úrazem při dopravní nehodě.
 • Nabízí bonusy a slevy na pojistném.

 • V rámci připojištění můžete zvolit základní asistenční služby MAJÁK nebo rozšířené nonstop konzultační a asistenční služby MAJÁK+. Asistenční služba poskytuje zdravotnické rady, ale získáte zde také právní rady a pomoc v dalších oblastech života (např. IT dálková pomoc, zásah řemeslníka při havárii vody). Na infolinku +420 266 799 830 se můžete obrátit 24 hodin denně.

 • Většinu životních pojistek (s výjimkou FLEXI RISK životního pojištění), můžete sjednat také pro děti, a to již od narození. Nebo jednoduše zvolte FLEXI životní pojištění JUNIOR, které sjednáte osobně na pobočce České spořitelny, se kterou pojišťovna Kooperativa spojila své síly.

Životní pojištění Kooperativa: Výluky z pojištění

Životní pojištění Kooperativa se nevztahuje na

 • Jakékoli události, ke kterým došlo před sjednáním pojistky.
 • Následky onemocnění, následky úrazů a opakovaná chronická onemocnění, které nastaly, byly lékařem diagnostikovány nebo jakkoli léčeny před sjednáním pojistky nebo před uplynutím čekací doby.

 • Činnosti a práce spojené se zajížděním motorových vozidel a s jejich typovými zkouškami, činnosti továrních jezdců motorových vozidel, plavidel, a činnosti profesionálních sportovců.

 • Aktivní účast na vnitrostátních nepokojích nebo veřejných násilnostech.
 • Události, k nimž dojde přímo nebo nepřímo vlivem jaderného záření.
 • Události, ke kterým došlo v souvislosti s trestným činem.

 • Události, ke kterým došlo v souvislosti se sebevraždou (i pokusem nebo pokusem o jakékoli sebepoškození).
 • Události, které byly způsobeny úmyslně (např. zlomená ruka).
 • Další omezení, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě u jednotlivých rizik.

Životní pojištění Kooperativa: Sjednání a výpověď

Životní pojištění u Kooperativy se sjednává na dobu určitou. Termín platnosti najdete v pojistné smlouvě.

Chcete mít vždy raději i únikový plán, a tak vás logicky zajímá, jak můžete životní pojištění vypovědět? Výpověď FLEXI životního pojištění (nebo jiné varianty životního pojištění Kooperativa) můžete uskutečnit:

 • Na konci pojistného období, a to alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období.
 • V průběhu prvních 2 měsíců od sjednání smlouvy. Počítejte s 8denní výpovědní dobou ode dne doručení výpovědi.
 • V průběhu 3 měsíců od oznámení pojistné události. Pojistka zaniká po uplynutí 1 měsíce od doručení výpovědi.
 • Do 2 měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděli, že při určování výše pojistného nebo při výpočtu pojistného plnění pojišťovna porušila zásadu rovného zacházení (proti národnosti, rase, etnickému původu nebo pohlaví).

Životní pojištění Kooperativa: Co dělat v případě škodní události

Hlášení škodních událostí je u pojišťovny Kooperativa možné:

 

 • online

 

K online hlášení škody slouží speciální elektronický formulář, která najdete na webu pojišťovny. Vše tak můžete vyřešit během několika minut z pohodlí svého obývacího pokoje.

 

 • písemně

 

Jestliže raději řešíte vše písemně, můžete si na webových stránkách pojišťovny, v sekci Formuláře a dokumenty pro pojistné události stáhnout příslušný formulář, ten vyplnit a odeslat na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Centrum zákaznické podpory

Brněnská 634

664 42 Modřice

 

 • osobně na pobočce

 

Příslušný formulář si také můžete vytisknout, vyplnit, a osobně ho odnést na zvolenou pobočku.

Škodní událost může hlásit pojištěný, případně zákonný zástupce (u dětí) nebo zákonný zástupce určený na základě plné moci. V případě smrti klienta pak škodní událost hlásí obmyšlená osoba.

Chcete chránit sebe i své nejbližší s pomocí životního pojištění? Zadejte několik informací o sobě do Frenkeeho kalkulačky životního pojištění a náš specialista se vám obratem ozve s nezávislou kalkulací pojistky přímo na míru.

Často se ptáte

 • Co je to pojistné?
  Zobrazit odpověď
  Co je to pojistné?
 • Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
  Zobrazit odpověď
  Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
 • Je potřeba upravit životní pojištění Kooperativa, když mám hypotéku?
  Zobrazit odpověď
  Je potřeba upravit životní pojištění Kooperativa, když mám hypotéku?
 • Co je to pojistná částka a kde ji najdu?
  Zobrazit odpověď
  Co je to pojistná částka a kde ji najdu?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Filip Votruba, 47 let, 3 návrhy od poradce

Pan Votruba byl osloven finančním poradcem, který zprostředkoval pojištění sousedům a dostal od nich na pana Votrubu doporučení. Vzhledem k tomu, že delší dobu zvažoval možnost si obdobné pojištění sjednat, tak poradce přijal a setkali se na schůzce v kavárně. Už na první schůzku poradce přinesl 3 návrhy pojištění s měsíční platbou 750 Kč, 1100 Kč a 1500 Kč. Všechny návrhy byly od stejné pojišťovny. Pan Votruba se rozhodl pro zlatou střední cestu a zvolil variantu za 1100 Kč. Po čase měl pracovní úraz a vzpomněl si, že má přece pojištění. Když se spojil s poradcem, tak zjistil, že má pojištění nastavené primárně na spoření a za svůj úraz dostane od pojišťovny pouze 1500 Kč. Od té doby je poučený, že si má dávat na podobné vykuky pozor. Před sjednáním pojištění je nezbytně nutné udělat analýzu potřeb, zjistit, jak se zákazník živí, rodinou situaci, příjmy a výdaje, koníčky a podle toho teprve vybrat vhodnou pojišťovnu, produkt a následně vypočítat návrh, který skutečně pokryje veškeré životní potřeby zákazníka a ochrání ho v případě výpadku příjmu způsobeného úrazem či nemocí.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0