Životní pojištění: Co ovlivňuje cenu

Mezi faktory, které ovlivňují cenu životního pojištění a pomohou vám tedy zajistit nejlevnější životní pojištění, řadíme především:

 • věk
 • zdravotní stav
 • povolání a volnočasové aktivity
 • druh životního pojištění
 • Rozsah pojištění a pojistná částka

Věk u životního pojištění

Věk klienta má značný vliv na výslednou cenu životního pojištění. Pojišťovny upřednostňují mladší a zdravé klienty, a to z prostého důvodu – nepředstavují pro ně tak velké riziko.

Frenkee box
S věkem cena životního pojištění obecně roste. Rozdíl ve výši pojistného může být až několik stovek korun měsíčně za každou oslavenou dekádu.

S přibývajícím věkem se u vás mohou projevit zdravotní problémy a pojišťovna vás odmítne pojistit, nebo si budete muset pořádně připlatit. Pokud tedy máte rodinu nebo finanční závazky (např. hypotéku), s uzavřením životního pojištění příliš neotálejte. Nemusí se vám to vyplatit.

Zdravotní stav u životního pojištění

Dalším zásadním parametrem, který rozhodne o tom, zda získáte nejlevnější životního pojištění, je váš zdravotní stav. Z toho důvodu po vás pojišťovna může požadovat:

 • Zdravotní dotazník. Do zdravotního dotazníku uvedete například výšku, hmotnost, informace o hmotnostních výkyvech i s uvedením důvodu, počet vykouřených cigaret a alkoholických nápojů za den a podrobné informace o prodělaných nemocech. Dále vyplníte kontaktní údaje na svého ošetřujícího lékaře, který následně poskytne pojišťovně výpis z lékařské dokumentace.

Frenkee box
Pojišťovnu může také zajímat, jestli máš životní pojištění u jiné pojišťovny, případně zda ti byla žádost o pojistku zamítnuta. Rozhodně se nevyplatí lhát, pojišťovna na to stejně dříve nebo později přijde.

 • Výpis z lékařské dokumentace (od vašeho ošetřujícího lékaře).
 • Všeobecnou lékařskou prohlídku ve smluvním zdravotnickém zařízení. K tomuto kroku přistupují pojišťovny především u starších klientů nebo o osob se zdravotními problémy.

Frenkee box
Klienti, kteří mají dostatek pohybu, nekouří a chodí pravidelně na preventivní prohlídky, získávají v současné době ve většině pojišťoven slevu na pojistném. Zdravý životní styl se zkrátka vyplatí.

Povolání a volnočasová aktivita u životního pojištění

Kromě věku a zdravotního stavu zajímá pojišťovnu také vaše povolání a činnosti, kterým se věnujete ve volném čase.

Povolání a vliv na cenu životního pojištění

Zařazení klienta do rizikové skupiny v závislosti na jeho povolání je dalším důležitým pilířem při tvorbě výsledné ceny životního pojištění. Pojišťovny zpravidla rozlišují 3 rizikové skupiny:

 • 1. riziková skupina. Do této skupiny patří veškerá povolání v nevýrobní oblasti, případně ve výrobní oblasti s malým podílem manuální práce, kde hrozí minimální riziko úrazu a převažuje povolání s duševní činností. Patří sem například: Učitel, zubař, účetní, konstruktér, zdravotní sestra, kuchař, ale také nezaměstnané osoby.
 • 2. riziková skupina. Sem řadíme povolání z výrobní oblasti a z oblasti s převládajícím podílem manuální práce, popř. se zvýšeným rizikem úrazu, která nejsou zahrnuta do první rizikové skupiny. Tedy například: Řidič autobusu, klempíř, zdravotní záchranář nebo sportovní trenér.
 • 3. riziková skupina. Do této skupiny řadíme práce nebo činnosti, kde hrozí velmi vysoké riziko ohrožení zdraví. Patří sem například: profesionální sportovci, horníci atd.

Frenkee box
Opouštíš pohodlnou židli v kanceláři a začínáš se naplno věnovat tesařině? Nezapomeň o tom informovat svoji pojišťovnu. Touto konkrétní změnou povolání se totiž dostáváš do vyšší rizikové skupiny a v případě škodní události by ti pojišťovna mohla zamítnout vyplacení pojistky.

Volnočasová aktivita a vliv na cenu životního pojištění

Pojišťovnu také zajímá, co děláte ve volném čase. Zatímco pravidelná sportovní aktivita je vnímána jako velké plus, na fotbalisty s registrací už s takovým nadšením nepohlíží. Počítejte tedy s tím, že sporty, u kterých hrozí vyšší riziko úrazu, se promítnou do výsledné ceny životního pojištění. Při výběru pojišťovny berte v potaz, čemu se ve chvílích volna rádi věnujete. Vaši oblíbenou aktivitu může jedna pojišťovna považovat za rizikovou, zatímco jinde vás bez problémů a přirážek pojistí.

Frenkee box
Přeborníkem v pojištování klientů se zálibou v adrenalinových sportech je pojišťovna Kooperativa, která v současné době bez přirážky pojistí třeba i osoby, které ve volném čase létají v ultralehkých letadlech.

Příklad: Posouzení rizikovosti skláře, který ve svém volnu hraje lední hokej jako registrovaný sportovec, může vypadat například takto: sklář (riziková skupina skupina 2), lední hokej (riziková skupina 3). Výsledkem je riziková skupina, která je vyšší, v tomto případě tedy 3.

Frenkee box
Riziková skupina má zásadní dopad na výslednou výši pojistného a ovlivňuje i cenu připojištění.

Každá pojišťovna má k problematice rizikových skupin vlastní přístup. Svoje povolání tak můžete najít u jedné pojišťovny ve druhé rizikové skupině a v jiné až ve skupině třetí. Není také výjimkou, že pojišťovny rozlišují i větší množství rizikových skupin. A stejně je tomu i s volnočasovou aktivitou. Základem je tedy pečlivé nastudování pojistných podmínek zvolené pojišťovny.

Druh životního pojištění a vliv na cenu

Do výsledné ceny pojistky zásadním způsobem zasahuje druh životního pojištění, které zvolíte. Počítejte s tím, že samostatné rizikové pojištění je obecně levnější než životní pojištění s investiční složkou.

Frenkee box
Věděl/a jsi, že peníze vložené do investičního životního pojištění si můžeš odečíst z daňového základu pro výpočet daně z příjmů? Ušetříš tak až 24 tis. Kč ročně. Musíš se ale řídit přesně stanovenými podmínkami, které vycházejí ze zákona č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Rozsah pojištění a pojistné krytí a vliv na cenu

Tato položka hraje velkou roli ve výsledné ceně životního pojištění. Při nastavování rozsahu pojištění a výše pojistných limitů byste měli vycházet především ze svých finančních závazků a rodinné situace. Nemá cenu přidávat každé nabízené připojištění, ale současně se nevyplatí ani příliš šetřit.

Frenkee box
Velkou chybou bývá nesmyslné šetření v případě pojištění smrti. Mnohem častěji lidé umírají v důsledku dlouhodobé nemoci než úrazu. Nesnaž se tedy ušetřit tím, že zvolíš pouze variantu pojištění smrti úrazem.

Konstantní nebo klesající pojistná částka

Pojistná částka může být konstantní (stejná po celou dobu pojištění), nebo klesající, kdy je na začátku pojištění částka nejvyšší a poté postupně klesá. Klesající pojistná částka může značně snížit cenu pojistky.

Frenkee box
Klesající pojistná částka je výhodná například v situaci, kdy splácíš hypotéku nebo jiný úvěr. S postupem času se snižuje dluh, který zbývá doplatit. A stejně tak i částka, na kterou jsi pojištěn/a, je s přibývajícími roky nižší. To se projeví i na výši pojistného – za pojištění zkrátka zaplatíš méně.

Pokud chcete v pojištění zohlednit inflaci, zaškrtněte ve smlouvě souhlas s tzv. indexací životního pojištění. Tímto způsobem dojde k navýšení pojistné částky o inflaci. Ve výsledku se tedy zvýší i pojistné částky u pojištění.

Nejlevnější životní pojištění: Rada na závěr

Toužíte po nejlevnějším životním pojištění? V první řadě se vyvarujte zbrklého rozhodování, ale na druhou stranu nečekejte se sjednáním pojistky, až budete stříhat metr do důchodu. Vycházejte z výše uvedených parametrů, které ovlivňují cenu životka, a nešlápnete vedle.

Frenkee box
Zajímá tě, jak vybrat životní pojištění nebo jak nastavit životní pojištění? Vše podstatné jsem pro tebe shrnul do přehledných průvodců.

Chcete získat nejlevnější životní pojištění? Nechte srovnávání na Frenkeem. Porovná pro vás jednotlivé nabídky pojišťoven a vybere ideální životní pojištění přesně pro vás.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je to životní pojištění?

  Životní pojištění chrání pojištěnou osobu a jeho/její blízké před možnými riziky. Životní pojištění by mělo být sjednáno především pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Výhodou životního pojištění je skutečnost, že si s pomocí nejrůznějších připojištění můžete vytvořit pojistný produkt přesně na míru. Některé druhy životního pojištění mohou sloužit také k tvorbě finančních rezerv do budoucna (např. investiční životní pojištění).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Musím do zdravotního dotazníku uvést všechny zdravotní problémy?

  Ano, ve zdravotním dotazníku v žádném případě nelžete. Dříve či později by se na to přišlo. Dostanete se tak do situace, kdy vám pojišťovna pravděpodobně neschválí pojistné plnění v případě pojistné události, která souvisí s vaším onemocněním. Budete tak zbytečně platit za životní pojištění, které vás reálně nechrání. Pokud vám pojišťovna životní pojištění zruší, snadno se také může stát, že vás už nikde nepojistí.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?

  Informace o výlukách životního pojištění najdete v pojistných podmínkách zvolené pojišťovny. Mezi nejčastější výluky z životního pojištění patří pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s trestnou činností, účastí ve válečných konfliktech, duševní nemocí nebo také pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním omamných látek nebo při sebepoškozování.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mám sjednané životní pojištění. Kdy dostanu peníze, když se mi něco stane?

  Aby vám pojišťovna mohla vyplatit pojistné plnění, v první řadě musí ukončit šetření pojistné události. Na to má ze zákona 3 měsíce, samozřejmě to může stihnout dříve. Základním předpokladem pro rychlé vyřízení škodní události z životního pojištění je rychlé odeslání správně vyplněných dokumentů a lékařských zpráv. Vyplácení peněz v rámci pojištění úrazu je obecně rychlejší, zpravidla vám pojišťovna zaplatí už v průběhu léčení.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Adam Ungr, 29 let, špatně zvolená riziková skupina zaměstnání

Adam si v dobách studií sjednal životní pojištění primárně na úrazy. To by bylo ještě v pořádku. I když je potřeba myslet i na nemoci. Horší ale bylo, že časem nastoupil do práce k policii. Během služby ale špatně došlápl a poranil si kotník na pravé noze. Pojišťovna mu však plnění musela krátit, protože měl smlouvu nastavenou na povolání student. Při tomto zařazení je pojistné výrazně levnější než u rizikové skupiny, kam spadá práce pro policii. Vzhledem k tomu, že po celou dobu platil Adam nižší pojistné, tak nakonec dostal nižší odškodnění, než ve skutečnosti očekával. Pokud měníte práci, myslete i na nastavení svého životního pojištění.


Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky