Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Hlášení škodních událostí z životního pojištění: Postup

S hlášením škodních událostí ze životního pojištění zbytečně neotálejte. Čím dříve odešlete veškerou dokumentaci, tím rychleji získáte pojistné plnění. Šetření pojistné události musí pojišťovna ze zákona dokončit do 3 měsíců od okamžiku, kdy dodáte všechny potřebné dokumenty. To je ovšem horní hranice. U pojišťoven se zpravidla snaží škodní události vyřídit během několika dní.

Vyplňte formulář oznamující pojistnou událost

Formulář najdete na webových stránkách pojišťovny a vyplňuje ho majitel pojistky.

Frenkee box
V případě životního pojištění pro děti, vyplňuje formuláře za nezletilého jeho zákonný zástupce.

Do formuláře pro hlášení škodních událostí z životního pojištění uvedete:

 • Číslo pojistné smlouvy.
 • Identifikační údaje pojištěné osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,adresa, telefonní číslo, atd.).
 • Bankovní spojení pro případ výplaty pojistného plnění.
 • Detailní popis pojistné události (např. datum úrazu, prvních příznaků nemoci, atd.)
 • Podpis (některé pojišťovny vyžadují úředně ověřený podpis).

Frenkee box
Ověření podpisu vyřídíš přímo na pobočce pojišťovny, u notáře, advokáta, na poště nebo na některé z poboček Czech POINT.

Předejte formulář k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři

Lékař ve formuláři vyplní podrobný popis tělesného poškození a odpoví na další otázky týkající se zdravotního stavu pojištěné osoby.

Doložte pojišťovně zbývající dokumentaci

Pojišťovna po vás bude dále vyžadovat:

 • Kopii lékařských zpráv, které se týkají pojistné události.
 • Kopii propouštěcí zprávy z nemocnice (v případě hospitalizace).
 • Kopii potvrzení o pracovní neschopnosti.
 • Kopii policejního protokolu, pokud byla pojistná událost vyšetřována policií (např. dopravní nehoda).

V momentě, kdy máte všechny dokumenty připravené, odešlete je bez dalších odkladů na adresu pojišťovny. Pojišťovna následně zahájí šetření pojistné události a v případě potřeby vás požádá o doplňující informace.

Při posuzování škodní události vychází pojišťovna z rizik, pro která jste si životní pojištění sjednali. Zároveň je dobré si předem prostudovat pojistné podmínky pro možné výluky z životního pojištění. V opačném případě strávíte spoustu času přípravou dokumentů a pojišťovna vám ve výsledku žádnou peněžní náhradu nepřizná.

Frenkee box
Řídil/a jsi v opilosti auto a následkem zranění jsi skončil/a na invalidním křesle? V takovém případě se pojistného plnění nedočkáš, ani když tě životní pojištění mělo chránit i pro případ invalidity. Jde o jednu v hlavních výluk v rámci životního pojištění.

Hlášení škodních událostí z životního pojištění: Jak nahlásit

Škodní událost můžete pojišťovně nahlásit:

 • E-mailem (naskenované ve formátu PDF).
 • Poštou na adresu pojišťovny (kontakt najdete na pojistné smlouvě nebo na webových stránkách pojišťovny).
 • Prostřednictvím online formuláře. Mnoho pojišťoven dnes umožňuje nahlásit pojistnou událost přes speciální online formulář nebo přímo skrz klientský portál.

Hlášení škodních událostí z životního pojištění: Smrt pojištěného

Pokud je škodní událostí smrt pojištěného, žádá o uplatnění životního pojištění obmyšlená osoba, která je uvedena v pojistné smlouvě. Jestliže klient do smlouvy žádnou osobu neuvedl, pak podává hlášení o pojistné události osoba, která má nárok na dědictví.

Frenkee box
Zajímá tě, jak postupovat, pokud žádáš o vyplacení životního pojištění při úmrtí? Přečti si můj článek, ve kterém jsem pro tebe toto téma zpracoval.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?

  Informace o výlukách životního pojištění najdete v pojistných podmínkách zvolené pojišťovny. Mezi nejčastější výluky z životního pojištění patří pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s trestnou činností, účastí ve válečných konfliktech, duševní nemocí nebo také pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním omamných látek nebo při sebepoškozování.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdo je pojištěným v životním pojištění?

  Pojištěným je ten, na koho se životní pojištění vztahuje. Je to osoba, která získá peněžní plnění v případě pojistné události (s výjimkou smrti pojištěného, kdy peníze získá obmyšlená osoba nebo dědic).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?

  Jde o osobu, která má v případě smrti pojištěného nárok na pojistné plnění z životního pojištění. Ve smlouvě může být uvedena jmenovitě (např. Adam Novák) nebo příbuzenským vztahem k majiteli pojistné smlouvy (např. manželka). Pokud není obmyšlená osoba ve smlouvě zmíněna, řídí se pojišťovna při vyplácení pojistky občanským zákoníkem.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?

  Životní pojištění můžete vypovědět do 14 dnů od sjednání smlouvy (v případě tzv. obchodu na dálku), do 2 měsíců od uzavření smlouvy, pokud vám v pojišťovně poskytli nepravdivé nebo neúplné informace, nebo 2 měsíce od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Dále pak 3 měsíce od oznámení pojistné události, nebo kdykoli během trvání pojištění, jestliže se na výpovědi dohodnete s pojišťovnou. V případě životního pojištění od pojišťovny Metlife, které nabízí i Frenkee, můžete smlouvu vypovědět také 6 týdnů před koncem pojistného období.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Martin Baxa, 31 let, nezapomínejte na své koníčky

Martin pracuje jako technická podpora a celý den tráví v kanceláři a u telefonu. Sjednal si životní pojištění, které parádně reflektuje jeho příjem a výdaje. Při sjednání myslel i na nemoci a hlavně na splácení hypotéky. Kdyby se mu cokoliv stalo, tak bude vše pokryté. Zapomněl ale na jednu věc. Po práci legraci. Martin totiž miluje lezení po skalách. Jednou takhle po práci s kamarádem vyrazili na menší skály ve středních čechách. Když svůj cíl zdolali a seděli na vrcholu skály, tak mu kamarád povídá, že si upravil svoje pojištění a rozšířil ho o krytí adrenalinových sportů. Martin na něj s podivem koukal a nevěřícně se ptal, jestli to pojišťovna opravdu řeší. Ještě na vrcholku skály volal do pojišťovny a prověřoval, jak by se pojišťovna chovala, kdyby se mu něco při lezení stalo. Dozvěděl se, že by mu pojišťovna plnění neposkytla, protože adrenalinové sporty nemá kryté, ale není problém je do smlouvy doplnit. Martin tedy velmi opatrně slezl dolů a druhý den šel změnu pojištění zařídit.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky