Mobilní aplikace

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Hlášení škodních událostí z životního pojištění: Postup

S hlášením škodních událostí ze životního pojištění zbytečně neotálejte. Čím dříve odešlete veškerou dokumentaci, tím rychleji získáte pojistné plnění. Šetření pojistné události musí pojišťovna ze zákona dokončit do 3 měsíců od okamžiku, kdy dodáte všechny potřebné dokumenty. To je ovšem horní hranice. U pojišťoven se zpravidla snaží škodní události vyřídit během několika dní.

Vyplňte formulář oznamující pojistnou událost

Formulář najdete na webových stránkách pojišťovny a vyplňuje ho majitel pojistky.

Do formuláře pro hlášení škodních událostí z životního pojištění uvedete:

 • Číslo pojistné smlouvy.
 • Identifikační údaje pojištěné osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,adresa, telefonní číslo, atd.).
 • Bankovní spojení pro případ výplaty pojistného plnění.
 • Detailní popis pojistné události (např. datum úrazu, prvních příznaků nemoci, atd.)
 • Podpis (některé pojišťovny vyžadují úředně ověřený podpis).

Předejte formulář k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři

Lékař ve formuláři vyplní podrobný popis tělesného poškození a odpoví na další otázky týkající se zdravotního stavu pojištěné osoby.

Doložte pojišťovně zbývající dokumentaci

Pojišťovna po vás bude dále vyžadovat:

 • Kopii lékařských zpráv, které se týkají pojistné události.
 • Kopii propouštěcí zprávy z nemocnice (v případě hospitalizace).
 • Kopii potvrzení o pracovní neschopnosti.
 • Kopii policejního protokolu, pokud byla pojistná událost vyšetřována policií (např. dopravní nehoda).

V momentě, kdy máte všechny dokumenty připravené, odešlete je bez dalších odkladů na adresu pojišťovny. Pojišťovna následně zahájí šetření pojistné události a v případě potřeby vás požádá o doplňující informace.

Při posuzování škodní události vychází pojišťovna z rizik, pro která jste si životní pojištění sjednali. Zároveň je dobré si předem prostudovat pojistné podmínky pro možné výluky z životního pojištění. V opačném případě strávíte spoustu času přípravou dokumentů a pojišťovna vám ve výsledku žádnou peněžní náhradu nepřizná.

Hlášení škodních událostí z životního pojištění: Jak nahlásit

Škodní událost můžete pojišťovně nahlásit:

 • E-mailem (naskenované ve formátu PDF).
 • Poštou na adresu pojišťovny (kontakt najdete na pojistné smlouvě nebo na webových stránkách pojišťovny).
 • Prostřednictvím online formuláře. Mnoho pojišťoven dnes umožňuje nahlásit pojistnou událost přes speciální online formulář nebo přímo skrz klientský portál.

Hlášení škodních událostí z životního pojištění: Smrt pojištěného

Pokud je škodní událostí smrt pojištěného, žádá o uplatnění životního pojištění obmyšlená osoba, která je uvedena v pojistné smlouvě. Jestliže klient do smlouvy žádnou osobu neuvedl, pak podává hlášení o pojistné události osoba, která má nárok na dědictví.

Často se ptáte

 • Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?
  Zobrazit odpověď
  Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?
 • Kdo je pojištěným v životním pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Kdo je pojištěným v životním pojištění?
 • Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
  Zobrazit odpověď
  Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
 • Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?
  Zobrazit odpověď
  Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Martin Baxa, 31 let, nezapomínejte na své koníčky

Martin pracuje jako technická podpora a celý den tráví v kanceláři a u telefonu. Sjednal si životní pojištění, které parádně reflektuje jeho příjem a výdaje. Při sjednání myslel i na nemoci a hlavně na splácení hypotéky. Kdyby se mu cokoliv stalo, tak bude vše pokryté. Zapomněl ale na jednu věc. Po práci legraci. Martin totiž miluje lezení po skalách. Jednou takhle po práci s kamarádem vyrazili na menší skály ve středních čechách. Když svůj cíl zdolali a seděli na vrcholu skály, tak mu kamarád povídá, že si upravil svoje pojištění a rozšířil ho o krytí adrenalinových sportů. Martin na něj s podivem koukal a nevěřícně se ptal, jestli to pojišťovna opravdu řeší. Ještě na vrcholku skály volal do pojišťovny a prověřoval, jak by se pojišťovna chovala, kdyby se mu něco při lezení stalo. Dozvěděl se, že by mu pojišťovna plnění neposkytla, protože adrenalinové sporty nemá kryté, ale není problém je do smlouvy doplnit. Martin tedy velmi opatrně slezl dolů a druhý den šel změnu pojištění zařídit.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0