K čemu je přivolání opatrovníka a jaké jsou limity?

Pokud budete potřebovat v zahraničí využít péči opatrovníka - blízké osoby, tak pojišťovna uhradí cestovné i následné ubytování této osoby .

Cestovné je hrazeno do limitu sjednaného pojištění léčebných výloh. Ubytování má pak jasně stanovené limity, aby bylo zřejmé, jaký rozpočet je možné využít. Většinou je uváděno ve formátu XY EUR / počet nocí.

Abyste mohli tuto přivolání opatrovníka využít, tak váš zdravotní stav musí být dostatečně vážný a musí ho doporučit ošetřující lékař v dané lokalitě.

Hledáte cestovní pojištění?

Spočítat pojištění