Mobilní aplikace

K čemu je pojištění storna zájezdu?

Není výjimkou, že musíte zaplacený zájezd zrušit pár dní před odjezdem. A čím víc se blíží datum odjezdu, tím vyšší poplatek za zrušení musíte cestovce nebo hotelu uhradit - někdy je to až 100 % ceny. Pojištění storna zájezdu tak může zkaženou náladu alespoň trochu vylepšit tím, že za vás stornopoplatky uhradí pojišťovna. Dejte si ale pozor na výjimky.

 • Pojištění kryje stornopoplatky, která vám cestovní kancelář, letecká společnost nebo ubytovací zařízení naúčtuje ve chvíli zrušení zakoupeného zájezdu/dopravy/pobytu.
 • Pojištění uzavřete nejpozději s uhrazením poslední splátky zájezdu. Čím později si pojištění uzavřete, tím méně peněz od pojišťovny dostanete.
 • Až o 50 % vám pojišťovny sníží pojistné plnění, pokud si pojištění sjednáte pouze 14 dní před plánovaným odjezdem.

Nejčastější výluky u pojištění storna zájezdu

Stejně tak, jako každé pojištění, má i pojištění storna zájezdu své výluky:

 • ztráta zaměstnání
 • nemožnost čerpat v práci dovolenou
 • neschválené vízum
 • nepříznivá situace v cílové zemi (geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace)
 • změna zdravotního stavu v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek
 • změna zdravotního stavu vlivem psychické poruchy, choroby či deprese
 • komplikace po kosmetických výkonech v oboru plastické chirurgie
 • zrušení cesty z důvodu těhotenství včetně zdravotních komplikací s ním souvisejících
 • úmyslné sebepoškození / sebevražda
 • provozování rizikového či vrcholového sportu
 • náročná vyšetření u odborných lékařů bez souhlasu pojistitele
 • jakýkoliv druh ošetření zubů
 • duševní, psychické, neurologické změny či jiné poruchy zjištěné při lékařském vyšetření
 • onemocnění, které bylo zjevné či zjistitelné před počátkem pojištění nebo jeho následky
 • pohlavní nemoci a nemoci vyplývající z nakažení virem HIV

Vždy si pozorně pročtěte pojistné podmínky konkrétní pojišťovny. Některé pojišťovny navíc při pojištění storna vyžadují i vaši finanční spoluúčast.

Hledáte cestovní pojištění?

Spočítat pojištění
Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0