Na co se vztahuje pojištění zpoždění a zrušení letu?

Pojištění se vztahuje na zpoždění letu z důvodu stávky, z provozních důvodů, kvůli poruše letadla nebo v případě špatného počasí. Uplatnit ho můžete, pokud se váš odlet zpozdí o 6 a více hodin, nebo v případě, že je let zrušen a není vám do 6 hodin od plánovaného odletu zajištěna žádná alternativní doprava.

Pojišťovna vám uhradí výdaje za jídlo a základní hygienické potřeby, které si musíte koupit po uplynutí 6 hodin od původně plánovaného odletu do doby skutečného odletu - to vše do sjednaného pojistného limitu.

Pozor na výluky z pojištění zpoždění a zrušení letu

  • Pojišťovna nebude plnit v případě, že letadlo neodletělo kvůli stávce, nebo jiným provozním důvodům, které byly známy v době 24 hodin před vaší registrací u vstupní přepážky (check-in).
  • Na výplatu od pojišťovny se netěšte ani v případě, že jste se nedostavili včas ke vstupní přepážce (check-in) nebobyl let zrušen nařízením civilního leteckého úřadu.

Jaké doklady předložit pojišťovně při nárokování škody za zpožděný nebo zrušený let?

  • Už na letišti si vyžádejte osvědčení letecké společnosti potvrzující skutečné zpoždění letu. V případě zrušení letu pak osvědčení letecké společnosti potvrzující důvod zrušení letu.
  • Po příletu domu se spojte s pojišťovnou, která po vás bude chtít doložit výše zmíněná potvrzení doklady + si připravte si kopie letenky a údaje o letu (číslo letu, název letecké společnosti, letiště odletu a příletu, časy odletu a příletu podle letového řádu) a originální účtenky za jídlo a základní hygienické potřeby, které jste si zakoupili v době čekání. 
  • Pojišťovna bude počítat pouze doklady za věci nakoupené po uplynutí 6 hodin čekání od plánovaného odletu do doby skutečného odletu.
  • Pojištění zpoždění a zrušení letu se vztahuje i na události, které vznikly už na území České republiky.

Hledáte cestovní pojištění?

Spočítat pojištění