Mobilní aplikace

Trvalý pobyt cizince a jak ho získat?

O tom, jestli cizinec získá trvalý pobyt v České republice, rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR. Nejčastějším důvodem pro schválení žádosti bývají příbuzní, kteří tu žijí. Jednodušší výchozí situaci mají občané dalších států Evropské unie.

Cizinec musí k žádosti přiložit originál dokladu totožnosti, doklad o nepřetržitém přechodném pobytu v posledních 5 letech, doklad o zajištěném ubytování a 2 fotky. Ministerstvo pak má na vyjádření 30 dnů od podání žádosti.

Uvažujete o hypotéce?

Spočítat hypotéku