Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Co nabízí online pojistka na blbost od Directu?

Direct pojistka na blbost v základní variantě spojuje 2 druhy pojištění odpovědnosti (obě jsou součástí sjednaného pojištění):

 • odpovědnost z běžného občanského života
 • odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Odpovědnost z občanského života

Pojištění odpovědnosti ze života kryje škody, které způsobíte někomu jinému při provozu domácnosti, nakupování, rekreačních sportech nebo jiných mimopracovních aktivitách. Pro pojištění pracovních aktivit zvolte Pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Frenkee box
Pokud chceš mít pojištěné i škody na drobné elektronice a věcech pronajatých, pak využij navíc speciální připojistění od Directu.

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Tento typ pojištění se vztahuje na škody, které vzniknou někomu jinému, a to v souvislosti s vaší nemovitostí. Jde například o škody způsobené prasklým potrubím nebo třeba spadlým ledem ze střechy. Pojistit můžete vlastnictví nemovitosti, kterou vlastníte nebo máte v pronájmu.

Frenkee box
Víš, že se pojistka na blbost vztahuje na všechny členy domácnosti, která je uvedena na pojistné smlouvě? Ale pozor! Pojištění kryje jen škodu, která vznikne osobě, která nesdílí stejnou domácnost.

Výhody online pojistky na blbost od Directu

 • Výši pojistného limitu (maximální částka, kterou vám pojišťovna proplatí) si zvolíte sami, přesně podle vašich potřeb a životního stylu. Minimální limit pojistného krytí jsou 3 miliony Kč, maximální je pak 25 milionů Kč. Snadno si tak vytvoříte pojištění skutečně na míru.
 • Je předem jasně stanoveno, na co se která varianta pojištění a připojištění vztahuje. Vy si tak ušetříte nepříjemné překvapení.
 • Pojišťovna Direct po vás chce jen základní identifikační a kontaktní údaje.
 • Direct pojistka na blbost platí po celé Evropě.
 • Pojištění zcela bez spoluúčasti.
 • Rychlé online sjednání z pohodlí domova.

Možná připojištění k online Direct pojistce na blbost

K základnímu pojištění si můžete sjednat 4 různá připojištění:

 • Škody na drobné přenosné elektronice
 • Škody na věcech pronajatých
 • Odpovědnost z vlastnictví všech vašich nemovitostí
 • Odpovědnost za zvíře

Škody na drobné přenosné elektronice

Pojištění pro škody na drobné elektronice kryje škody, které vzniknou vaší vinou na mobilním telefonu, tabletu nebo třeba notebooku někoho jiného.

Škody na věcech pronajatých

Tato varianta připojištění se vztahuje na nahodilé škody, ke kterým dojde u pronajatých věcí nebo u věcí, které užíváte na základě sepsané dohody. Typickým příkladem jsou škody způsobené v podnájmech.

Frenkee box
Pokud ti kamarád půjčí tablet a tobě omylem spadne, pak pojišťovna škodu neproplatí. Pojištění se nevztahuje na věci, které jsou zapůjčené bez podepsané smlouvy. Ale kryje třeba škodu na vypůjčených společenských šatech.

Odpovědnost z vlastnictví všech vašich nemovitostí

S tímto typem připojištění si můžete rozšířit základní odpovědnost z vlastnictví nemovitosti. Kryje škody na všech nemovitostech, které vlastníte.

Odpovědnost za zvíře

Pojištění odpovědnosti za zvíře je vhodné pro všechny majitele zvířat. Krytí se vztahuje na škody, které vaše zvíře způsobí někomu jinému (např. kopnutí krávou, pokousání psem). Hodí se pro pojištění domácích, ale i hospodářských zvířat a nezáleží na jejich počtu. Tento druh připojištění se nevztahuje na exotická, jedovatá nebo dravá zvířata.

Výhody online sjednání Direct pojistky na blbost

Sjednání pojištění odpovědnosti online přináší hned několik výhod:

 • Direct pojistku na blbost sjednáte s Frenkeem online do 10 minut.
 • Okamžitě znáte cenu pojištění.
 • Platíte jen za to, co opravdu chcete (sami zvolíte limit pojistného krytí, přesně podle vašich potřeb).
 • Pojistná smlouva je uzavřena, a to bez nutnosti podpisu.
 • Stačí zadat jen základní identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo (u cizinců stačí i datum narození), adresu, telefonní číslo a e-mail.

Co dělat v případě škodní události u pojišťovny Direct?

Pokud dojde ke vzniku škody a máte sjednanou pojistku na blbost u pojišťovny Direct, pak postupujte následujícím způsobem:

 • Zajistěte lékařskou pomoc,v případě, že se někdo zranil.
 • Oznamte poškozené osobě, že máte sjednanou pojistku na blbost u pojišťovny Direct a požádejte ji, aby způsobenou škodu ponechala v původním stavu.
 • Zdokumentujte škodu (fotografie, video). Pokud existují svědci vzniku škody, požádejte je o kontaktní údaje.
 • Požádejte o identifikační a kontaktní údaje poškozených osob.
 • Poškozeným osobám předem nehraďte ani neuznávejte vzniklou škodu. Nechte rozhodování na pojišťovně.
 • Škodní událost urychleně nahlaste pojišťovně.

Frenkee box
Váháš, jestli je vzniklá škoda skutečně pojistnou událostí a pojišťovna ji proplatí? Přečti si článek, který řeší výluky z pojištění odpovědnosti.

Při hlášení pojistné události v rámci pojistky na blbost u pojišťovny Direct si připravte následující údaje:

 • Číslo smlouvy, ze které škodní událost hlásíte.
 • Informace kdy, kde a co se stalo.
 • Údaje o poškozené osobě, jestliže oznamujete škodu jako pojištěný.
 • Údaje o pojištěné osobě, jestliže oznamujete škodu jako poškozený.
 • Identifikační údaje případných svědků, kteří viděli, co se stalo.
 • případnou dokumentaci (např. fotografie, video).

Frenkee si pro vás připravil detailnější postup, jak se zachovat v případě pojistné události u pojistky na blbost. Veškeré formuláře, které budete potřebovat najdete přímo na webových stránkách pojišťovny Direct.

Frenkee box
Nevíš, kdy přesně ke škodě došlo? V takovém případě stačí jen nahlásit, kdy byla věc ještě v pořádku.

Škodní událost můžete u pojišťovny Direct nahlásit:

 • online

Vzniklou škodu u pojistky na blbost můžete nahlásit online, a to přímo na webových stránkách pojišťovny Direct. Vyplnění všeho potřebného vám zabere jen pár minut.

 • telefonicky

Pojistnou událost můžete nahlásit také telefonicky, a to na čísle 270 270 777. Linka je vám dispozici od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

 • písemně

Pokud chcete raději zaslat dopis, pak můžete pojišťovnu Direct kontaktovat na adrese:

Direct pojišťovna, a.s.

Nové sady 996/25

602 00 Brno

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Kde najdu výluky z pojištění odpovědnosti u své pojistky?

  Nejjistější cestou je pročíst si všeobecné pojistné podmínky a návrh smlouvy. Detaily k Frenkeeho pojištění odpovědnosti najdete v sekci Pojistné podmínky.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak zvolit správnou výši pojistného limitu?

  Pokud rádi sportujete a jste během dne aktivní, pak je lepší zvolit vyšší pojistný limit. Riziko, že někomu způsobíte škodu je u vás přece jen vyšší, než u osoby, která nesportuje a dává přednost čtení knih. Limit pojistného krytí je možné zvolit v rozmezí 3 až 25 milionů Kč.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mám sjednanou pojistku na blbost u pojišťovny Direct. Může škodu nahlásit i někdo jiný, například můj makléř?

  Ano, je to možné. Pro nahlášení škody není nutné mít plnou moc, ale následně už ji pojišťovna bude potřebovat.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Rodina Kuchařových, vytopený soused

Rodina Kuchařových bydlí dlouhá léta v pronajatém bytě. V létě odjeli na víkend do jižních Čech za rodiči paní Kuchařové. Z víkendu se ale v sobotu museli vrátit zpět, protože je volal soused, který bydlí pod nimi, že mu ze stropu kape voda. V bytě Kuchařových ve stěně za kuchyňskou linkou praskla trubka a způsobila únik velkého množství vody, které postupně začalo prosakovat do bytu o patro níž. Nakonec byla škoda vyčíslena na necelých 83 000 Kč. Kuchařovi mají sjednané pojištění občanské odpovědnosti, které již v základu kryje i odpovědnost plynoucí z vlastnictví nebo užívání nemovitosti. Tuto škodu tedy pokryla kompletně pojišťovna.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky