Pojištění auta na dovolenou do zahraničí

Provoz na silnicích je stále hektičtější a při řízení v zahraničí navíc často projíždíte neznámou trasou. Vhodné pojištění auta na dovolenou by tak mělo být samozřejmostí. Většina řidičů má sjednané povinné ručení, ale při pojištění auta na dovolenou je lepší zvážit také havarijní pojištění.

Vhodně zvolené havarijní pojištění vás ochrání třeba v případě repatriace vozidla (odtažení nepojízdného vozidla zpátky do ČR), vandalismu, srážky se zvěří nebo dalších nepříjemných situacích.

Povinné ručení v zahraničí

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) musí mít podle zákona č. 169/1999 Sb. každé vozidlo, které je používáno na pozemní komunikaci. Pojištění vás chrání před škodami, které způsobíte někomu jinému, a to nejen na území ČR, ale také v dalších zemích. Povinné ručení vás ale nechrání před škodou, kterou způsobíte na vlastním vozidle. Pokud chcete být chráněni i v tomto případě, pak je dobré sjednat si také havarijní pojištění.

Dokladem o zaplacení povinného ručení je zelená karta. Zelenou kartu musíte mít vždy ve vozidle a při cestě do zahraničí se vyplatí vzít s sebou i její duplikát

Frenkee box
Víš, že pokud v zahraničí způsobíš nehodu, tak musíš odevzdat duplikát zelené karty místní policii? Pokud s sebou na dovolenou vezmeš jen její originál, tak se rázem ocitneš bez potvrzení o zaplacení povinného ručení.

Povinné ručení: Kde v zahraničí platí

České povinné ručení platí v těchto státech:

 • Členské státy EHP (Evropský hospodářský prostor)

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Zelená karta platí také na území Švýcarska.

 • Státy, která stanovila prováděcí vyhláška Ministerstva financí

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

 • Další státy

Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko, Tunisko.

Seznam zemí, kam můžete s povinným ručením bez obav odjet, najdete na zelené kartě. Přístup jednotlivých pojišťoven se samozřejmě může změnit. Především u cest mimo Evropu je tak vždy lepší předem kontaktovat pojišťovnu a informovat se.

Na co nezapomenout u autopojištění před cestou

Předtím, než se vydáte na dovolenou, je dobré zkontrolovat platnost povinného ručení. Stačí jen navštívit webové stránky ČKP a vložit registrační značku vozidla ( SPZ). Platnost povinného ručení je uvedena také na zelené kartě. Zároveň nezapomeňte zkontrolovat také platnost zelené karty.

Pokud povinné ručení ještě nemáte nebo vám během dovolené vyprší, tak se obraťte na Frenkeeho. V okamžiku porovná nabídky různých pojišťoven a vybere to nejlepší pojištění auta, které vás ochrání i v cizině.

Havarijní pojištění do zahraničí

Povinné ručení zaplatí škody, které způsobíte jiným osobám, ale kdo zaplatí škodu na vašem autě? Právě s tím vám pomůže vhodné havarijní pojištění.

Které pojišťovny vás pojistí do zahraničí

Nabídka havarijního pojištění se u jednotlivých pojišťoven často liší a stejně je to i s platností v zahraničí. U havarijního pojištění neplatí univerzální seznam pro všechny pojišťovny.

Zda vaše havarijní pojištění platí také v zemi, kam se chystáte na dovolenou, zjistíte snadno. Stačí kontaktovat pojišťovnu nebo nahlédnout do pojistné smlouvy. Pojišťovny na českém trhu ale obecně nabízejí nabízejí havarijní pojištění, které platí na území Evropy a Turecka.

Krátkodobé havarijní pojištění pro cesty do zahraničí

Vhodnou variantou připojištění auta do zahraničí je krátkodobé havarijní pojištění. Sjednáte ho před plánovanou cestou v případě, že jinak o havarijní pojištění nemáte zájem. Nejkratší doba, pro kterou můžete krátkodobé havarijní pojištění sjednat, je 14 dnů.

Frenkee box
Před cestou do zahraničí nezapomeň ani na cestovní pojištění.

Pojištění odtahu vozidla ze zahraničí

V případě, že jiný řidič způsobí dopravní nehodu a poškodí vaše vozidlo, jsou veškeré náklady hrazeny z povinného ručení viníka. Pokud ale potřebujete odtáhnout vozidlo ze zahraničí v důsledku poruchy nebo zaviněné dopravní nehody, pak je dobré již předem vědět, zda takovou službu vaše pojišťovna zdarma nabízí. Odtah ze zahraničí se totiž může dost prodražit.

V rámci autopojištění pojišťovny obvykle umožňují odtah vozidla zdarma jen do nejbližšího autoservisu nebo do určitého počtu kilometrů. V ceně pojištění auta máte zahrnuty jen náklady na odtah do předem stanovené částky. V rámci připojištění asistenčních služeb si můžete připlatit třeba za odtah vozidla ze zahraničí bez pojistného limitu (v současné době nabízí pojišťovna AXA) nebo pojistný limit alespoň navýšit.

Frenkee box
Potřebuješ odtah? Tak nezapomeň, že musíš nejdřív zavolat na asistenční službu a domluvit se na správném postupu. Pokud se rozhodneš sám, tak ti hrozí, že budeš vše platit z vlastní kapsy.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je zákonné pojištění vozidel?

  Jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které vychází ze zákona č. 168/1999 Sb. Pravděpodobně ho ale budete znát spíše pod názvem povinné ručení. Jedná se o povinné pojištění a platí pro všechna vozidla, která jsou zapsaná v registru silničních vozidel.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co řeší zákon o pojistné smlouvě?

  Zákon o pojistné smlouvě v minulosti upravoval vztahy, které vznikly na základě pojistné smlouvy. Šlo o zákon č. 37/2004 Sb., který  v současné době už neplatí. Od 1. ledna 2014 je pojištění právně upraveno v novém Občanském zákoníku.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké povinnosti řeší zákon o povinném ručení?

  Zákon o povinném ručení (zákon č. 168/1999 Sb) upravuje povinnosti majitelů vozidel, která jsou zapsaná v registru řidičů. Na základě tohoto zákona musíte mít sjednané povinné ručení.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co kryje povinné ručení?

  Povinné ručení kryje škody, které při dopravní nehodě jako řidič, způsobíte někomu jinému. Pojišťovna v takovém případě hradí škody na majetku a zdraví třetích osob. V případě povinného ručení se neplatí žádná spoluúčast a limit pojistného krytí je vždy minimálně 35 mil. Kč na pojistnou událost. Povinné ručení kryje také škody, které svou jízdou způsobíte zbývajícím cestujícím ve svém vozidle.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co nekryje povinné ručení?

  Povinné ručení nekryje následující škody: Škody, které způsobíte úmyslně. Škody, které utrpěl viník dopravní nehody. Škody vzniklé v souvislosti s konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek. Škody vzniklé při jízdě bez řidičského oprávnění a dále také škody vzniklé při závodech.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je limit pojistného krytí u povinného ručení?

  Je to maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí, pokud dojde k dopravní nehodě. U povinného ručení se uvádí v mil. Kč. První číslice uvádí limit pro škody související s ublížením na zdraví nebo usmrcením. Druhá číslice se vztahuje ke škodám na majetku a ušlém zisku. Například tedy: 70/70 mil. Kč.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaká je spoluúčast u povinného ručení?

  Žádná. Povinné ručení je vždy bez spoluúčasti. Výjimkou jsou pouze připojištění v rámci povinného ručení. V případě připojištění je předem stanovena výše spoluúčasti i speciální limit pojistného krytí.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je Česká kancelář pojistitelů (ČKP)?

  Česká kancelář pojistitelů byla ustanovena zákonem č. 168/1999 Sb. a spravuje garanční fond a fond zábrany škod. Zároveň shromažďuje informace o délce trvání povinného ručení a počtu dopravních nehod pro konkrétní osobu nebo firmu.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je zelená karta? Kde ji získám? Co když ji ztratím?

  Zelená karta je mezinárodně uznávaný certifikát, který dokládá, že máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Zelenou kartu vám vystaví pojišťovna po sjednání povinného ručení a máte povinnost ji (a také její duplikát) mít vždy ve vozidle. Pokud zelenou kartu ztratíte, pak okamžitě kontaktujte svoji pojišťovnu. Na návštěvu pobočky si pak nezapomeňte vzít osobní dokumenty, pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení pojištění (např. výpis z banky). Na místě vám vystaví novou zelenou kartu.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaká je platnost zelené karty?

  Zelená karta platí jeden rok. Následující rok vám pojišťovna zašle originál nové karty.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co dělat, když české povinné ručení v dané zemi neplatí?

  V takovém případě je nutné sjednat tzv. hraniční pojištění. Tento typ pojištění si můžete sjednat přímo na hraničním přechodu dané země.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Je hraniční pojištění povinné i pro cizince přijíždějící do ČR (bez povinného ručení)?

  Ano, je povinné. Ke sjednání hraničního pojištění mohou využít českých hraničních přechodů.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak postupovat, když vám v zahraničí způsobí škodu řidič bez povinného ručení?

  Nejprve kontaktujte asistenční službu pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení. Pojišťovna vás následně nasměruje na tzv. garanční fond v zahraničí, který škodu na vašem vozidle uhradí a následně bude vymáhat škodu po majiteli druhého vozidla.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Tomáš Frühauf, 51 let, ukradené auto s pojištěním GAP

Tomáš si koupil nové BMW řady 5. Pořizovací cena byla přes 1,5 mil. Kč. Při pojištění se Tomáš rozhodoval, zda-li si má připojistit GAP, což by mu zajistilo případné plnění škody v ceně nového vozu. Připojištění stálo skoro 5 000 Kč ročně. Nakonec se rozhodl, že do GAP půjde, a udělal dobře, protože v prvních měsících hodnota nového vozu strmě klesá. Po 3 měsících mu navíc vozidlo ukradli. Pokud by GAP neměl sjednáno, tak pojišťovna vyplatí hodnotu vozu v době škodní události, která by mohla být o několik set tisíc nižší než cena pořizovací. Vzhledem k tomu, že Tomáš do GAP zainvestoval, tak mu pojišťovna proplatila celou hodnotu vozu podle faktury při koupi vozu.

Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky