Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Od 2. 8. 2021 platí nová česká legislativa, která stanovila, že po dobu příštích 5 let bude zdravotní pojištění pro cizince moci sjednávat pouze pojišťovna VZP. Stále si u nás můžete sjednat pojištění cizinců v balíčku Neodkladné péče, nebo Komplexního zdravotního pojištění od pojišťoven AXA a ERGO – po 2.8.2021 ale pouze na 90 dnů, tedy od začátku platnosti pojištění až do 90. dne pobytu na území České republiky, a pojištění už nelze využít jako poklad z žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů. Smlouvy sjednané do 2.8.2021 stále slouží jako doklad o cestovním zdravotním pojištění pro účely vízového řízení.

ERGO zdravotní pojištění cizinců v ČR online: Co nabízí

Povinnost cizinců sjednat si zdravotní pojištění vychází ze zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a je jednou z podmínek pro získání víza. Pokud tedy cizinec nemá nárok na veřejné zdravotní pojištění, pak může vybírat ze 2 typů komerčního zdravotního pojištění:

 • pojištění nutné a neodkladné péče
 • komplexní zdravotní pojištění

Obě varianty komerčního zdravotního pojištění uznává odbor azylové a migrační politiky. Při výběru je důležité zvážit především délku plánovaného pobytu a také výši pojistného krytí. Jste občanem EU? V případě krátkodobého pobytu je pojištění nutné a neodkladné péče již zahrnuto ve zdravotním pojištění z vaší domovské země.

Komerční zdravotní pojištění nabízí také ERGO pojišťovna. S Frenkeem ho sjednáte za několik minut.

Frenkee box
Víš, že zdravotní pojištění cizinců od ERGO pojišťovny platí nejen na území ČR, ale také v celém Schengenském prostoru? Hodí se tedy i pro cizince, kteří jezdí občas za prací do zahraničí.

ERGO pojišťovna: Nutná a neodkladná péče ve 2 variantách balíčků

Plánujete pouze krátkodobý pobyt na území ČR? Pak můžete zvolit pojištění pro případ nutné a neodkladné péče. Tento druh pojištění je vhodnou volbou pro pobyty kratší než 90 dnů. Pojištění nutné a neodkladné péče se vztahuje jen na ošetření v případě akutních zdravotních problémů. Poplatky za následné kontroly u lékaře tak již platíte sami. Pojištění nezahrnuje ani preventivní vyšetření nebo třeba lékařem předepsané léky.

Máte zájem o obsáhlejší balíček pojištění? Pak raději zvolte komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Pojištění nutné a neodkladné péče si u ERGO pojišťovny můžete sjednat v balíčcích Welcome Standard a Welcome Plus.

Obě varianty zdravotního pojištění zahrnují:

 • Lékařské ošetření.
 • Převoz do zdravotnického zařízení.
 • Zubní ošetření v případě úrazu.
 • Návrat tělesných ostatků do vlasti (repatriace).
 • Asistenční služby.

Welcome Standard je základní variantou pojištění nutné a neodkladné péče. Limit pojistného krytí (maximální částka, kterou vám pojišťovna uhradí) je 60 tis. EUR.

Frenkee box
Měj na paměti, že asistenční služby u balíčku Welcome Standard můžeš využít bezplatně pouze v případě, že náklady na lékařské ošetření jsou vyšší než 5 tis. Kč. Jinak musíš asistenční služby zaplatit z vlastní kapsy.

Welcome Plus je vhodnou volbou, pokud dáváte přednost vyššímu limitu pojistného krytí, které je u tohoto balíčku 80 tis. EUR. Tato varianta kryje také ostatní stomatologické ošetření (např. zubní výplň), ambulantně předepsané léky a náklady na ošetření u onemocnění, které je možné léčit volně prodejnými léky. Asistenční služby můžete využít zcela bezplatně.

ERGO pojišťovna: Komplexní zdravotní pojištění ve 3 konfiguracích

Plánujete zůstat na území ČR déle než 90 dnů nebo žádáte o vízum opakovaně? Pak zvolte komplexní zdravotní pojištění. Tento typ pojištění oceníte i v případě, že chcete mít proplacené i preventivní návštěvy u lékaře nebo třeba povinná očkování.

ERGO pojišťovna má v nabídce celkem 3 varianty komplexního zdravotního pojištění: Welcome Komplex, Welcome Baby a Welcome Dítě+.

Limit pojistného krytí je u všech balíčků stejný, a to maximálně 80 tis. EUR. Všechny zmíněné varianty komplexního zdravotního pojištění cizinců zahrnují:

 • Lékařské ošetření.
 • Převoz do zdravotnického zařízení.
 • Zubní ošetření v případě úrazu.
 • Ostatní stomatologické ošetření (např. zubní výplň).
 • Návrat tělesných ostatků do vlasti (repatriace).
 • Ambulantně předepsané léky.
 • Ošetření onemocnění, které je možné léčit také volně prodejnými léky.
 • Preventivní péče a očkování.
 • Asistenční služby.
 • Dispenzární péče (léčba chronických onemocnění).

Ve variantě Welcome Komplex je zahrnuta i lékařská péče v těhotenství a při porodu. Na těhotenství se ale vztahuje čekací doba 3 měsíce. Na porod pak čekací doba 8 měsíců.

Frenkee box
Jsi těhotná nebo plánuješ brzy otěhotnět? Namísto základní varianty komplexního pojištění Welcome Complex zvol raději speciální balíček, který je navržený přímo pro nastávající maminky.

Varianta Welcome Baby kryje lékařkou péči v průběhu těhotenství, při porodu a péči o nově narozené dítě (pojistný limit je 300 tis. Kč) bez čekací doby. Pro děti ve věku 0–5 let se pak hodí speciální balíček Welcome Dítě+, se kterým mohou děti čerpat preventivní péči vč. povinných očkování ve stejném rozsahu jako ve veřejném zdravotním pojištění. Platí zde stejné limity, jako pro balíček Welcome Komplex.

ERGO zdravotní pojištění cizinců v ČR online: Výhody

 • Zdravotní pojištění cizinců od ERGO pojišťovny sjednáte během několika minut.
 • Pojištění platí ihned po zaplacení.
 • Jednorázová platba pojištění.
 • Součástí zdravotního pojištění jsou i nonstop asistenční služby. Proškolený operátor vám poradí, jak správně postupovat. Případně vás nasměruje do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení.
 • ERGO pojišťovna nabízí obě varianty komerčního zdravotního pojištění – neodkladnou i komplexní péči. Je tak skvělou volbou pro žadatele pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt na území ČR.
 • Rozsáhlá nabídka pojištění. Kromě základních variant pojištění můžete vybírat i ze speciálních balíčků pojištění pro nastávající maminky nebo děti. Snadno tak zvolíte vhodnou variantu přesně pro vás.
 • Vysoký limit pojistného krytí u komplexního zdravotního pojištění až 80 tis. EUR.
 • Komplexní zdravotní pojištění od ERGO pojišťovny zahrnuje i náklady na povinné očkování a preventivní lékařské prohlídky.

ERGO zdravotní pojištění cizinců v ČR online: Možná připojištění

ERGO pojišťovna nabízí u pojištění nutné a neodkladné péče také rozsáhlejší balíček Welcome Plus. V rámci této varianty vám pojišťovna proplatí ambulantně předepsané léky nebo třeba zubní výplň. Zároveň se balíček Welcome Plus může pochlubit i vyšším limitem pojistného krytí, a to až 80 tis. EUR.

V rámci komplexního zdravotního pojištění cizinců můžete vybírat z dalších 2 speciálních balíčků s nadstandardním krytím: Welcome Baby a Welcome Dítě+. Tyto varianty pojištění jsou vytvořeny na míru nastávajícím maminkám, novorozencům a dětem. Pojistný limit je stejný jako u základní varianty komplexního pojištění – 80 tis. EUR.

ERGO zdravotní pojištění cizinců v ČR online: Sjednání

ERGO zdravotního pojištění cizinců sjednáte s Frenkeem online za pár minut, a to klidně doma ze sedačky nebo na mobilu, ať jste kdekoliv. Stačí vyplnit následující údaje:

 • Datum narození.
 • Pohlaví.
 • Počátek pojištění.
 • Doba trvání pojištění (od 1 do 36 měsíců).
 • Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, státní příslušnost, adresa, e-mail, telefonní číslo).

Co mám dělat v případě škodní události u ERGO pojišťovny?

V případě škodní události v rámci zdravotního pojištění cizinců u ERGO pojišťovny postupujte následovně:

 • Kontaktujte asistenční službu GLOBAL ASSISTANCE a.s., na telefonním čísle +420 222 518 100. Zde je vám nonstop k dispozici operátor, který vám poradí, jak dále postupovat. Případně vám dá kontakt na nejbližší zdravotnické zařízení. Seznam zdravotnických zařízení máte k dispozici také na webových stránkách ERGO pojišťovny.

Frenkee box
Číslo na asistenční službu se nemusíš učit zpaměti. Najdeš ho na kartičce pojištěnce, kterou získáš po sjednání zdravotního pojištění.

 • Po lékařském ošetření je nutné nahlásit škodní událost. K tomu můžete využít online formulář, který najdete na webových stránkách ERGO pojišťovny. Škodní událost je možné oznámit i písemně. Příslušný formulář najdete opět na webových stránkách pojišťovny. Vyplněný formulář následně odešlete e-mailem na info@ergo.cz nebo na adresu:

ERGO pojišťovna, a.s.

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4

Frenkee box
Nezapomeň si vždy pečlivě uschovat veškeré účty za lékařské ošetření nebo léky. Pokud žádáš o jejich proplacení, pojišťovna je po tobě bude chtít.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je to Schengenský prostor (Schengen)?

  Je to označení pro území 26 států, které podepsaly tzv. Schengenskou dohodu.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaká preventivní péče je zahrnuta do komplexního zdravotního pojištění cizinců od ERGO pojišťovny?

  U dětí (od 0 do 5 let věku) jsou v pojištění zahrnuty veškeré preventivní vyšetření u praktického lékaře, a to do maximálního limitu 3 tis. Kč. Pojistnou smlouvu ale musíte uzavřít alespoň na 12 měsíců. U dětí do 18 let věku je v rámci jednoho pojistného roku možné uskutečnit jednu preventivní kontrolu u praktického lékaře. Dospělí mohou preventivní prohlídku absolvovat jednou za dva pojistné roky. U žen od 15 let je v rámci ročního pojištění proplacena jedna preventivní návštěva u gynekologa. V průběhu jednoho pojistného roku máte také nárok na jednu preventivní prohlídku u stomatologa.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to čekací doba?

  Je to doba od vzniku pojištění, po kterou nemá pojišťovna povinnost vám poskytnout pojistné plnění. Čekací doba je použita například u těhotenství. Pokud otěhotníte do 3 měsíců ode dne, kdy jste uzavřela pojistnou smlouvu, pak se pojištění nevztahuje na lékařskou péči v těhotenství.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mohu, v rámci komplexního zdravotního pojištění od ERGO pojišťovny, žádat o proplacení účtu za kontaktní čočky nebo nové brýle?

  Ne, tento druh pojištění nekryje náklady na zhotovení dioptrických brýlí a nákup kontaktních čoček.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Ve volném čase se věnuji horolezectví. Vztahuje se komerční zdravotní pojištění od ERGO pojišťovny i na úrazy, ke kterým dojde při této činnosti?

  Ne, pojištění v takovém případě nekryje lékařskou péči.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Ochrání mě komerční zdravotní pojištění od ERGO pojišťovny i v případě onemocnění COVID-19?

  Ano, komerční zdravotní pojištění Welcome kryje náklady vzniklé v souvislosti s onemocněním COVID-19.
  FAQ - odpověď

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění
Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky