Mobilní aplikace

ČPP autopojištění

ČPP autopojištění ti zajistí potřebnou ochranu v rámci povinného ručení, pojistku můžeš doplnit také o havarijní pojištění nebo celou řadu zajímavých připojištění, jako je třeba pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla nebo pojištění zavazadel ve vozidle. V nabídce najdeš také sezónní nebo krátkodobé autopojištění, které přijde vhod, pokud potřebuješ pojistit vozidlo jen na část roku.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

ČPP autopojištění: Co nabízí?

U pojišťovny ČPP se v rámci pojištění auta můžete rozhodnout pro samostatné povinné ručení, nebo havarijní pojištění. Novinkou je pak pojistný produkt Domovský autosalon ČPP III, který zahrnuje povinné pojištění, havarijní pojištění a pojištění skel bez spoluúčasti. Toto autopojištění sjednáte přímo v autosalonu při nákupu nového vozidla.

ČPP povinné ručení

ČPP povinné ručení můžete sjednat s pojistným limitem v rozmezí od 50 do 200 mil.Kč. Na výběr máte celkem ze 3 variant:

 

 • SPOROPOV
 • SPECIÁLPOV
 • SUPERPOV

 

ČPP povinné ručení SPOROPOV

ČPP povinné ručení SPOROPOV s pojistným limitem 50/50 mil. Kč (pro újmy na zdraví/škody na majetku) se vztahuje jen na škody, které způsobíte svým vozidlem někomu jinému. Hodí se především pro řidiče, kteří jezdí jen na území České republiky. V případě zájmu se můžete připojistit i pro cesty do zahraničí.

Součástí povinného ručení SPOROPOV jsou asistenční služby SPORO (pouze pro území ČR) pro případ poruchy nebo nehody vozidla s pojistným limitem 500 Kč.

ČPP povinné ručení SPECIÁLPOV

ČPP povinné ručení SPECIÁLPOV zahrnuje pojistný limit ve výši 100/100 mil. Kč a chrání vás v případě, že svým vozidlem způsobíte škody někomu jinému. K tomu navíc zahrnuje úrazové pojištění řidiče automobilu, pojištění pro případ smrti (s pojistným limitem ve výši 100 tis. Kč), pojištění pro případ trvalých následků (s pojistným limitem ve výši 150 tis. Kč), pojištění denního odškodného za nutné léčení (ve výši 100 Kč) a pojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici (ve výši 100 Kč).

Pojistka platí na území Evropy (s výjimkou Běloruska a Ruska). Součástí ČPP povinného ručení SPECIÁLPOV jsou asistenční služby STANDARD.

ČPP povinné ručení SUPERPOV

ČPP povinné ručení SUPERPOV nabízí pojistný limit 200/200 mil. Kč. Poskytuje ochranu pro případ, že zaviníte škodu někomu jinému. Součástí pojištění je úrazové pojištění řidiče automobilu s dvojnásobnými limity pojistného plnění, pojištění pro případ smrti (s pojistným limitem ve výši 200 tis. Kč), pojištění pro případ trvalých následků (s pojistným limitem ve výši 300 tis. Kč), pojištění denního odškodného za nutné léčení (ve výši 200 Kč) a pojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici (ve výši 200 Kč).

ČPP povinné ručení SUPERPOV opět platí na území Evropy (s výjimkou Běloruska a Ruska) a zahrnuje asistenční služby STANDARD.

ČPP povinné ručení: Možná připojištění

ČPP povinné ručení si následně přizpůsobíte svým požadavkům s pomocí nabízených připojištění:

 • Pojištění skel: Pojištění se vztahuje na všechna výhledová skla vozidla (u autobusu, trolejbusu a obytného automobilu pouze čelní sklo). U osobních automobilů do 3,5 tuny můžete, v rámci pojištění skel, nastavit limit pojistného plnění v rozmezí od 5 do 20 tis. Kč. Nebo je možné zvolit bezlimitní pojistné plnění. U ostatních druhů vozidel můžete zvolit pojistný limit v rozmezí od 5 do 15 tis. Kč.

 • Pojištění asistence: Základní asistenční služby jsou zahrnuty ve všech variantách ČPP povinného ručení. Pokud dáváte přednost vyšší ochraně, máte na výběr z balíčků ASISTENCE PLUS, CAR PLUS nebo TIR PLUS (platí pouze pro vozidla nad 3,5 tuny). Jednotlivé balíčky pojištění asistence se liší výší pojistných limitů. 
 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla: Vztahuje se na události, kdy v důsledku nehody, poruchy, živelní události, odcizení nebo vandalismu skončíte bez vozidla (platí pro variantu pojištění MINI). Varianta MAXI platí pro všechny výše zmíněné situace a k tomu navíc pro případ náhlé poruchy. Limit pojistného plnění můžete nastavit v rozmezí od 3 do 15 tis. Kč. Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla se netýká žádná spoluúčast.
 • Pojištění přírodních rizik: V rámci tohoto připojištění můžete zvolit komplexní krytí pro případ živelní události, střetu se zvěří a poškození kabeláže vozidla zvířetem s pojistným limitem v rozmezí od 25 do 150 tis. Kč. Případně můžete vybrat variantu MINIPPR, která se vztahuje pouze na střet se zvěří, nebo v sobě kombinuje pojištění rizika pro případ živelní události a poškození kabeláže vozidla zvířetem. Pojistný limit nastavíte v rozmezí od 50 do 150 tis. Kč. Pojištění přírodních rizik se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 %.

 • Pojištění KLIKA: Prostřednictvím tohoto připojištění se chráníte před škodou na vlastním vozidle, kterou sami zaviníte. Vztahuje se na případy poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu, nárazu na překážku (nebo zvíře) a pádu, jestliže současně došlo k újmě na majetku nebo zdraví třetí osoby provozem pojištěného vozidla a řidič má povinnost uhradit náhradu škody. Pojištění platí na území ČR a 30 km vzdušnou čarou od českých hranic a sjednává se bez spoluúčasti. Pojistný limit můžete nastavit v rozmezí od 10 do 50 tis. Kč.

 • Pojištění odcizení celého vozidla: V rámci pojištění proti krádeži auta (nebo jiného druhu vozidla) můžete zvolit pojistný limit v rozmezí od 25 do 200 tis. Kč. Pojištění platí na území ČR a 30 km vzdušnou čarou od českých hranic. Spoluúčast je nastavena na 10 %.
 • Pojištění MINIHAV: Jde o levnější variantu havarijního pojištění, která zahrnuje pojištění přírodních rizik a pojištění proti odcizení vozidla. Pojistný limit nastavíte v rozmezí od 25 do 100 tis. Kč. Spoluúčast je 10 % a pojištění platí na území ČR a 30 km vzdušnou čarou od českých hranic.
 • Úrazové pojištění osob: V rámci úrazového pojištění osob můžete pojistit jen řidiče, osoby sedící na předních sedadlech, nebo všechny osoby ve vozidle. Základní pojistné limity jsou nastaveny na 100 tis. Kč pro případ smrti úrazem, na 150 tis. Kč pro případ trvalých následků úrazu, denní odškodné za dobu léčení pak na 100 Kč a denní odškodné za pobyt v nemocnici také na 100 Kč. Pojistné limity si můžete až 4násobně navýšit.
 • Pojištění zavazadel ve vozidle: Pojištění můžete sjednat ve variantě MAXIZAV (pro rizika havárie, živelní události, odcizení, vandalismu, ztráty) nebo MINIZAV (pro rizika havárie, živelní události a ztráty). Pojistný limit je možné nastavit v rozmezí od 10 do 30 tis. Kč. Spoluúčast je automaticky nastavena na 10 %.
 • Pojištění SERVIS PRO (pouze pro ČPP povinné ručení SUPERPOV): Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, kterou zaviní jiný řidič, pojišťovna za vás vyřídí majetkovou škodu v pojišťovně viníka nehody, poskytne vám úhradu škody v plné výši (podmínkou je oprava vozidla ve smluvním servisu ČPP), a poskytne vám náhradní vozidlo po dobu opravy. Pojištění platí na území ČR a 30 km vzdušnou čarou od českých hranic.
 • Pojištění GAP: Vztahuje se na případ totální škody nebo odcizení vozidla. Pouze pro vozidla mladší 3 let (do hmotnosti 3,5 tuny).

 • Pojištění SMART GAP (pouze pro ČPP povinné ručení SUPERPOV): Sjednává se pro případ totální škody, kterou na vašem vozidle zaviní jiný řidič. Hodí se především pro starší vozidla.

ČPP havarijní pojištění

V rámci ČPP havarijního pojištění máte na výběr ze 2 variant, které vás chrání před různými riziky. Pojistným limitem je obvyklá cena vozidla.

První varianta havarijního pojištění chrání vaše vozidlo před škodou vzniklou působením přírodních živlů, vandalismem, poškozením zvířetem nebo odcizením. Nenabízí vám ale ochranu pro případ zaviněné dopravní nehody, takže vlastně nejde o havarijní pojištění v pravém slova smyslu. Tuto variantu ČPP havarijního pojištění není možné sjednat pro motocykly.

Druhá varianta poskytuje stejnou ochranu jako variata předchozí, a k tomu vás navíc chrání i v případě zaviněné dopravní nehody (havárie). Tento balíček si můžete sjednat i v případě, že potřebujete pojistit motocykl.

V rámci havarijního pojištění následně zvolíte následující varianty spoluúčasti:

 • 3 % (min. 3 tis. Kč),
 • 5 % (min. 5 tis. Kč),
 • 10 % (min. 10 tis. Kč),
 • 15 % (min. 15 tis. Kč),
 • fixní spoluúčast 5 nebo 10 tis. Kč (možné sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny),
 • pro motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky můžete zvolit spoluúčast 10 % (min. 10 tis. Kč) nebo 15 % (min. 15 tis. Kč).

ČPP havarijní pojištění platí na území Evropy (s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldavska). Součástí havarijního pojištění jsou asistenční služby STANDARD, které zahrnují příjezd asistenční služby, opravu vozidla na místě, odtah vozidla do nejbližší opravny, odtah vozidla do místa bydliště nebo sídla firmy (v případě firemních vozidel) a vyproštění vozidla.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí také sezónní havarijní pojištění nebo krátkodobé havarijní pojištění na dovolenou. Pojištění vás tak bude chránit jen v měsících, kdy je to skutečně potřeba.

ČPP havarijní pojištění: Možná připojištění

K ČPP havarijnímu pojištění můžete zvolit následující připojištění: pojištění skel, pojištění asistence, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění přírodních rizik, pojištění SERVIS PRO, pojištění GAP, pojištění SMART GAP, úrazové pojištění osob nebo pojištění zavazadel ve vozidle.

Pojistné limity i parametry připojištění v rámci ČPP havarijního pojištění jsou stejné jako u ČPP povinného ručení.

Domovský autosalon ČPP III

V nabídce ČPP je nově také pojistný produkt Domovský autosalon ČPP III, který v sobě kombinuje povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění skel bez spoluúčasti. Pojištění si můžete sjednat přímo ve smluvním autosalonu ČPP při nákupu vozidla.

Tento pojistný produkt je možné sjednat pro nová i ojetá vozidla. V nabídce najdete také doplňková připojištění, která jsou shodná s přípojištěními nabízenými v rámci povinného ručení a havarijního pojištění při sjednání pojistky online.

ČPP autopojištění: Výhody

ČPP pojištění aut nabízí celou řadu výhod:

 • V rámci povinného ručení můžete vybírat ze 3 variant pojištění s různými pojistnými limity. Snadno tak vyberete ten nejlepší balíček, který vám bude zcela vyhovovat.
 • Bohatá nabídka připojištění v rámci povinného ručení i havarijního pojištění. Zvolené pojištění si přizpůsobíte prostřednictvím nabízených připojištění.
 • Sjednání připojištění se slevou. K ČPP povinnému ručení i ČPP havarijnímu pojištění můžete přidat připojištění za zvýhodněnou cenu.
 • Nonstop asistenční služby. Kontaktovat můžete Linku pomoci řidičům (na čísle 1224) nebo Global Assistance (na čísle 1220).
 • V nabídce najdete také sezónní nebo krátkodobé autopojištění.
 • Sleva 15 % na povinné ručení v rámci bonusu Extrabenefit Profi, pokud slíbíte, že 3 roky nezaviníte dopravní nehodu.

 • Sleva na havarijní pojištění, pokud současně sjednáte i povinné ručení.
 • Bonus za bezeškodní průběh od České kanceláře pojistitelů z povinného ručení můžete uplatnit na havarijní pojištění.
 • V rámci ČPP havarijního pojištění si sami zvolíte spoluúčast. Nejnižší spoluúčast může být 3 % (min. 3 tis. Kč) a nejvyšší pak 15 % (min. 15 tis. Kč).
 • Frekvenci plateb pojistného si nastavíte sami. Pojistné můžete hradit čtvrtletně, pololetně, nebo ročně.

Co mám dělat v případě škodní události u pojišťovny ČPP?

Žádná škodní událost samozřejmě není stejná a vždy záleží na konkrétní situaci. Obecný postup v případě dopravní nehody vypadá takto:

 • Pokuste se zachovat klid a myslete na svou bezpečnost.
 • Zastavte vozidlo a snažte se zabezpečit místo nehody.
 • Jestliže došlo ke zranění, poskytněte první pomoc.
 • Zavolejte záchrannou službu, policii, případně hasiče.
 • Pokud není nutné volat policii, pokuste se z různých úhlů nafotit místo dopravní nehody a poškození vozidel.

 • Vyplňte záznam o dopravní nehodě a ten následně všichni podepište. Tento formulář si můžete stáhnout na webových stránkách pojišťovny ČPP.

V případě poruchy či nehody vozidla kontaktujte asistenční službu Global Assistance, a to na telefonním čísle +420 1220 nebo +420 266 799 779. Asistenční služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce.

Při hlášení škody, v rámci ČPP pojištění aut, si připravte následující údaje:

 • Číslo pojistné smlouvy, které se škodní událost týká.
 • Datum škodní události.
 • Registrační značku vozidla, na které se pojistka vztahuje.
 • Identifikační údaje účastníků dopravní nehody (řidiči poškozených vozidel, svědci dopravní nehody, další poškození).
 • Stručný popis vzniku škodní události.

Pojišťovně musíte následně předložit: Kopii velkého technického průkazu, kopii řidičského průkazu, doklad o pojištění, záznam o dopravní nehodě (pokud škodní událost řeší policie).

Škodní událost v rámci ČPP autopojištění můžete hlásit:

 

 • telefonicky

 

Infolinka České podnikatelské pojišťovny na telefonním čísle +420 957 444 555 je vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 18 hodin. 

 

 • online

 

Využít můžete také online formulář, prostřednictvím kterého nahlásíte vše potřebné z pohodlí domova.

 

 • osobně

 

Pokud dáváte přednost osobnímu hlášení škodní události, můžete navštívit některou z poboček pojišťovny ČPP. Seznam obchodních míst najdete na webových stránkách pojišťovny.

 

 • písemně

 

Veškeré dokumenty týkající se škodní události můžete odeslat také poštou na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

P.O.BOX 28

664 42   Modřice

Často se ptáte

 • Co nekryje povinné ručení?
  Zobrazit odpověď
  Co nekryje povinné ručení?
 • Co je havarijní pojištění a co kryje?
  Zobrazit odpověď
  Co je havarijní pojištění a co kryje?
 • Co nekryje havarijní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Co nekryje havarijní pojištění?
 • Pro jaké druhy vozidel můžu sjednat ČPP povinné ručení?
  Zobrazit odpověď
  Pro jaké druhy vozidel můžu sjednat ČPP povinné ručení?
 • Pro jaké druhy vozidel je možné sjednat ČPP havarijní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Pro jaké druhy vozidel je možné sjednat ČPP havarijní pojištění?
 • Co je to obvyklá cena vozidla?
  Zobrazit odpověď
  Co je to obvyklá cena vozidla?
 • Co je to pojistné plnění z autopojištění?
  Zobrazit odpověď
  Co je to pojistné plnění z autopojištění?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Jana Střesková, 46 let, překousané kabely od kun

Jana bydlí v malé vesnici v jižních Čechách. K lesu to má asi 200 m. Když si pojišťovala vozidlo, tak chtěla co nejlevnější pojištění a nebrala v úvahu místo, kde běžně vozidlo přes noc parkuje. Pojištění si sjednávala v létě a několik měsíců bylo vše bez problémů. Problém přišel, když se začalo na podzim ochlazovat. Když Jana večer přijela z práce domů, tak teplo motoru přitahovalo zvěř, která do motoru vlezla a překousala kabely. Při první opravě se povedlo zničit lehce jen jeden kabel a oprava stála 2 500 Kč. O 14 dní později ale zvířátka “zaúřadovala” a překousala kabelů víc. Oprava už stála téměř 12 000 Kč. Za cenu oprav by Jana přitom měla stávající pojištění rozšířené o připojištění poškození vozu zvířetem na 2 roky. Vyplatí se proto přemýšlet o možných rizicích a na pojištění nešetřit.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0