Mobilní aplikace

ČSOB pojištění majetku

ČSOB pojištění majetku nabízí 3 varianty pojištění pro ochranu nemovitosti a majetku. Předem tak víš, na co se pojistka vztahuje, a vyhneš se nepříjemnému překvapení. Základní asistenční služby jsou součástí všech balíčků pojištění a pomohou ti třeba v případě, že zlomíš klíč v zámku nebo řešíš havírii vody. Pojistky můžeš doplnit o pojištění povodně a záplavy i pojištění odpovědnosti.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

ČSOB Pojišťovna pojištění majetku: Co nabízí

V rámci ČSOB pojištění majetku máte na výběr ze samostatných pojistek v rámci ČSOB pojištění nemovitosti a ČSOB pojištění domácnosti. Pokud dáváte přednost rozsáhlejší ochraně, můžete oba typy majetkových pojištění spojit do jedné pojistky. ČSOB komplexní pojištění kryje škody na pojištěné stavbě i na vnitřním vybavení. V pojistce můžete libovolně kombinovat jednotlivé varianty pojištění (např. ČSOB pojištění nemovitosti Dominant a ČSOB pojištění domácnosti Premiant).

ČSOB pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti (pojištění domu, pojištění bytu) je jednou z podmínek pro sjednání hypotečního úvěru. Pokud tedy chcete mít větší šanci, že vám hypotéku v bance schválí, můžete nemovitost pojistit právě u ČSOB Pojišťovny.

ČSOB pojištění nemovitosti sjednáte ve 3 variantách:

 • Standard
 • Dominant
 • Premiant

Pojistným limitem je hodnota pojištěné nemovitosti, pokud se na dané pojištění nevztahuje samostatný pojistný limit (např. pojištění zkratu, přepětí a podpětí). Výpočet pojistného plnění vždy vychází z konkrétní situace.

ČSOB pojištění nemovitosti Standard

ČSOB pojištění nemovitosti Standard zahrnuje:

 • Základní pojistná nebezpečí: Vztahuje se na požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřici (rychlost větru minimálně 75 km/h), krupobití, pád stromů a stožárů, tíhu sněhu, vodovodní škody (únik vody, páry nebo kapaliny), mráz, zemětřesení, kouř, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla, sklo all risk (rozbití skla z jakékoli příčiny) a nadzvukovou vlnu. Pro pojištění platí spoluúčast ve výši 500 Kč.

 • Základní asistenční služby: Zahrnují pomoc v případě havárie (např. prasklé potrubí, hlodavci), zabouchnutých dveří nebo v případě poruchy tepelného čerpadla nebo klimatizace.

 • Finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu: Týká se pojistných událostí velkého rozsahu (např. požár, výbuch) při kterých pojišťovna vyplatí klientovi pojistné plnění vyšší než 80 % pojistné částky. Za nemajetkovou újmu je považována situace, která vede k výraznému narušení běžného chodu života pojištěného a jeho nejbližších, zvýšená míra stresu, nepohodlí, ztráta času nebo zásah do finančních prostředků klienta. Pojišťovna v takovém případě jednorázově vyplatí částku 50 tis. Kč (týká se všech variant ČSOB pojištění nemovitosti).
 • Ekologické zvýhodnění: Pokud vám pojišťovna v rámci plnění škodní události vyplatí minimálně 50 % z pojistné částky hlavní nemovitosti, uhradí za vás také náklady na ekologickou modernizaci stavby (např. zasklení oken trojsklem, zateplení fasády, tepelné čerpadlo). Pojistný limit je 10 % z pojistné částky hlavní stavby, maximálně pak 200 tis. Kč (platí pro všechny varianty ČSOB pojištění nemovitosti).

ČSOB pojištění nemovitosti Standard můžete doplnit o: 

 • Pojištění zkratu, přepětí a podpětí: Platí pro spotřebiče, které jsou pevně spojeny s nemovitostí. Pojistný limit je 20 tis. Kč. Toto pojištění je součástí dalších variant ČSOB pojištění nemovitosti.
 • Pojištění odcizení a vandalismu: Chrání pro případ krádeže vloupáním nebo loupežného přepadení. Toto pojištění je přitom součástí dalších variant ČSOB pojištění nemovitosti.

 • Pojištění proti povodni a záplavě: Kromě povodně a záplavy se pojištění vztahuje i na škody vzniklé vystoupnutím odpadních vod z kanalizačního nebo odpadního potrubí následkem povodně a záplavy. Pojistným limitem je hodnota stavby. Sjednává se se spoluúčastí 500 Kč. Toto pojištění můžete sjednat i pro zbývající varianty ČSOB pojištění nemovitosti.
 • Pojištění odpovědnosti z běžného života: Vztahuje se na škody způsobené v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti (např. spadlá větev zničí zaparkované auto), s provozem domácnosti a jejího zařízení (např. vytopení sousedního bytu), v přímé souvislosti s rekreačním sportem (např. zaviněná dopravní nehoda při jízdě na kole), v souvislosti se zvířaty, které neslouží k výdělečným účelům (např. váš pes někoho pokouše), s dalšími činnostmi v běžném životě (např. rozbitá váza v obchodě). Pojištění platí v celé Evropě. Pojistný limit můžete nastavit v rozmezí od 2 do 50 mil. Kč. Toto pojištění můžete sjednat pro všechny varianty ČSOB pojištění nemovitosti.
 • Pojištění splátek úvěru. V případě, že nemůžete v důsledku poškození, nebo zničení pojištěné stavby splácet úvěr (poškození je větší než 20 % sjednané pojistné částky pro ČSOB pojištění stavby), máte nárok na částku odpovídající maximálně výši pravidelné měsíční splátky hypotéky na bydlení, a to za každý měsíc, po který bude probíhat oprava stavby (maximálně po dobu 6 měsíců). Toto pojištění můžete sjednat pro všechny varianty ČSOB pojištění nemovitosti.

ČSOB pojištění nemovitosti Dominant

ČSOB pojištění nemovitosti Dominant vás, stejně jako předchozí varianta, chrání pro případ základních pojistných nebezpečí, obsahuje základní asistenční služby, ekologické zvýhodnění a finanční kompenzaci za nemajetkovou újmu. K tomu navíc:

 • Pojištění odcizení a vandalismu: Pojistným limitem je hodnota stavby (platí i pro připojištění v rámci varianty ČSOB pojištění nemovitosti Standard).
 • Pojištění zkratu, přepětí a podpětí u spotřebičů: Zahrnuje pojistný limit ve výši 50 tis. Kč.
 • Pojištění poškození fasády živočichy: Platí pouze pro zateplené fasády. Pojistný limit je 50 tis. Kč.
 • Pojištění atmosférických srážek: Vztahuje se na zatečení atmosférických srážek do pojištěné budovy. Pojistný limit je 50 tis. Kč.

ČSOB pojištění nemovitosti Premiant

ČSOB pojištění nemovitosti Premiant nabízí stejné pojištění rizik jako předchozí varianta, liší se jen ve výši pojistných limitů u pojištění zkratu, přepětí a podpětí (100 tis. Kč), pojištění poškození fasády živočichy (100 tis. Kč) a pojištění atmosférických srážek (100 tis. Kč). Dále nabízí:

 • Pojištění technické poruchy: Platí pro případ rozbití strojních a elektronických zařízení spojených se stavbou, ke kterým došlo nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu (např. kotel, alarm, klimatizace). Pojistný limit je 100 tis. Kč (pro variantu Premiant Plus 200 tis. Kč).
 • Pojištění ztráty vody: Vztahuje se na ztrátu vody v důsledku vodovodní škody (např. prasklé potrubí). Pojišťovna klientovi uhradí prokazatelné náklady na vodné a stočné za uniklou vodu (důkazem je například odečet vodoměru). Pojistný limit je 100 tis. Kč (pro variantu Premiant Plus až do výše hodnoty stavby).

ČSOB pojištění domácnosti

ČSOB pojištění domácnosti můžete sjednat ve 3 variantách (názvy jsou stejné jako u ČSOB pojištění nemovitosti):

 • Standard
 • Dominant
 • Premiant

Pojistným limitem je hodnota domácnosti (cena za vybavení domácnosti), pokud se na dané pojištění nevztahuje samostatný pojistný limit (např. servis domácích spotřebičů). Výše pojistného plnění vždy vychází z konkrétní situace.

ČSOB pojištění domácnosti Standard

ČSOB pojištění domácnosti Standard kryje škody v rámci:

 • Základních pojistných nebezpečí: Obsahuje stejná rizika jako ČSOB pojištění nemovitosti Standard, a to včetně pojištění skel all risk (pro variantu Standard s pojistným limitem 20 tis. Kč). Na věci, které jsou pevně spojeny s nemovitostí (např. kuchyňská linka, kotel, topení, malby, koberce), se vztahuje pojistný limit ve výši 30 % z celkové hodnoty domácnosti.

 • Pojištění servisu domácích spotřebičů: V rámci pojištění máte nárok na opravu nefunkčních spotřebičů. Pojistný limit je 7 tis. Kč na jeden zásah (maximálně 2x ročně). Stejné podmínky platí pro všechny varianty ČSOB pojištění domácnosti.

{control frenkeeHighlightControl:render, Pojištění se nevztahuje na spotřebiče, které jsou v záruce, byly zakoupeny jako zánovní (před tebou je vlastnil někdo jiný) nebo jsou starší 5 let.

 • Pojištění cykloasistence: Zahrnuje asistenční služby pro případ poruchy nebo nehody jízdního kola (i elektrokola) na území České republiky. Platí pro silnice všech tříd a značené cyklostezky, na které za vámi může přijet vozidlo asistenční služby. Pojištění se vztahuje na opravu kola na místě nebo odvoz do vzdálenosti až 50 km od místa nehody (poruchy). Zajištění dopravy se týká i nezletilých dětí, pokud není na místě jiný dospělý. Pojistný limit je 7 tis. Kč na jeden zásah (maximálně 2x ročně). Stejné podmínky platí pro všechny varianty ČSOB pojištění domácnosti.

 • Základní asistenční služby: Zahrnují pomoc v případě havárie (např. prasklé potrubí, hlodavci), zabouchnutých dveří nebo v případě poruchy tepelného čerpadla nebo klimatizace. Platí stejné podmínky a pojistné limity jako u ČSOB pojištění nemovitosti Standard.

ČSOB pojištění domácnosti Standard můžete doplnit o pojištění povodně a záplavy a pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. I pro tato pojištění platí stejné podmínky jako při sjednání spolu s ČSOB pojištěním nemovitosti Standard. Jediný rozdíl je v tom, že zatímco v rámci ČSOB pojištění nemovitosti vám pojišťovna proplatí náklady na poškozenou nemovitost a movité věci, které jsou se stavbou pevně spojené, v rámci ČSOB pojištění domácnosti máte nárok na úhradu škod na vybavení domácnosti.

ČSOB pojištění domácnosti Dominant

ČSOB pojištění domácnosti Dominant nabízí stejné pojištění rizik jako předchozí varianta.

Pojistka Dominant navíc obsahuje:

 • Pojištění odcizení a vandalismu: Pojistným limitem je hodnota domácnosti. Součástí je i pojištění kola, kočárku nebo invalidního vozíku.

 • Pojištění zkratu, přepětí a podpětí: Pojištění se vztahuje na elektroinstalaci, elektrospotřebiče a elektrická zařízení (např. televize, počítač, chladnička). Pojistný limit je 50 tis. Kč.
 • Pojištění atmosférických srážek: Platí pro zatečení atmosférických srážek, které má za následek poškození nebo zničení pojištěného majetku. Pojistný limit je 50 tis. Kč.
 • Pojištění osobního vozidla, motocyklu: Pojištění pro případ požáru, výbuchu, pádu letadla, vichřice, povodně a záplavy (pokud máte v pojistce sjednáno toto připojištění). Platí pro osobní a přípojná vozidla, motocykly a motokola, která se nachází v bytě nebo v garáži, na pozemku nebo pod přístřeškem na pozemku pojištěné hlavní stavby. Maximální pojistný limit je 50 tis. Kč.

K ČSOB pojištění domácnosti Dominant můžete přidat pojištění povodně a záplavy a pojištění odpovědnosti z běžného občanského života.

ČSOB pojištění domácnosti Premiant

ČSOB pojištění domácnosti Premiant kryje stejná pojistná rizika jako předchozí varianta. Pouze u pojištění zkrat, přepětí a podpětí a pojištění atmosférických srážek nabízí pojistný limit 100 tis. Kč (u varianty Premiant Plus až do výše hodnoty domácnosti). Pojistka je dále doplněna o:

 • Pojištění technické poruchy: Vztahuje se na případy rozbití elektronických zařízení (např. televize, chladnička, kuchyňské spotřebiče) nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu. Podmínkou je, že se na spotřebiče nesmí vztahovat zákonná záruka od výrobce. Limit pojistného plnění je 100 tis. Kč (u varianty Premiant Plus 200 tis. Kč).
 • Pojištění ztráty vody: Platí stejné podmínky jako v rámci ČSOB pojištění nemovitosti Premiant. Pojistný limit je 100 tis. Kč (u varianty Premiant Plus až do výše hodnoty domácnosti).
 • Pojištění věcí v zavazadlovém prostoru: Na toto pojištění se vztahuje pojistný limit až 30 tis. Kč. 

K ČSOB pojištění domácnosti Premiant můžete zvolit pojištění povodně a záplavy a pojištění odpovědnosti z běžného občanského života.

ČSOB pojištění majetku: Výhody

Stále jste na vážkách? Ve prospěch pojištění majetku od ČSOB Pojišťovny hovoří celá řada výhod:

 • Sleva za bezeškodní průběh až 18 %. Pokud nebudete z ČSOB pojištění majetku hlásit žádnou škodu, máte nárok až na 3% slevu každý rok (maximální výše slevy může být 18 %).
 • Sleva 10 % při sjednání online. Pojistku sjednáte z pohodlí domova, a ještě získáte příjemnou slevu.
 • Součástí všech variant ČSOB pojištění nemovitosti je finanční kompenzace za nemajetkovou újmu a ekologické zvýhodnění.
 • V rámci všech variant ČSOB pojištění majetku je pojištěna cykloasistence a pojištění servisu domácích spotřebičů.
 • Klienti ČSOB banky mají nárok na slevu.
 • Součástí všech variant pojištění jsou asistenční služby zdarma.
 • Můžete vybírat z doplňkových připojištění.
 • V rámci pojištění domácnosti jsou pojištěny i kočárky, jízdní kola a invalidní vozíky (v případě sjednání pojištění proti odcizení a vandalismu).

ČSOB pojištění majetku: Jak sjednat

Chcete svůj domov chránit prostřednictvím ČSOB pojištění majetku? S pomocí Frenkeeho online kalkulačky získáte pojistku, která bude přesně odpovídat vašim potřebám. Nejprve se rozhodnete, jestli dáte přednost komplexnímu pojištění majetku, samostatnému pojištění nemovitosti nebo domácnosti.

V dalším kroku vyplníte základní informace o majetku (např. velikost stavby, adresa, číslo bytu), vyplníte hodnotu nemovitosti (případně domácnosti) a zvolíte, která pojištění chcete do pojistky zahrnout. Během okamžiku si můžete v klidu prohlédnout nezávaznou kalkulaci. Pokud jste s pojistkou v této formě spokojeni, stačí vyplnit základní smluvní údaje a pojistku zaplatit. Od této chvíle je váš majetek pojištěný.

Co mám dělat v případě škodní události u pojišťovny ČSOB?

Při škodní události v rámci ČSOB pojištění majetku postupujte následovně:

 • Snažte se zabránit vzniku větších škod (např. vypnutím hlavního uzávěru vody, použitím hasicího přístroje).
 • Jestli to situace vyžaduje kontaktujte záchrannou službu, hasiče a/nebo policii.

 

 • Pokud máte sjednané ČSOB pojištění majetku, a potřebujete pomoct při řešení škodní události, kontaktujte nonstop asistenční linku na telefonním čísle 466 100 777.
 • Pokuste se škodu zdokumentovat (např. mokré koberce při vytopení bytu, prasklé sklo).
 • Připravte si vše potřebné k nahlášení škody.

Po nahlášení škodní události vás bude kontaktovat přidělený likvidátor, který po vás může požadovat další dokumenty (např. účty za poškozené věci, protokoly Policie ČR, Hasičského záchranného sboru).

Často se ptáte

 • Jak na výpověď pojištění domácnosti?
  Zobrazit odpověď
  Jak na výpověď pojištění domácnosti?
 • Co je to podpojištěnost?
  Zobrazit odpověď
  Co je to podpojištěnost?
 • Jaké spotřebiče spadají do kategorie domácích spotřebičů v rámci ČSOB pojištění majetku?
  Zobrazit odpověď
  Jaké spotřebiče spadají do kategorie domácích spotřebičů v rámci ČSOB pojištění majetku?
 • Platí pojištění ČSOB pojištění majetku i mimo území ČR?
  Zobrazit odpověď
  Platí pojištění ČSOB pojištění majetku i mimo území ČR?
 • V rámci ČSOB pojištění nemovitosti Dominant mám pojištěno i poškození fasády živočichy? Vztahuje se pojistné plnění i na čištění fasády z důvodu znečištění ptáky?
  Zobrazit odpověď
  V rámci ČSOB pojištění nemovitosti Dominant mám pojištěno i poškození fasády živočichy? Vztahuje se pojistné plnění i na čištění fasády z důvodu znečištění ptáky?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Dominik Kotrba, 27 let, pojištění domácnosti bez pojištění nemovitosti

Nemovitost, nebo domácnost? Představte si model vašeho bydlení, ten vezměte do ruky a otočte ho vzhůru nohama. To, co vypadne (obrazně řečeno), je vybavení domácností a to, co nevypadne, jsou pevné stavební součásti nemovitosti. Dominik tuhle poučku neznal a nechal si pojistit pouze domácnost. Zklamání přišlo, když mu praskla trubka, která přivádí vodu do kuchyně, a voda vytopila jeho byt a zničila dřevěnou podlahu. Bohužel toto z pojištění domácnosti likvidní nebylo a Dominik už pro příště bude vědět.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0