Mobilní aplikace

Pillow pojištění majetku

Pillow pojištění majetku si sestavíš tak, aby ti především vyhovovalo. Jedinou pevně danou součástí pojistky je pojištění základní a vodovodní škody, která tě chrání třeba pro případ pádu stromu nebo vichřice. Zbývající pojištění můžeš přidávat dle libosti. V nabídce najdeš třeba pojištění proti povodni a záplavě, pojištění skla nebo rozsáhlé pojištění odpovědnosti. Spoluúčast zvolíš podle svých možností v rozmezí od 0 do 20 tis. Kč.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Pillow pojištění majetku: Co nabízí

V rámci Pillow pojištění majetku sjednáte samostatné Pillow pojištění nemovitosti (pojištění domu, pojištění bytu) a Pillow pojištění domácnosti. V případě zájmu můžete uzavřít komplexní pojistku, která kombinuje oba typy majetkových pojištění.

V prvním kroku zvolíte hodnotu nemovitosti (případně domácnosti), tedy pojistnou částku na kterou chcete sjednat pojištění majetku. Následně zvolíte výši spoluúčasti. Tu můžete nastavit na 0 až 20 tis. Kč.

Pevnou součástí Pillow pojištění majetku je:

 • Pojištění základní a vodovodní škody: Vztahuje se na požár, kouř, výbuch, rázovou vlnu, pád letadla a vesmírných těles (včetně dronů), pád předmětů (např. pád stromu) a parašutisty, náraz vozidla i dronu, vichřici (minimální rychlost proudění vzduchu 75 km/h), krupobití, atmosférické srážky (déšť, sníh, voda z tajícího sněhu nebo ledu), přímý úder blesku, zemětřesení, sesuv hornin a zemin, zřícení lavin, tíha a tlak sněhu, poškození zateplení zvířaty, únik vody z vodovodního zařízení (např. rozbité akvárium), vystoupnutí vody z kanalizace, chybnou funkci sprinkleru, působení mrazu na vodovodní zařízení, ztrátu vody a havárii rozvodů.

Pojistku můžete následně doplnit o další pojištění – “polštáře”:

 • Pojištění proti povodni a záplavě: Kromě povodně a záplavy se pojištění vztahuje i na škody vzniklé zvýšenou hladinou podzemních vod, sesuvem hornin a zemin nebo vystoupnutím vody z kanalizace, ke kterým došlo v souvislosti s povodní nebo záplavou.
 • Pojištění krádeže a vandalismu: Týká se pojistných událostí v důsledku krádeže vloupáním, loupežného přepadení, vandalismu, prosté krádeže (platí jen pro krádež dětského kočárku a invalidního vozíku ze společných vnitřních prostor domu, kde se nachází i pojištěná domácnost), krádeže vybavení staveniště, neoprávněného odběru elektřiny.

 • Pojištění elektroškod: Vztahuje se na přepětí, podpětí, zkrat a poruchu chladicího zařízení (např. zkažené potraviny z rozbité chladničky). V souvislosti s Pillow pojištěním stavby můžete sjednat také speciální Strojní pojištění, které platí pro  strojní a elektronická zařízení pevně spojená s pojištěnou nemovitostí (např. kotel, topení).

 • Pojištění skla a sanity: Rozsah pojištění závisí na tom, jakou variantu Pillow pojištění majetku zvolíte. V rámci Pillow pojištění nemovitosti se týká veškerých skel, která jsou pevně spojená se stavbou (např. okna), skel zasazených v pevně zabudovaných součástech stavby (např. zrcadla ve vestavěné skříni), vestavných sklokeramických desek a sanitární keramiky (např. umyvadla). Při sjednání Pillow pojištění domácnosti jsou zahrnuta akvária, terária, nástěnná zrcadla, zasklené obrazy a zasklení volně stojícího nábytku.

 • Pojištění proti ztrátě nájemného: Toto pojištění je speciálně navrženo pro majitele nemovitostí, kterým hrozí, že přijdou o pravidelnou splátku nájmu z důvodu neobyvatelnosti stavby. Důvodem mohou být základní a vodovodní škody, povodeň a záplava, krádež a vandalismus, elektro škody nebo škody na skle a sanitě (viz pojistné polštáře výše). Ušlý nájem můžete pobírat pouze po dobu nezbytně nutné opravy nemovitosti, nejdéle pak po dobu 12 měsíců.

 • Pojištění věcí na zahradě: Vztahuje se na pojištění porostů (např. stromy, keře, trávníky), zahradních grilů, udíren, příbytků zvířat (např. psí bouda, kurník), bazénů a vířivek zapuštěných do terénu maximálně do poloviny své výšky, zahradního nábytku (např. lehátko, sušák na prádlo), dětských herních prvků (např. trampolína, houpačka), zahradních jezírek (včetně příslušenství) a robotických sekaček se zabezpečením (zabudovaný alarm a zámek s PIN kódem). Pojištění platí pro poškození, zničení nebo odcizení v souvislosti s vodovodní škodou, povodní a záplavou, loupeží, vandalismem a krádeží vloupáním (viz pojistné polštáře výše).

 • Pojištění věcí mimo domov: Do této kategorie patří věci, které máte na sobě nebo při sobě (platí i pro šperky a jiné cennosti) nebo které jste krátkodobě uložili na místě k tomu určeném (např. šatna v divadle, čekárna u zubaře), které jsou ve vozidle (platí i pro střešní box a nosiče), které jste předali třetí osobě za účelem poskytnutí zpoplatněné služby (např. čistírna oděvů, opravna obuvi),které  jsou v ubytovacích zařízeních při krátkodobém ubytování (např. věci na pokoji během dovolené u moře) nebo které jsou ve studentském ubytovacím zařízení (např. kolej, studentský nájem). Pojištěno je poškození, odcizení nebo zničení pojištěného majetku v souvislosti s vodovodní škodou, povodní a záplavou, loupeží, vandalismem a krádeží vloupáním. Dále v důsledku prosté krádeže a krádeže v nouzi (např. ztratíte vědomí a někdo vás okrade). Věci mimo domov můžete pojistit na 50, nebo 100 tis. Kč.

 • Pojištění odpovědnosti pro běžný život: Pojistný limit můžete nastavit na 3, 10, nebo 25 mil. Kč. V rámci pojištění odpovědnosti jsou pojištěny škody na majetku (např. rozbité zrcadlo v obchodě, ušlý zisk), újmy na zdraví (např. během lyžování někoho srazíte) a náklady řízení (právního zastoupení). Vybírat můžete ze 3 variant pojištění (základní, rozšířený, kompletní). Základní varianta platí pouze na území České republiky pro běžný občanský život, věci zapůjčené a chov malých zvířat. Rozšířená varianta platí na území Evropy (při pobytu kratším než 3 měsíce), zahrnuje stejná rizika jako předchozí varianta a k tomu navíc pojištění drobné elektroniky. Kompletní varianta kopíruje předchozí balíček, a k tomu navíc obsahuje pojištění chovu velkých zvířat, provozu malého plavidla, dronů a leteckých modelů do 1 kg a držení legálně držené zbraně.

 • Pojištění odpovědnosti k nemovitosti pro majitele: Platí pro škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Platí i pro vedlejší objekty, stavební součásti a pozemky, na kterých se pojištěná stavba nachází.

 • Pojištění odpovědnosti k nemovitosti pro nájemce: Vztahuje se na škody způsobené pronájmem nemovitosti. Nabízí ochranu pro případ požáru, kouře, výbuchu, úniku vody z vodovodního zařízení a vystoupnutí vody z kanalizace (viz polštář Základní a vodovodní škody). Typickým příkladem, kdy využijete toto pojištění, je vytopení sousedního bytu vodou z pračky.
 • Pojištění odpovědnosti k nemovitosti pro pronajímatele: Kombinuje výše jmenovaná pojištění odpovědnosti k nemovitosti. Chráníte se tak proti škodám, které způsobíte vy (jako majitel/ka nemovitosti) a současně i proti škodám zaviněným nájemcem.

 • Asistenční služby: Na výběr máte ze 2 variant asistenčních služeb (základní, rozšířená). Základní varianta poskytuje pomoc v případě havarijního stavu (např. rozbitý radiátor), odblokování dveří, náhradního ubytování (maximálně po dobu 12 měsíců) nebo uskladnění a přepravy věcí (maximálně po dobu 12 měsíců). Rozšířená varianta platí pro stejné situace, a k tomu navíc pro deratizaci a dezinsekci (pojistný limit 5 tis. Kč na zásah, maximálně 2xt ročně) a opravu domácích spotřebičů a zdrojů tepla (pojistný limit 7 tis, Kč na zásah, maximálně 2xt ročně), a to včetně náhradních dílů. Varianty se liší výší pojistných limitů.

Pillow pojištění majetku: Výhody

Pillow pojištění majetku přináší svým klientům následující výhody:

 • Pojistku sjednáte online, bez nutnosti osobního setkání.
 • Komunikace s pojišťovnou přes mobilní aplikaci Pillow. S pojišťovnou můžete samozřejmě komunikovat také telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pillow pojištění domácnosti můžete sjednat samostatně, nebo v kombinaci s Pillow pojištěním nemovitosti.
 • Sami se rozhodnete, jak bude vaše pojistka k Pillow pojištění majetku vypadat. Nemusíte tedy zbytečně platit za pojištění rizik, která se vás netýkají.
 • Široká nabídka připojištění, která vylepší vaši pojistku.
 • Nabízí pojištění odpovědnosti k nemovitosti pro majitele i nájemce
 • Kromě věcí v domácnosti můžete pojistit také věci na zahradě nebo věci mimo domov.
 • Do pojištění odpovědnosti pro běžný život můžete zahrnout také škody zaviněné legálně drženou zbraní nebo dronem do hmotnosti 1 kg.
 • Pevně nastavená spoluúčast. Sami se rozhodnete pro spoluúčast ve výši 0 až 20 tis. Kč, a předem tak víte, jakou měrou se budete podílet na případné škodě.

Pillow pojištění majetku: Jak sjednat

Máte zájem o Pillow pojištění majetku? S pomocí Frenkeeho kalkulačky získáte během pár minut nezávaznou kalkulaci pojistky na míru. Stačí se jen rozhodnout, zda do pojistky zahrnete současně Pillow pojištění nemovitosti a Pillow pojištění domácnosti, nebo chcete pojistit jen část svého majetku.

Poté vyplníte základní informace o majetku (např. velikost stavby, adresa, podlaží), který se chystáte pojistit, zadáte hodnotu nemovitosti (případně domácnosti), rozhodnete se pro výši spoluúčasti a vyberete si z nabízených pojištění. Během několika vteřin získáte nezávaznou kalkulaci Pillow pojištění majetku. Jestliže vám nabídka vyhovuje, vyplníte základní smluvní údaje, zaplatíte a jste pojištěni.

Co mám dělat v případě škodní události u pojišťovny Pillow?

Pokud došlo ke vzniku škodní události v rámci Pillow pojištění majetku, vše nahlaste pojišťovně. To je možné:

 • Telefonicky na čísle +420 295 562 333, a to od pondělí do pátku v době od 8.00–17.30 h.
 • E-mailem na adresu info@mypillow.cz.

V závislosti na druhu škodní události vám pracovník pojišťovny oznámí, jaké dokumenty musíte dodat (např. fotodokumentace, nájemní smlouva, účtenky k vybavení bytu), případně se s vámi domluví na osobní prohlídce pojištěného majetku technikem.

Pokud máte k Pillow pojištění majetku sjednané asistenční služby, v případě havarijního stavu se obraťte na telefonní číslo +420 221 586 860, které je vám k dispozici nonstop.

Často se ptáte

 • Jak na výpověď pojištění domácnosti?
  Zobrazit odpověď
  Jak na výpověď pojištění domácnosti?
 • Co je to podpojištěnost?
  Zobrazit odpověď
  Co je to podpojištěnost?
 • Jaké nemovitosti můžu pojistit v rámci Pillow pojištění majetku?
  Zobrazit odpověď
  Jaké nemovitosti můžu pojistit v rámci Pillow pojištění majetku?
 • Musím Pillow pojištění majetku zaplatit v rámci jedné roční platby?
  Zobrazit odpověď
  Musím Pillow pojištění majetku zaplatit v rámci jedné roční platby?
 • V rámci Pillow pojištění majetku mám sjednáno také pojištění proti ztrátě nájemného. Jaké dokumenty musím pojišťovně doložit, pokud požaduji proplacení ušlého nájmu?
  Zobrazit odpověď
  V rámci Pillow pojištění majetku mám sjednáno také pojištění proti ztrátě nájemného. Jaké dokumenty musím pojišťovně doložit, pokud požaduji proplacení ušlého nájmu?
 • Jak zjistím, kde Pillow pojištění majetku platí?
  Zobrazit odpověď
  Jak zjistím, kde Pillow pojištění majetku platí?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Jiří Zámostný, 62 let, připojištění elektromotorů

Jiří se rozhodl nešetřit na pojištění nemovitosti a v rámci pojistky si připojistil i elektromotory. Připojištění se mu pak skvěle hodilo, když čistil bazén a nasál autíčko, které do bazénu hodil jeho vnuk. Trubice vysavače autíčko nasála a ucpala tím čerpadlo. Kvůli tomu se celé zařízení spálilo a bylo potřeba jej předat do servisu. Ten zhodnotil čerpadlo jako neopravitelné a Jiří si tedy musel koupit nové. Fakturu pak dal na proplacení pojišťovně a společně s fotodokumentací a hlášením pojistné události vše poslal likvidátorovi, který vyhodnotil žádost jako oprávněnou a během několika dní vyplatil i plnění.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0