Mobilní aplikace

Slavia pojištění majetku

V rámci Slavia pojištění majetku můžeš pojistit nemovitost i domácnost, a ještě k tomu přidat pojištění odpovědnosti. U každého typu majetkového pojištění máš na výběr ze 3 variant, které můžeš doplnit o připojištění. Získáš tak třeba pojištění proti povodni a záplavě, pojištění věcí v autě nebo pojištění hrobů. Spoluúčast si nastavíš podle svých možností, a to na 1, 5, nebo 10 tis. Kč.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Slavia pojištění majetku: Co nabízí

V rámci Slavia pojištění majetku můžete zvolit samostatné pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, případně pojistku doplnit o pojištění odpovědnosti. V nabídce ale najdete také komplexní Slavia pojištění majetku, které zahrnuje všechna uvedená pojištění.

Slavia pojištění nemovitosti

Slavia pojištění nemovitosti (pojištění domu, pojištění bytu, pojištění stavby domu) můžete sjednat ve 3 variantách:

 • Základ
 • Jistota
 • Jubileum

Pojistné limity jednotlivých pojištění jsou ve výši hodnoty nemovitosti, pokud se pojištění netýká samostatný pojistný limit (např. pojištění proti mrazu, pojištění proti rozbití skla).

V rámci Slavia pojištění nemovitosti volíte spoluúčast, a to buď 1, 5 nebo 10 tis. Kč.

Slavia pojištění nemovitosti Základ

Slavia pojištění nemovitosti Základ obsahuje:

 • Pojištění základní živelní ochrany: Sem patří požár, výbuch, přímý úder blesku, kouř, vichřice (proudění vzduchu o minimální rychlosti 75 km/h), krupobití, náraz letadla, pád stromů a stožárů, sesuv půdy a lavin, zemětřesení, vodovodní škoda (např. unikající voda z pračky).
 • Asistenční služby Základ: V rámci asistenčních služeb můžete využít telefonickou asistenci (např. přivolání technika).

 • IT a elektro asistence: Asistenční služby se týkají mobilních telefonů, IT techniky a elektrospotřebičů (např. instalace programu, kopírování fotografií do nového telefonu). Pracovník asistenční služby vás navede, jak máte problém vyřešit.

Slavia pojištění nemovitosti Základ můžete doplnit o pojištění proti povodni a záplavě.

Slavia pojištění nemovitosti Jistota

Slavia pojištění nemovitosti Jistota vás chrání proti stejným rizikům jako varianta předchozí, a k tomu navíc zahrnuje: 

 • Rozšířené pojištění živelní ochrany: Obsahuje pojištění proti podpětí a přepětí s pojistným limitem 30 tis. Kč, nadzvukové vlně, mrazu s pojistným limitem 30 tis. Kč (např. prasknutí potrubí), tíze sněhu, náklady na odstranění vodovodních škod (např. nové obklady) s pojistným limitem 5 tis. Kč, zkrat v elektromotoru s pojistným limitem 30 tis. Kč.
 • Pojištění ochrany majetku: Zahrnuje pojištění v případě nárazu vozidla, pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži s pojistným limitem 30 tis. Kč (pojistný limit můžete navýšit až na 200 tis. Kč) a pojištění rozbití skla s pojistným limitem 20 tis. Kč (pojistný limit můžete navýšit až na 100 tis. Kč).
 • Pojištění stavebního materiálu a nářadí: Týká se materiálu a nářadí, který slouží k opravě pojištěné stavby, a je uložený uvnitř stavby. Pojistný limit ve výši 30 tis. Kč.
 • Asistenční služby Základ: Základní asistenční služby jsou součástí pojistky. Rozšířené asistenční služby Jistota nebo Jubileum můžete sjednat za poplatek.

K Slavia pojištění nemovitosti Jistota můžete přidat připojištění proti povodni a záplavě, dále také pojištění proti vandalismu s pojistným limitem 30 tis. Kč, pojištění proti poškození zateplení fasády zvířaty s pojistným limitem 15 tis. Kč, pojištění poškození plotu zvěří s pojistným limitem 10 tis. Kč nebo pojištění skleníku s pojistným limitem 30 tis. Kč.

Slavia pojištění nemovitosti Jubileum

Slavia pojištění nemovitosti Jubileum nabízí stejné pojištění rizik jako předchozí varianta, liší se jen ve výši pojistného krytí.

Pojištění dále obsahuje:

 • Rozšířené pojištění živelní ochrany: Toto pojištění zahrnuje pojištění proti atmosférickým srážkám s pojistným limitem 50 tis. Kč, pojištění proti vystoupnutí vody a pojištění proti ztrátě vody s pojistným limitem 20 tis. Kč.
 • Pojištění proti vandalismu: Na škody způsobené vandalismem se vztahuje pojistný limit 50 tis. Kč.
 • Pojištění poškození zateplení fasády zvířaty: Pojišťovna vám za škody způsobené zvířaty zaplatí až 50 tis. Kč.
 • Pojištění skleníku: Skleník je, v rámci Slavia pojištění nemovitosti Jubileum, chráněn až do částky 50 tis. Kč.
 • Asistenční služby Jubileum: Asistenční služby zahrnují konzultaci po telefonu, úhradu příjezdu a nákladů souvisejících s technickou pomocí, právní konzultaci po telefonu a názor druhého lékaře.

Pojistku můžete doplnit o připojištění proti povodni a záplavě, pojištění poškození plotu zvěří s pojistným limitem 20 tis. Kč, pojištění technické poruchy zařízení, která jsou součástí nemovitosti s pojistným limitem až 30 tis. Kč (např. výměna rozbitého kotle), pojištění proti poškození vnitřního zateplení zvířaty s pojistným limitem 50 tis. Kč, pojištění porostů (stromy, keře) s pojistným limitem 100 tis. Kč nebo pojištění hrobů s pojistným limitem 30 tis. Kč.

Slavia pojištění domácnosti

Slavia pojištění domácnosti si můžete sjednat ve 3 variant (názvy jsou stejné jako u Slavia pojištění nemovitosti):

 • Základ
 • Jistota
 • Jubileum

Pojistným limitem je hodnota domácnosti, pokud se dané pojištění nesjednává s jiným pojistným limitem (např. náklady na náhradní ubytování, pojištění cenností). V rámci pojištění majetku volíte spoluúčast ve výši 1, 5, nebo 10 tis. Kč.

Slavia pojištění domácnosti Základ

Slavia pojištění domácnosti Základ zahrnuje následující:

 • Pojištění základní živelní ochrany: Kryje stejné škody jako Slavia pojištění nemovitosti Základ.
 • Náklady na náhradní ubytování: Hodí se v případě, že je vaše domácnost vlive pojistné události neobyvatelná. Pojistný limit je 30 tis. Kč.
 • Pojištění stavebních součástí: Zajistí vám např. proplacení škody na schodech, dveřích, oknech. Pojistný limit je 20 tis. Kč a můžete ho navýšit až na 40 tis. Kč.
 • Pojištění cenností: S pojistným limitem 30 tis. Kč, který můžete navýšit až na 100 tis. Kč.

 • Pojištění nebytových prostorů: Do této kategorie patří třeba sklep, komora nebo garáž. Pojistný limit je 20 tis. Kč a můžete ho navýšit až na 40 tis. Kč.
 • Asistenční služby Základ: Ve stejném rozsahu jako u Slavia pojištění nemovitosti Základ.

Slavia pojištění domácnosti Jistota

Slavia pojištění domácnosti Jistota nabízí ochranu před stejnými riziky jako předchozí varianta, liší se jen ve výši pojistných limitů. Stavební součásti jsou pojištěny na částku 40 tis. Kč, cennosti na částku 50 tis. Kč a nebytové prostory na částku 40 tis. Kč (pojistné limity můžete i v tomto případě zvýšit, a to až na 100 tis. Kč).

Pojištění dále nabízí:

 • Rozšířené pojištění živelní ochrany: Obsahuje pojištění proti podpětí a přepětí s pojistným limitem 30 tis. Kč, pojištění proti nadzvukové vlně, pojištění proti mrazu, pojištění proti působení tíhy sněhu a pojištění nákladů na odstranění vodovodních škod s pojistným limitem 5 tis. Kč.
 • Pojištění ochrany majetku: Do této kategorie spadá pojištění před krádeží vloupáním a loupeží, pojištění v případě nárazu vozidla, pojištění loupežného přepadení s pojistným limitem až 10 tis. Kč a pojištění rozbití skla s pojistným limitem 20 tis. Kč (možné navýšit až na 80 tis. Kč).
 • Pojištění proti povodni a záplavě: Pokud máte pocit, že vaši domácnost tyto živly neohrožují (např. bydlíte na kopci a vodní toky jsou od vás daleko), pojištění můžete odstranit.
 • Pojištění peněz: Kromě bankovek zahrnuje toto pojištění i mince, státovky a další ceniny (např. cenné papíry, známky, kolky). Pojistný limit je 15 tis. Kč.
 • Pojištění domácích zvířat: Platí pro všechna zvířata běžně chovaná uvnitř domácnosti nebo v okolí (např. pes, kočka). Pojistný limit je 5 tis. Kč.
 • Pojištění elektroniky od zaměstnavatele: Platí pro elektroniku, kterou používáte k práci (např. notebook, mobilní telefon). Pojistný limit je 10 tis. Kč.
 • Asistenční služby Základ: Za poplatek můžete zvolit asistenční služby Jistota nebo Jubileum.

Slavia pojištění domácnosti Jistota můžete doplnit o pojištění proti vandalismu s pojistným limitem 30 tis. Kč, pojištění krádeže kočárků a invalidních vozíků s pojistným limitem 30 tis. Kč, pojištění věcí v autě s pojistným limitem 20 tis. Kč, pojištění věcí na zahradě a dvoře (např. gril, zahradní nábytek) s pojistným limitem 20 tis. Kč a pojištění věcí v garáži na jiné adrese (zahrnuje i pojištění kola) s pojistným limitem 40 tis. Kč.

Slavia pojištění domácnosti Jubileum

Slavia pojištění domácnosti Jubileum nabízí stejná pojištění jako Slavia pojištění majetku Jistota. Jediným rozdílem je výše pojistných limitů.

Pojištění proti podpětí a přepětí zahrnuje pojistný limit ve výši 100 tis. Kč, pojištění nákladů na odstranění vodovodních škod je sjednáno s pojistným limitem 10 tis. Kč, pojištění loupežného přepadení s pojistným limitem 30 tis. Kč, pojištění skel s pojistným limitem 30 tis. Kč (můžete navýšit až na 150 tis. Kč), pojištění nákladů na náhradní ubytování se sjednává s pojistným limitem 60 tis. Kč, stavební součásti jsou pojištěny na 60 tis. Kč (můžete navýšit až na 400 tis. Kč), cennosti jsou pojištěny na 80 tis. Kč (můžete navýšit až na 250 tis. Kč), peníze jsou pojištěny na 20 tis. Kč, domácí zvířata na 10 tis. Kč, elektronika od zaměstnavatele na 20 tis. Kč a nebytové prostory na 60 tis. Kč (můžete zvýšit na 250 tis. Kč).

Pojištění dále obsahuje:

 • Rozšířené pojištění živelní ochrany: Do této kategorie patří pojištění proti atmosférickým srážkám s pojistným limitem 50 tis. Kč, pojištění proti vystoupnutí vody, pojištění proti ztrátě vody s pojistným limitem 20 tis. Kč, pojištění zkratu elektromotoru s pojistným limitem 5 tis. Kč, pojištění poruchy chladicího zařízení s pojistným limitem 10 tis. Kč, pojištění úniku vody z akvária s pojistným limitem 10 tis. Kč.

 • Pojištění vandalismu: Pojistný limit je 100 tis. Kč.
 • Pojištění krádeže kočárků a invalidních vozíků: Pojistný limit je 40 tis. Kč.
 • Pojištění věcí v autě: Pojistný limit je 30 tis. Kč. Podmínkou pro proplacení škody je uzamčené vozidlo (zloděj musel překonat překážku).
 • Pojištění proti povodni a záplavě: Pokud se vás toto riziko netýká (např.bydlíte na kopci), můžete toto pojištění z pojistky odstranit.
 • Asistenční služby Jubileum: Ve stejném rozsahu jako u Slavia pojištění nemovitosti Jubileum.

Slavia pojištění domácnosti Jubileum můžete doplnit o pojištění věcí na zahradě a dvoře s pojistným limitem 20 tis. Kč, pojištění věcí v garáži na jiné adrese s pojistným limitem 60 tis. Kč, pojištění věcí na koleji s pojistným limitem 100 tis. Kč nebo pojištění věcí odložených v uzamykatelném prostoru (např. skříňka v posilovně) s pojistným limitem 10 tis. Kč.

Slavia pojištění majetku: Komplexní varianta

V rámci komplexního Slavia pojištění majetku můžete libovolně kombinovat jednotlivé varianty Slavia pojištění nemovitosti a Slavia pojištění domácnosti (viz výše).

K pojistce můžete přidat také pojištění odpovědnosti, které zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života
 • Pojištění odpovědnost vyplývající z vlastnictví nemovitosti

Slavia pojištění odpovědnosti z běžného občanského života

Slavia pojištění odpovědnosti z běžného občanského života platí pro škody na zdraví a majetku a následné finanční škody. Pojistku sjednáte s pojistným limitem v rozmezí od 2 do 20 mil. Kč. Vybírat můžete ze 3 variant pojištění:

 • Základ: Tato varianta zahrnuje pojištění běžné činnosti v občanském životě (např. rozbijete hrnek v obchodě), pojištění vedení domácnosti (např. vytopení sousedů), pojištění rekreačních sportů (např. při jízdě na koni se zvíře splaší a někoho zraní), pojištění cyklistiky a provozu nemotorových vozidel (např. srážka jízdních kol).
 • Jistota: Zahrnuje stejná pojištění jako předchozí varianta a k tomu navíc pojištění regresu zdravotní pojišťovny (náhrada výloh zdravotní pojišťovně) a pojištění chovu domácích a drobných hospodářských zvířat (např. pes).
 • Jubileum: Nabízí stejná pojištění jako předchozí balíček a k tomu navíc pojištění hospodářských zvířat (např. kráva, kůň).

Ke všem výše uvedeným pojištěním můžete zvolit pojištění škody na pronajaté budově.

Slavia pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti

Slavia pojištění odpovědnost vyplývající z vlastnictví nemovitosti můžete sjednat s pojistným limitem v rozmezí od 2 do 20 mil. Kč. Na výběr máte ze 3 variant:

 • Základ: Obsahuje pojištění týkající se vlastnictví trvale obývaného rodinného domu, bytu, pozemku a vedlejších staveb (např. uvolněná taška ze střechy poškodí zaparkované auto).
 • Jistota: Zahrnuje pojištění týkající se vlastnictví rekreačně obývaného objektu (např. chata).
 • Jubileum: Součástí je pojištění týkající se vlastnictví trvale obývaného rodinného domu, bytu, pozemku a vedlejších staveb a pojištění regresu zdravotní pojišťovny. Do pojistky můžete zahrnout i pojištění týkající se vlastnictví rekreačně obývaného objektu.

Slavia pojištění majetku: Výhody

Slavia pojištění majetku nabízí svým klientům celou řadu výhod:

 • Do Slavia pojištění nemovitosti můžete zahrnout i pojištění hrobů s pojistným limitem až 30 tis. Kč.
 • Pojišťovna Slavia nabízí slevu 25 % na budovy ve výstavbě.
 • V rámci pojištění vandalismu máte nárok na proplacení škody i v případě, že policie nenajde viníka.
 • Sami zvolíte výši spoluúčasti. Spoluúčast můžete nastavit na 1, 5, nebo 10 tis. Kč.
 • Nabízí oba typy majetkových pojištění, tedy pojištění nemovitosti i pojištění domácnosti (movitých věcí).
 • Slavia pojištění majetku přizpůsobíte svým požadavkům prostřednictvím připojištění a pojistných limitů.
 • Sleva 5 % při roční úhradě pojistky.
 • Sleva 2 % za online komunikaci. Pokud budete s pojišťovnou Slavia komunikovat výhradně online, máte nárok na příjemnou slevu.
 • Součástí asistenčních služeb je IT a elektro asistence telefonicky nebo e-mailem.
 • Rychlé sjednání z pohodlí domova.

Slavia pojištění majetku: Jak sjednat

Máte zájem o Slavia pojištění majetku? Prostřednictvím Frenkeeho kalkulačky nastavíte, co má pojištění obsahovat, a během pár minut bude váš majetek chráněn pojistkou na míru. Nejprve se rozhodněte, zda dáváte přednost komplexnímu pojištění majetku (pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti) nebo samostatnému pojištění nemovitosti, případně domácnosti.

Následně do online formuláře zadejte informace o majetku, který se chystáte pojistit (např. adresa, velikost stavby, adresa, číslo bytu) a hodnotu majetku, rozhodněte se o výši spoluúčasti a vyberte připojištění, která chcete do pojistky zahrnout. Za okamžik si můžete prohlédnout detailní kalkulaci pojistky, která přesně odpovídá vašim požadavkům. Pokud vás nabídka zaujme, stačí vyplnit základní smluvní údaje a zaplatit pojištění. To pak začíná platit ihned po zaplacení.

Co mám dělat v případě škodní události u pojišťovny Slavia?

Máte Slavia pojištění majetku? V případě, že dojde ke škodní události na pojištěné domácnosti nebo nemovitosti, postupujte takto:

 • Pokud je to možné, snažte se minimalizovat škody (např. vypněte přívod vody v případě, že prasklo potrubí)
 • Vyplňte formuláře pro hlášení škodní události. Veškeré formuláře vztahující se k Slavia pojištění majetku, najdete na webových stránkách pojišťovny v sekci Formuláře ke stažení.
 • Nahlaste škodu Slavia pojišťovně. Hlášení škody můžete provést telefonicky na infolince 255 790 111, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 18 hodin, nebo online na webových stránkách pojišťovny Slavia, kde najdete formulář pro online hlášení škody ze Slavia pojištění majetku. Případně odešlete vyplněné dokumenty týkající hlášení škody poštou na adresu:

Slavia pojišťovna a. s.

Táborská 31

140 00   Praha 4

Do 24 hodin od nahlášení škodní události obdržíte zprávou číslo pojistné události, a to na telefonní číslo uvedené v odeslaném formuláři. Poštou následně obdržíte seznam dokumentů, které musíte pojišťovně doložit (např. fotodokumentace škodní události, účty za vybavení domácnosti), které odešlete poštou (na výše uvedenou adresu), odevzdáte osobně na pobočce pojišťovny Slavia, případně odešlete na e-mail lpu@slavia-pojistovna.cz (jako předmět e-mailu použijete číslo pojistné události).

Pokud to pracovník pojišťovny uzná za nutné, bude vás kontaktovat technik, který zajistí další nafocení škody. Na základě všech přijatých dokumentů pojišťovna rozhodne, zda máte nárok na pojistné plnění a v jaké výši.

Často se ptáte

 • Jak na výpověď pojištění domácnosti?
  Zobrazit odpověď
  Jak na výpověď pojištění domácnosti?
 • Co je to podpojištěnost?
  Zobrazit odpověď
  Co je to podpojištěnost?
 • Mám sjednané Slavia pojištění domácnosti s připojištěním věcí v autě. Ze sedačky zaparkovaného vozidla mi byl odcizen notebook, mám nárok na proplacení škody?
  Zobrazit odpověď
  Mám sjednané Slavia pojištění domácnosti s připojištěním věcí v autě. Ze sedačky zaparkovaného vozidla mi byl odcizen notebook, mám nárok na proplacení škody?
 • Mám sjednané Slavia pojištění nemovitosti s připojištěním skleníku. V důsledku krupobití došlo k rozbití skleněných částí skleníku, můžu po pojišťovně žádat úhradu škody?
  Zobrazit odpověď
  Mám sjednané Slavia pojištění nemovitosti s připojištěním skleníku. V důsledku krupobití došlo k rozbití skleněných částí skleníku, můžu po pojišťovně žádat úhradu škody?
 • Musím uhradit Slavia pojištění majetku v rámci jedné roční splátky?
  Zobrazit odpověď
  Musím uhradit Slavia pojištění majetku v rámci jedné roční splátky?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Jarmila Šmídová, 56 let, podpojištěnost bytu

Jarmila má krásný byt na karlovarské kolonádě s hodnotou přes 6 mil. Kč. Když si ale sjednávala před lety pojištění, tak dala na radu kamarádky a úmyslně uvedla, že byt má nižší hodnotu, aby si snížila roční pojistné. Problém přišel při pojistné události, kdy likvidátor podhodnocení rychle odhalil a pojistné plnění krátil poměrem, jakým Jarmila snížila pojistnou částku (hodnotu nemovitosti). Rozdíl na ušetřeném pojistném byl sice 820 Kč ročně, ale rozdíl v pojistném plnění téměř 30 000 Kč.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0